Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa

Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa

author
Dorota Grycko
12 stycznia 2023
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

Kasy zapomogowo-pożyczkowe zakładane są w zakładach pracy, w których zgłosi się minimum 10 osób. Każdy członek takiej kasy, musi co miesiąc wpłacać określoną kwotę pieniędzy w ramach wkładów członkowskich. Dzięki temu – w razie potrzeby – będzie mógł skorzystać z wsparcia finansowego w postaci pożyczek. Sprawdzamy, jak działają kasy zapomogowo-pożyczkowe.

Spis treści:

 1. Czym są kasy zapomogowo-pożyczkowe?
 2. Jakie są obowiązki członka kasy zapomogowo-pożyczkowej?
 3. Kasy zapomogowo-pożyczkowe - obowiązki pracodawcy
 4. Jakie są obowiązki pracodawcy?
 5. Ile można pożyczyć z kasy zapomogowo-pożyczkowej?
 6. Jakie korzyści zyskują członkowie kasy zapomogowo-pożyczkowej?
 7. Czy komornik może zająć wkłady członkowskie?
 8. Podsumowanie
Zwiń spis treści

Czym są kasy zapomogowo-pożyczkowe?

Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa jest formą pomocy pracowniczej, której celem jest przede wszystkim udzielanie pożyczek pracownikom. W porównaniu do zwykłych chwilówek, które są bardzo drogie lub wysoko oprocentowanych kredytów gotówkowych, jest to korzystne rozwiązane dla osób, które potrzebują dodatkowej gotówki.

Aby móc skorzystać z takiej formy pomocy, w zakładzie pracy musi zgłosić swą deklarację minimum 10 osób i co miesiąc uiszczać określoną kwotę do kasy (może być ona również potrącana z wynagrodzenia). Dzięki temu gromadzony zostaje wkład, z którego w razie potrzeby można skorzystać (warunkiem jest wpłacenie minimum dwóch składek członkowskich), a w przypadku rezygnacji, można odzyskać zaoszczędzone pieniądze.

Jakie są obowiązki członka kasy zapomogowo-pożyczkowej?

 • wpłacić wpisowe w wysokości ustalonej przez walne zebranie członków lub wyrazić zgodę na potrącenie wpisowego z wynagrodzenia lub zasiłku,
 • wpłacać miesięczne wkłady członkowskie w wysokości ustalonej członków lub wyrazić zgodę na potrącanie tych wkładów z wynagrodzenia lub zasiłku,
 • przestrzegać postanowień statutu KZP oraz uchwał organów KZP;
 • wskazać co najmniej jedną osobę uprawnioną do otrzymania wkładu członkowskiego w razie swojej śmierci,
 • aktualizować swoje dane osobowe.
Źródła: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kasy-zapomogowo-pozyczkowe-19145113

Kasy zapomogowo-pożyczkowe - obowiązki pracodawcy

Podstawą prawną, która umożliwia funkcjonowanie kas zapomogowo-pożyczkowych jest ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych. Możemy w niej znaleźć informacje dotyczące zasad tworzenia, organizowania i działania kasy zapomogowo-pożyczkowej oraz jej likwidacji.

Nad prawidłowym funkcjonowaniem KZP, sprawują nadzór związki zawodowe, działające na terenie danego zakładu pracy, rada pracowników lub wybrana reprezentacja. Kasa zapomogowo-pożyczkowa musi systematycznie składać organowi sprawującemu nad nią kontrolę: protokoły z posiedzeń, sprawozdania z bieżącej działalności, statut KZP i jego zmiany.

Jakie są obowiązki pracodawcy?

 • udostępniania pomieszczeń biurowych,
 • udostępniania odpowiednio zabezpieczonego miejsca na przechowywanie gotówki,
 • transportu gotówki do banku i z banku, jeśli pracodawca prowadzi obrót gotówkowy,
 • udzielania informacji umożliwiających dokonanie weryfikacji, czy określona osoba spełnia warunki,
 • prowadzenia rachunkowości, obsługi kasowej i prawnej,
 • dokonywania na rzecz KZP potrąceń wpisowego, miesięcznych wkładów członkowskich i rat pożyczek na listach płac, listach wypłat i zasiłków, a w przypadku braku możliwości dokonania takiego potrącenia – informuje o tym zarząd,
 • niezwłocznego odprowadzania wpłat wpisowego, miesięcznych wkładów członkowskich i rat pożyczek na rachunek płatniczy KZP,
 • przekazywania przez zarząd członkom KZP informacji o stanie ich wkładów członkowskich i zadłużenia.
Źródła: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kasy-zapomogowo-pozyczkowe-19145113

Ile można pożyczyć z kasy zapomogowo-pożyczkowej?

Wszelkie informacje dotyczące sposobów udzielania finansowania, wysokości pożyczek oraz warunków ich spłacania, znajdziemy w statucie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. Oznacza to, że nie możemy jednoznacznie określić, jaką kwotę przyzna nam kasa zapomogowo-pożyczkowa w ramach udzielanego nam finansowania. W statucie jednak możemy znaleźć informację dotyczącą maksymalnej kwoty pożyczki, która może oscylować w granicach od 2500-5000 złotych.

Najczęściej rozróżnia się dwa typy pożyczek – krótkoterminowe oraz długoterminowe. Kwota finansowania zależy przede wszystkim od liczby osób, które zdeklarowały swoją przynależność do KZP i uiszczają comiesięczne wkłady członkowskie. Ilość zebranych wpłat przekłada się na sumę, jaką dysponuje kasa.

Jakie korzyści zyskują członkowie kasy zapomogowo-pożyczkowej?

Kasa zapomogowo-pożyczkowa ma na celu wspierać i pomagać w kryzysowych sytuacjach związanych z brakiem pieniędzy. Każdy, kto zostaje jej członkiem ma prawo: gromadzić oszczędności zgodnie z zasadami określonymi w statucie, wybierać członków a także być wybranym do zarządu kasy i komisji rewizyjnej oraz brać udział w obradach. Jednak prawo do korzystania z oferowanych pożyczek na korzystnych warunkach oraz korzystanie z zapomogi w przypadku nieszczęśliwego losowego zdarzenia, mają wyłącznie członkowie, którzy wpłacili wpisowe i dwie kolejne wpłaty miesięczne.

Największą zaletą takich pożyczek są korzystne warunki. W porównaniu do pożyczek online, nie musimy obawiać się wysokiego oprocentowania, a więc oddamy tyle samo, ile pożyczyliśmy.

Czy komornik może zająć wkłady członkowskie?

Pieniądze, które pracownik co miesiąc odkłada w kasie zapomogowo-pożyczkowej, w razie zrezygnowania (na przykład w związku z zakończeniem pracy w danej firmie), zostaną mu zwrócone. W takiej sytuacji pojawia się pytanie, czy komornik lub inny organ egzekucyjny, może zająć uzbierane przez niego środki? Skoro zaoszczędzone przez pracownika pieniądze są jego własnością, mogą zostać zajęte przez komornika, tak samo jak część wynagrodzenia oraz pieniądze z osobistego konta bankowego. W obowiązku pracodawcy jest poinformowanie komornika o tym, że dany pracownik został członkiem KZP. Co ważne, jeśli komornik lub inny organ egzekucyjny, przysłał dokument informujący o zajęciu jedynie wynagrodzenia za pracę, pracodawca nie może przekazać zgromadzonych pieniędzy, które zostały zgromadzone kasie zapomogowo-pożyczkowej.

Sprawdź: ile komornik może zabrać z pensji?

Podsumowanie

 1. Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa jest formą pomocy pracowniczej, której celem jest przede wszystkim udzielanie pożyczek pracownikom.
 2. Aby móc skorzystać z takiej formy pomocy, w zakładzie pracy musi zgłosić swą deklarację minimum 10 osób i co miesiąc uiszczać określoną kwotę do kasy.
 3. Podstawą prawną, która umożliwia funkcjonowanie kas zapomogowo-pożyczkowych jest ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych. Możemy w niej znaleźć informacje dotyczące zasad tworzenia, organizowania i działania kasy zapomogowo-pożyczkowej oraz jej likwidacji.
 4. Wszelkie informacje dotyczące sposobów udzielania finansowania, wysokości pożyczek oraz warunków ich spłacania, znajdziemy w statucie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
 5. Każdy, kto zostaje jej członkiem KZP ma prawo: gromadzić oszczędności zgodnie z zasadami określonymi w statucie, wybierać członków a także być wybranym do zarządu kasy i komisji rewizyjnej oraz brać udział w obradach.
author
Dorota Grycko
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Kasa Stefczyka Sandomierz

Kasa Stefczyka jest największą w naszym kraju kasą oszczędnościową-kredytową. W całej Polsce instytucja świadczy usługi blisko 1 mln Klientów. Sprawdź placówkę Kasy Stefczyka w Sandomierzu – adres, numer telefonu, godziny otwarcia oraz mapę dojazdu.

author
Patryk Byczek
24 października 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Zamrożenie cen energii w 2019 roku?  

Zamieszanie związane z przyszłorocznymi podwyżkami cen prądu sięga zenitu. Polski rząd raz za razem zmienia koncepcję wypłaty państwowych rekompensat, a każda z nich budzi wiele kontrowersji wśród konsumentów. Sprawdziliśmy szczegóły najnowszego pomysłu Ministerstwa Energii.

author
Halszka Gronek
25 grudnia 2018
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Szybkie pożyczki Środa Wielkopolska

Chcesz otrzymać tanią pożyczkę w Środzie Wielkopolskiej? Sprawdź ranking z najlepszymi ofertami online. Maksymalnie możemy otrzymać nawet 200 000 zł ze spłatą do 10 lat. Pieniądze dostępne są od ręki.

author
Aleksandra Gościnna
24 stycznia 2021
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Alior Bank w Bielsku Podlaskim

Alior Bank jest jednym z największych banków detalicznych w kraju. Sprawdziliśmy oddziały i placówki w Bielsku Podlaskim – zobacz godziny otwarcia, dane kontaktowe i opinie.

author
Aleksandra Gościnna
08 czerwca 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Santander Bank Polska zwiększa limit transakcji bezgotówkowych do 100 zł

Santander Bank Polska wprowadza zmiany w płatnościach bezgotówkowych. Instytucja poszła w ślady Mastercard i Visa, czego efektem jest zwiększenie limitu płatności bezgotówkowych do 100 złotych, bez konieczności podawania kodu PIN. Zmiany wejdą w życie 19 i 20 marca 2020 roku.

author
Patryk Byczek
20 marca 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Google pracuje nad ofertą kont bankowych

Google jak mało która firma rozumie znaczenie rozwoju przez innowacyjność. Idąc za przykładem innych gigantów technologicznych, takich jak Facebook czy Apple, spółka zamierza oferować jeszcze więcej usług finansowych. Po ogromnym sukcesie systemu płatności Google Pay nadszedł czas na zbudowanie oferty kont bankowych.

author
Alicja Hirsekorn
15 listopada 2019
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i pracy, a także w aspektach prawniczych działalności gospodarczej. Autorka artykułów o zmianach w prawie finansowym.
Porównaj