Potrzebna inspekcja pracy w polskich bankach

Potrzebna inspekcja pracy w polskich bankach

author
Halszka Gronek
19 sierpnia 2019
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.
Kategoria

Pracownicy sektora bankowego nie są zadowoleni z kondycji swojej branży – zwłaszcza w kontekście warunków zatrudnienia. Nieusystematyzowane wysokości wynagrodzeń, dyskryminacja na tle płciowym, brak premii za obowiązkowe nadgodziny czy wygórowane progi zadaniowe – z tym wszystkim na co dzień zmagają się pracownicy banków w Polsce.

Pracownicy sektora bankowego zrzeszeni w związku zawodowym „Dialog 2005” wystosowali do Głównego Inspektora Pracy pismo z postulatami dotyczącymi swoich zakładów pracy. Jak dowiadujemy się z oficjalnych informacji, większość zagadnień poruszonych w dokumencie dotyczyła kwestii, jakie zdaniem związkowców powinny zostać objęte przyszłoroczną kontrolą. Powód? To proste. Pracownicy banków czują się pokrzywdzeni dotychczasowymi standardami zatrudnienia.

Pismo zostało złożone w piątek 16 sierpnia 2019 roku przez Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Bankowości i Usług „Dialog 2005”, za pośrednictwem Forum Związków Zawodowych, bezpośrednio u Wiesława Łyszczka, Głównego Inspektora Pracy. Pracownicy, którzy zabrali głos we wspólnym tworzeniu postulatów związkowców, reprezentują takie banki, jak między innymi Bank Pekao S.A., Alior Bank, BNP Paribas, Santander Bank Polska czy Deutsche Bank Polska. 

Jakie kwestie zdaniem pracowników sektora bankowego wymagają szczególnej uwagi urzędników Państwowej Inspekcji Pracy podczas przyszłorocznej kontroli? Postulaty związkowców dotyczą czterech głównych zagadnień:

  1. wysokości wynagrodzeń;
  2. zgodności z przepisami prawa nadawania programów aktywizujących, naprawczych czy programów wsparcia;
  3. przebiegu zwolnień grupowych w ostatnich dwóch latach,
  4. ponadliczbowego czasu pracy.

Nierówna płaca największym problemem

Pracownicy sektora bankowości postulują o objęcie kontrolą wszelkich regulacji premiowych, które funkcjonują w bankach jako instrukcja ustalania wysokości i prawa do premii. Zdaniem związkowców obowiązujące metody wyliczenia dodatkowego wynagrodzenia dla aktywnych pracowników nie zostały uzgodnione ze związkami zawodowymi. Co więcej, nie mają one rangi wewnątrzzakładowego prawa pracy, a sposób ich sformułowania często ma charakter ogólnikowy i niejednoznaczny. 

Brakuje jednolicie ustanowionych progów czy planów sprzedażowych, po spełnieniu których pracownik będzie mógł spodziewać się przyznania premii pieniężnej. Owa nierówność i brak konsekwencji stanowi znaczący problem w opinii pracowników – podobnie jak fakt, iż wiele zakładów dopuszcza się dyskryminacji płacowej ze względu na płeć pracownika. W piśmie skierowanym do Głównego Inspektora Pracy czytamy:

"

Na tych samych stanowiskach pracy pracownicy bankowości są w różny sposób wynagradzani wykonując porównywalną ilość pracy i pracy o tej samej jakości (przy podobnym stażu pracy). Wnioskujemy, aby kontrolą objąć kilka banków.

 

Darmowa praca po godzinach

Poza tym związkowcy zwracają uwagę na niesprawiedliwe nieuwzględnianie w wynagrodzeniu faktu wypracowania obowiązkowych nadgodzin. Czytamy:

"

Zdarza się, że banki, mając soje oddziały otwarte dla klientów np. od godziny 9:00-17:00 nie doliczają do czasy pracy czasu, który pracownik poświęca na przygotowanie się do pracy będąc w dyspozycji pracodawcy np. na stanowisku pracy (np. zasilanie kasy w gotówkę) oraz czasu poświęconego na zakończenie pracy (np. przeliczenie stanu gotówki, uzgodnienie transakcji, wygenerowanie raportów).


Sprawdź, jaka jest średnia krajowa w 2019 roku.

Wygórowane plany sprzedażowe i coraz liczniejsze zwolnienia

Kolejny problem, na który wskazują pracownicy banków w oficjalnym piśmie do Głównego Inspektora Pracy, dotyczy obejmowania pracowników programami, które w zależności od banku mogą mieć inną nazwę: program wsparcia, naprawczy, aktywizujący itp. Chodzi o fakt objęcia zatrudnionego takim programem w przypadku niewypracowania przez niego często wygórowanego i niemożliwego do spełnienia planu sprzedażowego. 

Zdaniem związkowców pracodawcy często niespodziewanie podwyższają wcześniej wyznaczone progi i limity sprzedażowe, przy czym stale monitorując efektywność pracowników, a w przypadku niepełnienia przez nich wyśrubowanych celów – dopuszczając się zwolnień. Zresztą zwolnienia grupowe także stanowią w oczach związkowców poważny problem. W piśmie wystosowana została prośba o zweryfikowanie, czy banki, które masowo wręczyły wypowiedzenia pracownikom, oczyściły stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

"

W ramach reorganizacji zakładu pracy przebiega proces pogorszenia dotychczasowych warunków pracy i płacy poprzez zmianę regulacji wewnętrznych i w przypadku zmiany pracownik nie jest obejmowany zwolnieniem grupowym i pakietem osłon socjalnych.

– wyjaśniają pracownicy zrzeszeni w NZZBiU „Dialog 2005”. Związkowcy przyznają także, że są gotowi wskazać konkretne banki, w których może dochodzić do naruszeń obowiązujących przepisów pracy. 


Źródła:
https://dialog2005.org/2019-08-16_1.html

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Ogrodoterapia na Pomorzu od Banku Millennium

Na Pomorzu wolontariusze zrealizowany kolejny projekt finansowany z grantu Fundacji Banku Millennium. Tym razem przedmiotem pomocy stał się ogród, który dzięki pomocy wolontariuszy został dostosowany do potrzeb terapii osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i rozwojowymi.

author
Dominika Byczek
02 września 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Inspektorat ZUS w Świeciu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada 39 oddziałów w największych polskich miastach. Do każdego oddziału przynależą jednostki podległe, takie jak Inspektoraty i Biura Terenowe. Sprawdzamy dane Inspektoratu w Świeciu: kontakt, dane adresowe, infolinię oraz godziny otwarcia.

author
Patryk Byczek
07 sierpnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Inkubator Samsung – kto może skorzystać

Mimo że Warszawa i Kraków nadal pozostają głównymi ośrodkami startupowymi w Polsce, coraz więcej uwagi skupiają na sobie także inne regiony. W ubiegłym roku otwarto w Rzeszowie Inkubator Samsunga, dzięki któremu przedsiębiorcy z Podkarpacia mają szansę rozwijać swoje pomysły przy wsparciu ekspertów. Do końca roku podobna inwestycja powstanie w Lublinie. Samsung otwiera drugą tego typu placówkę w Polsce, której głównym obszarem zainteresowania będzie cyberbezpieczeństwo. 

author
Natalia Narloch
12 października 2018
Absolwentka International Business na SGH w Warszawie z dodatkowym wykształceniem na francuskich uczelniach biznesowych, SKEMA Business School oraz EDHEC Business School. Specjalistka w Deloitte.

Promocja: „Pierwsze razy” w PKO BP

W PKO BP trwa promocja skierowana do Młodych Klientów, którzy za spełnienie bardzo prostych warunków mogą zgarnąć aż 10 biletów do wybranej sieci kin oraz 100 złotych premii za skorzystanie z systemu poleceń. Promocja trwa do 25 października 2019 roku.

author
Patryk Byczek
17 września 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Senat za nowelizacja Prawa Upadłościowego i Naprawczego

21 lutego 2013 roku Senat zagłosował za przyjęciem nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i Naprawcze.

author
Patryk Byczek
23 lutego 2013
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Extraportfel – darmowa pożyczka na 45 dni

Cały czas trwa promocja darmowej pożyczki w Extraportfel. Pieniądze oddajemy dopiero po 45 dniach.

author
Patryk Byczek
18 listopada 2015
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj