Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie – dla kogo?

Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie – dla kogo?

author
Halszka Gronek
02 kwietnia 2019
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Pomoc na ekonomiczne usamodzielnianie jest jedną z form finansowego lub rzeczowego wparcia, na które liczyć mogą najbiedniejsi mieszkańcy polskich gmin. W dzisiejszym artykule sprawdzamy, kto i w jaki sposób może wnioskować o przyznanie tego typu pomocy. 

Spis treści:

 1. Co to jest pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie?
 2. Na czym polega przyznanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie?
 3. Kto i kiedy może liczyć na pomoc?
 4. Ile wynosi zasiłek na ekonomiczne usamodzielnienie?
 5. Warunki przyznania pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie
 6. Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie - podsumowanie
Zwiń spis treści

Co to jest pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie?

Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie jest jedną z form pomocy, jaka przyznawana jest przez państwo polskie w ramach prowadzonej polityki socjalnej. Aktem prawnym, który reguluje ową kwestię, jest Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Ujednoliconą treść tegoż dokumentu znaleźć można w Dzienniku ustaw nr 64 na rok 2004 pod pozycją 593.

Zgodnie z treścią wyżej przywołanej ustawy przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie (w formie zasiłków, pożyczek lub pomocy w naturze) należy do zadań własnych gminy. Można więc powiedzieć, że do obowiązków gminy należy dysponowanie środkami w taki sposób, by wspomóc najbiedniejszych mieszkańców w zdobywaniu samodzielności ekonomicznej.

Oczywiście szczegółowe warunki udzielania pomocy na usamodzielnienie są regulowanie na mocy indywidualnych umów z gminą. Jednak te najbardziej podstawowe kryteria zostały opisane w artykule 43. ustawy o pomocy społecznej. By uzyskać pomoc z gminy, trzeba przede wszystkim wykazać swoje trudne położenie (ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, niepełnosprawność itp.). Co niezwykle ważne, świadczenia pomocy przyznane będą ze względu na dochód. Sprawdź oferty pożyczek bez baz oraz pożyczek dla zadłużonych.

Na czym polega przyznanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie?

Na wstępie tego punktu należy zaznaczyć, iż wszelkie szczegółowe warunki udzielania pomocy na usamodzielnienie podlegają odrębnym regulacjom gminnym. Niemniej jednak ustawa o pomocy społecznej (zwłaszcza jej 43. artykuł) nakreśla ogólne zasady przyznawania wsparcia nieusamodzielnionym ekonomicznie mieszkańcom polskim gmin. 

Co najważniejsze, pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie może przybrać dwie postacie: pieniężną oraz rzeczową (określaną w ustawie „pomocą w naturze”). Pomoc w formie pieniężnej może być przyznana albo jako jednorazowy zasiłek celowy, albo jako nieoprocentowana pożyczka od gminy. Jest to najczęściej i najchętniej przyznawana forma wsparcia. 

Formy pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie – polskie gminy przyznają pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie w następujących formach:

 • pieniężna – wypłata jednorazowego zasiłku celowego lub przyznanie nieoprocentowanej pożyczki pieniężnej. Wysokość świadczeń uzależniona jest od gminy,
 • rzeczowa – użyczenie maszyn, urządzeń i narzędzi pracy.

W przypadku pomocy przyznawanej w formie rzeczowej mamy do czynienia z udostępnieniem maszyn, narzędzi czy urządzeń, dzięki którym potrzebujący mieszkaniec zwiększy swoje szanse na uzyskanie zarobku i usamodzielnienie. Oczywiście udostępnienie owych maszyn z rąk gminy następuje na podstawie umowy użyczenia. Sprawdź oferty pożyczek na raty oraz pożyczek pozabankowych.

Kto i kiedy może liczyć na pomoc?

