Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok. Wydatki w 2019 roku mają sięgnąć 415,4 mld zł, a przychody - 386,9 mld zł. Priorytetem jest utrzymanie stabilności finansów publicznych przy wspieraniu wzrostu gospodarczego.

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 02.10.2018
Udostępnij:

Rada Ministrów zaakceptowała niedawno projekt budżetu na przyszły po konsultacjach międzyresortowych i w Radzie Dialogu Społecznego. Premier Mateusz Morawiecki zapewnia, że zaplanowany budżet wpisuje się w politykę społeczną i inwestycyjną, a także uwzględnia środki na różne programy społeczne rządu i jednocześnie mieści się we wszystkich regułach unijnych dotyczących stabilności finansów publicznych.

Z przyjętych założeń co do dochodów i wydatków budżetu, wynika, że dynamika PKB wyniesie 3,8%, a średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) – 2,3%. Ministerstwo poinformowało także, że spodziewa się wzrostu konsumpcji indywidualnej – w ujęciu nominalnym – o 5,9%.

Ma wzrosnąć przeciętny roczny fundusz wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent nominalnie o 6%. Natomiast prawie 7 mld zł zostanie zarezerwowane na waloryzację emerytur i rent. Projekt budżetu zapewnia środki na realizację priorytetowych zadań rządu, czyli:

  • kontynuację programów „Rodzina 500+” czy „Dobry start”
  • wzrost płac dla pracowników sfery budżetowej
  • podniesienie renty socjalnej
  • waloryzację rent i emerytur
  • darmowe leki dla seniorów 
  • dalsze podnoszenia wydatków na obronność

Kontynuowane będą również prace nad projektem ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), nowelizacja ustawy o PIT oraz prace nad wzmocnieniem ochrony rolników przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi i zwiększeniem poziomu ochrony inwestorów na rynkach finansowych. 

W uzasadnieniu projektu czytamy, że strona dochodowa planowanego budżetu uwzględnia wprowadzenie nowej 9% stawki w podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Źródło: fragment tabeli budżetowej: https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/ustawy-budzetowe/2019/projekt-ustawy

Z udostępnionych danych wynika, że pierwsze czytanie budżetu przewidziano na czwartek 4 października.

Komentarze