Polska jest starzejącym się społeczeństwem. Prognozy demograficzne GUS pokazują, że w najbliższych latach nad Wisłą będzie rodzić się coraz mniej dzieci, a tym samym zwiększy się liczba osób w wieku co najmniej 60 lat. Dlatego bardzo ważna jest aktywizacja osób starszych. Jedną z metod pobudzenia ich funkcjonowania jest Program Senior+.

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 25.06.2018
Udostępnij:

 

Program Senior+ realizuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Czas trwania: od 2015 do 2020 roku

Adresat: jednostki samorządu terytorialnego.

Cel: zwiększenie aktywności seniorów w życiu społecznym

Na czym polega projekt?

Program Senior+ ma zachęcić osoby starsze do aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnych społeczności poprzez wsparcie i rozbudowę specjalnych ośrodków – Domów oraz Klubów Senior+ przez jednostki samorządu.

Dwa moduły, o które mogą ubiegać się w ramach Programu konkretne podmioty, to:

– MODUŁ 1

Jest to jednorazowy zastrzyk pieniędzy przeznaczony na utworzenie od podstaw lub wyposażenie już istniejące placówki w wysokości 80% całkowitego kosztu realizacji zadania. 

Ograniczenia

Koszt realizacji zadanie nie może być jednak większy niż 300 tysięcy zł w przypadku Dziennego Domu Senior+, a także 150 tysięcy zł w przypadku Klubu Senior+. Co również istotne, wysokość środków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych w ramach powyżej wskazanej kwoty na przebudowę lub remont pomieszczeń czy budynku nie może być wyższa niż 250 tysięcy zł w przypadku Dziennego Domu Senior+ i 125 tysięcy zł w przypadku Klubu Senior+. W sytuacji jednorazowej dotacji, jej kwota, nie może być wyższa niż 80 tysięcy zł w przypadku Dziennego Domu Senior+  oraz w przypadku Klubu Senior+ 25 tysięcy zł.

– MODUŁ 2

Ten typ pomocy ma za zadanie zapewnić funkcjonowanie już istniejącym w samorządach placówkom. Na coroczne dofinansowanie mogą liczyć projekty, które są związane z bieżącym utrzymaniem placówki. 

Ograniczenia

Kwota dopłaty rocznie na działalność bieżącej placówki uruchomionej w ramach Programu może wynosić miesięcznie maksymalnie 300 zł w Dziennym Domu Senior+, a także nie więcej niż 200 zł w Klubie Senior+. Ważne! Dotacja ta nie może stanowić więcej niż 40% całkowitego kosztu realizacji zadania.


 
Informacje o Domach i Klubach Senior+

Domy Senior+ mają przede wszystkim udzielać pomocy w codziennych obowiązkach osób starszych oraz zapewnić im minimum jeden, gorący, dostosowany do ich potrzeb posiłek.

Natomiast Kluby Senior+ odpowiadają za motywowanie osób starszych do funkcjonowania w społeczeństwie i pomocy innym potrzebującym.

Jak czytamy w informacji na stronie Ministerstwa, podstawowym zakresem usług świadczonych przez Domy i Kluby są potrzeby:

  • socjalne
  • edukacyjne
  • kulturalno-oświatowe
  • aktywności ruchowej lub kinezyterapii
  • sportowo-rekreacyjne
  • aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy)
  • terapii zajęciowej

Program jest elementem polityki społecznej państwa.

Komentarze