Na pomoc ze strony gminy z tytułu ekonomicznego usamodzielniania mogą liczyć osoby oraz rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Każdy wniosek i każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie przez wyznaczonych do tego cele urzędników. Niemniej jednak za przykładowe sytuacje umożliwiające otrzymanie pomocy ze strony gminy zalicza się:

 • ubóstwo,
 • sieroctwo,
 • bezdomność,
 • bezrobocie,
 • niepełnosprawności,
 • przejście długotrwałej i ciężkiej w swych skutkach choroby,
 • potrzebę ochrony macierzyństwa i potomności.

Ile wynosi zasiłek na ekonomiczne usamodzielnienie?

W przypadku otrzymania pomocy pieniężnej, kwota świadczenia jest ustalana indywidualnie – jej wysokość zależy od postanowień rady gminy.

Warunki przyznania pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie

Szczegółowe warunki przyznawania pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie określane są na mocy uchwały wydanej przez radę danej gminy. Oznacza to, że tryb wypłacania czy wysokość przyznanych świadczeń mogą różnić się od siebie w poszczególnych gminach na terenie Polski. Ogólnokrajowa ustawa reguluje bowiem tylko najbardziej podstawowe kwestie i wytyczne.

O ile z wysokością jednorazowego zasiłku celowego nie ma większego problemu (odgórnie ustalają go urzędnicy), tak w przypadku udzielenia pożyczki gminnej sprawa nie jest oczywista. Warunki jej spłaty czy zabezpieczenia określa się indywidualnie, na mocy podpisanej z gminą umowy. Co szczególnie ważne, pożyczka może zostać umorzona (w całości lub w części), jeżeli przyczyni się to do szybszego osiągnięcia celów pomocy społecznej.

Warto w tym miejscu także dodać, iż podstawą odmowy przyznania albo ograniczenia rozmiarów pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie może być uchylanie się przez świadczeniobiorcę od podjęcia odpowiedniej pracy albo poddania się przeszkoleniu zawodowemu. Co równie ważne, pomoc w zdobyciu ekonomicznej samodzielności nie przysługuje wtedy, gdy dana osoba lub rodzina ubiegająca się o wsparcie otrzymała już pomoc na ten cel z innego źródła. Mowa między innym o krajowych czy europejskich funduszach wsparcia. 

Kryteria dochodowe: 

Co niezwykle istotne, świadczenie gminnej pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie przysługuje tylko tym podmiotom, które spełniają odpowiednie kryteria dochodowe. Od 1 października 2018 roku kwoty te wynoszą odpowiednio:

 • do 528 złotych dochodu miesięcznie w wyliczeniu na jednego członka rodziny,
 • do 701 złotych dochodu miesięcznie w przypadku osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe.

Warto w tym miejscu także zaznaczyć, iż w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest przyznanie pomocy rzeczowej osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających wyżej wskazane kryteria. Jedynym warunkiem jest zwrot części lub całości wydatków poniesionych przez gminę w związku z udzieleniem tejże pomocy. Sprawdź również ranking pożyczek z komornikiem.

Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie - podsumowanie

Najważniejsze informacje: 

 • Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie jest jedną z form pomocy, jaka przyznawana jest przez państwo polskie w ramach prowadzonej polityki socjalnej.
 • Wypłatą pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie zajmują się gminne jednostki. Na mocy specjalnych uchwał Rada Gminy określa szczegółowe warunki wypłaty świadczeń.
 • By uzyskać pomoc z gminy, trzeba przede wszystkim wykazać swoje trudne położenie (ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, niepełnosprawność itp.).
 • Udzielenie pomocy uzależnione jest od progów dochodowych. Wynoszą one obecnie 528 złotych w przeliczeniu na jednego członka rodziny i 701 złotych w przypadku osoby samodzielnie gospodarującej.
 • Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie może przybrać dwie postacie: pieniężną oraz rzeczową.
 • Pomoc w formie pieniężnej może być przyznana albo jako jednorazowy zasiłek celowy, albo jako nieoprocentowana pożyczka od gminy.
 • W przypadku pomocy przyznawanej w formie rzeczowej mamy do czynienia z udostępnieniem maszyn, narzędzi czy urządzeń, dzięki którym potrzebujący mieszkaniec zwiększy swoje szanse na uzyskanie zarobku i usamodzielnienie.
 • Podstawą odmowy przyznania albo ograniczenia rozmiarów pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie może być uchylanie się przez świadczeniobiorcę od podjęcia odpowiedniej pracy albo poddania się przeszkoleniu zawodowemu.

