zadluzenia.com
zamknij

Projekt ustawy o rynku pracy

Szykują się zmiany w ustawie o rynku pracy. Ustawa z 2004 roku przestanie obowiązywać, a zastąpi ją nowa, która ma wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. Co się zmieni?

 

 

Od 14 lat obowiązuje ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jak zapowiedziała Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, ma ją zastąpić nowa, która wprowadzi między innymi zmiany dotyczące profilowania pomocy i wsparcia długotrwale bezrobotnych.

 

Nowa regulacje

 

Argumentem proponowanych zmian jest zupełnie inna sytuacja na rynku pracy niż jeszcze ponad dekadę temu. 

 

Zgodnie z informacjami, które udzieliła Elżbieta Rafalska, nowa ustawa zakłada:

 

- zwiększenie elastyczności działania urzędów pracy - mowa tu o większej efektywności i skuteczności działań urzędów pracy

 

- podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych do 130% przy 30-letnim stażu pracy

 

- optymalizację stosowanych form pomocy udzielanej przez urzędy pracy osobom bezrobotnym i tym, którzy poszukują pracy; urzędy zgodnie z nowymi przepisami będą miały możliwość stosowania wobec każdego bezrobotnego dowolnej formy pomocy

 

- zwiększenie pomocy osobom o najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, czyli długotrwale bezrobotnym, takie osoby będą miały pierwszeństwo w szkoleniach kwalifikacyjnych

 

- udostępnienie jednej bazy ofert pracy z sektora publicznego, co ma ułatwić dostęp do tych ofert osobom bezrobotnym, ale także agencjom zatrudnienia czy agencjom pracy tymczasowej

 

- zwiększenie dostępności do Krajowego Funduszu Szkoleniowego, kwota dofinansowania, jaką dysponuje Fundusz także zostanie zmieniona wyniesie do 200 mln zł w 2019 roku

 

- przekształcenie Ochotniczych Hufców Pracy w Państwowe Centrum Aktywizacji Młodzieży

 

- wprowadzenie bonów ofertowych dla mikro i małych firm - dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają do 50 osób, mających problemy ze znalezieniem pracowników - w przypadku, gdy powiatowy urząd pracy nie znajdzie w ciągu dwóch tygodni w rejestrze bezrobotnych mogących podjąć pracę na konkretnym stanowisku, to udzieli on firmie bonu ofertowego, który zrefunduje część kosztów rekrutacji zrealizowanej przez agencję 

 

- nowe rozwiązania dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców -  łatwiejsze zatrudnianie cudzoziemców między innymi poprzez wprowadzenie zasady składania oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy w postaci elektronicznej; czas, w którym cudzoziemcy mogliby pracować nad Wisłą na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy, miałby zostać wydłużony z 6 miesięcy do 12 miesięcy 

 

- ułatwienie polskim obywatelom powrót na rodzimy rynek pracy - projekt ustawy zakłada możliwość skorzystania z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej bez konieczności rejestracji w urzędach pracy

 

Z opcji pożyczki będą mogli skorzystać polscy obywatele, którzy:
 

  • są bezrobotni
  • w ciągu ostatnich dwóch lat na terytorium państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego: zamieszkiwali przez co najmniej 12 miesięcy
  • byli nieprzerwanie zatrudnieni przez minimum pół roku lub przez minimum pół roku podlegali ubezpieczeniu zdrowotnemu

 

Aktualnie, projekt ustawy o rynku pracy został skierowany do uzgodnień międzyresortowych.
 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY