Projekt ustawy o rynku pracy

Projekt ustawy o rynku pracy

author
Aneta Jankowska
30 lipca 2018
Szykują się zmiany w ustawie o rynku pracy. Ustawa z 2004 roku przestanie obowiązywać, a zastąpi ją nowa, która ma wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. Co się zmieni?

Od 14 lat obowiązuje ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jak zapowiedziała Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, ma ją zastąpić nowa, która wprowadzi między innymi zmiany dotyczące profilowania pomocy i wsparcia długotrwale bezrobotnych.

Nowa regulacje

Argumentem proponowanych zmian jest zupełnie inna sytuacja na rynku pracy niż jeszcze ponad dekadę temu. 

Zgodnie z informacjami, które udzieliła Elżbieta Rafalska, nowa ustawa zakłada:

zwiększenie elastyczności działania urzędów pracy – mowa tu o większej efektywności i skuteczności działań urzędów pracy

podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych do 130% przy 30-letnim stażu pracy

optymalizację stosowanych form pomocy udzielanej przez urzędy pracy osobom bezrobotnym i tym, którzy poszukują pracy; urzędy zgodnie z nowymi przepisami będą miały możliwość stosowania wobec każdego bezrobotnego dowolnej formy pomocy

zwiększenie pomocy osobom o najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, czyli długotrwale bezrobotnym, takie osoby będą miały pierwszeństwo w szkoleniach kwalifikacyjnych

– udostępnienie jednej bazy ofert pracy z sektora publicznego, co ma ułatwić dostęp do tych ofert osobom bezrobotnym, ale także agencjom zatrudnienia czy agencjom pracy tymczasowej

zwiększenie dostępności do Krajowego Funduszu Szkoleniowego, kwota dofinansowania, jaką dysponuje Fundusz także zostanie zmieniona wyniesie do 200 mln zł w 2019 roku

– przekształcenie Ochotniczych Hufców Pracy w Państwowe Centrum Aktywizacji Młodzieży

– wprowadzenie bonów ofertowych dla mikro i małych firm – dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają do 50 osób, mających problemy ze znalezieniem pracowników – w przypadku, gdy powiatowy urząd pracy nie znajdzie w ciągu dwóch tygodni w rejestrze bezrobotnych mogących podjąć pracę na konkretnym stanowisku, to udzieli on firmie bonu ofertowego, który zrefunduje część kosztów rekrutacji zrealizowanej przez agencję 

– nowe rozwiązania dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców –  łatwiejsze zatrudnianie cudzoziemców między innymi poprzez wprowadzenie zasady składania oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy w postaci elektronicznej; czas, w którym cudzoziemcy mogliby pracować nad Wisłą na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy, miałby zostać wydłużony z 6 miesięcy do 12 miesięcy 

– ułatwienie polskim obywatelom powrót na rodzimy rynek pracy – projekt ustawy zakłada możliwość skorzystania z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej bez konieczności rejestracji w urzędach pracy

Z opcji pożyczki będą mogli skorzystać polscy obywatele, którzy:
 

  • są bezrobotni
  • w ciągu ostatnich dwóch lat na terytorium państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego: zamieszkiwali przez co najmniej 12 miesięcy
  • byli nieprzerwanie zatrudnieni przez minimum pół roku lub przez minimum pół roku podlegali ubezpieczeniu zdrowotnemu

Aktualnie, projekt ustawy o rynku pracy został skierowany do uzgodnień międzyresortowych.
 

Udostępnij

Dodaj komentarz

Podobne artykuły

Promocja: „Dla młodych” w PKO BP
Bez kategorii
author
Aneta Jankowska
27 września 2020

Promocja: „Dla młodych” w PKO BP

Milion Polaków musi wymienić dowód osobisty
Wpisy
author
Aneta Jankowska
30 marca 2018

Milion Polaków musi wymienić dowód osobisty

Coraz więcej aut elektrycznych na polskich drogach
Bez kategorii
author
Aneta Jankowska
19 maja 2019

Coraz więcej aut elektrycznych na polskich drogach

Rząd Gruzji umarza długi obywateli
Blog
author
Aneta Jankowska
22 listopada 2018

Rząd Gruzji umarza długi obywateli

Konkurs: „18-te urodziny mBanku”
Bez kategorii
author
Aneta Jankowska
22 listopada 2018

Konkurs: „18-te urodziny mBanku”

Pożyczki bez BIK Piotrków Trybunalski
Chwilówki miasta
author
Aneta Jankowska
03 listopada 2021

Pożyczki bez BIK Piotrków Trybunalski