 

Źródła:

https://www.gov.pl/web/rodzina/pomoc-na-ekonomiczne-usamodzielnienie

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040640593/U/D20040593Lj.pdf

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Mambo.
Mambo.
2021-11-28 15:00:08

Z tego nic się nie dowiedziałem .A co z tymi co mają na utrzymaniu mieszkania to ich wyrzucają.

Nic się z tego nie dowiedziałem a co z tymi co mają mieszkania ,
Nic się z tego nie dowiedziałem a co z tymi co mają mieszkania ,
2021-11-28 14:57:21

Nic się z tego nie dowiedziałem a co z tymi co mają mieszkania na utrzymanie aTa pomoc to jest dla bezdomnych z tego tak wynika.

agnieszka
agnieszka
2019-04-09 09:16:46

socjal w naszym kraju na prawde siega juz zenitu

Podobne artykuły

Sztuczna inteligencja w Mastercard

Mastercard wychodzi na przeciw przedsiębiorstwom, które chcą zainicjować w swojej działalności sztuczną inteligencję. AI Express, bo tak nazywa się nowa usługa oferowana przez Mastercard, pomoże firmom stworzyć potrzebny do wykorzystania model sztucznej inteligencji - podaje serwis prnews.pl.

author
Patryk Byczek
08 czerwca 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Bank Spółdzielczy w Krzepicach sesje przychodzące i wychodzące

Chcesz sprawdzić, o której godzinie pieniądze dotrą na konto w Banku Spółdzielczym w Krzepicach? A może chcesz wiedzieć, o jakiej porze przelew zostanie realnie wysłany z konta w tym banku? Sprawdź sesje przychodzące i wychodzące Elixir w Bank Spółdzielczym Krzepice.

author
Patryk Byczek
30 września 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Promocja: „1800 zł dla Twojej działalności gospodarczej” w Banku Millennium

W Banku Millennium trwa promocja dotyczącego konta Mój Biznes, dzięki któremu nowi Klienci instytucji w zamian za założenie tego rachunku i spełnienie prostych warunków oferty mogą zgarnąć do 1800 złotych premii. Promocja trwa do 31 marca 2022 roku. Sprawdź szczegóły.

author
Patryk Byczek
08 grudnia 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Polak pożycza na Święta conajmniej 3 tysiące złotych

Święta tuż-tuż, a ostatni spóźnialscy krążą jeszcze po galeriach handlowych, chcąc znaleźć wymarzone prezenty dla swych bliskich. Wzmożone nastroje konsumpcyjne wspierają sprzedaż kredytów, co potwierdzają sami pracownicy polskich banków. Zdaniem bankowców większość konsumentów składających wnioski o finansowanie w ostatnich przedświątecznych dniach postara się o conajmniej 3 tysiące złotych kredytu.

author
Halszka Gronek
23 grudnia 2019
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Bank Pekao w Śremie

Bank Pekao jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Jeden z jego oddziałów mieści się w Śremie – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Patryk Byczek
03 sierpnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Emerytura minimalna

Wysokość emerytury w Polsce zależy od wielu czynników. Wpływa na nią m.in. ilość przepracowanych lat, waloryzacje, czy też wszelkiego rodzaju dodatki. Rozbieżność między stawkami emerytur bywa zaskakująca – najniższe emerytury wynosiły w wyjątkowych sytuacjach zaledwie kilka groszy, a najwyższe nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Sprawdzamy, ile wynosi minimalna emerytura w roku 2024 i od czego zależy jej wysokość.

author
Patryk Byczek
30 stycznia 2024
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj