Projekt ustawy o rynku pracy

Projekt ustawy o rynku pracy

author
Aneta Jankowska
30 lipca 2018
Szykują się zmiany w ustawie o rynku pracy. Ustawa z 2004 roku przestanie obowiązywać, a zastąpi ją nowa, która ma wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. Co się zmieni?

Od 14 lat obowiązuje ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jak zapowiedziała Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, ma ją zastąpić nowa, która wprowadzi między innymi zmiany dotyczące profilowania pomocy i wsparcia długotrwale bezrobotnych.

Nowa regulacje

Argumentem proponowanych zmian jest zupełnie inna sytuacja na rynku pracy niż jeszcze ponad dekadę temu. 

Zgodnie z informacjami, które udzieliła Elżbieta Rafalska, nowa ustawa zakłada:

zwiększenie elastyczności działania urzędów pracy – mowa tu o większej efektywności i skuteczności działań urzędów pracy

podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych do 130% przy 30-letnim stażu pracy

optymalizację stosowanych form pomocy udzielanej przez urzędy pracy osobom bezrobotnym i tym, którzy poszukują pracy; urzędy zgodnie z nowymi przepisami będą miały możliwość stosowania wobec każdego bezrobotnego dowolnej formy pomocy

zwiększenie pomocy osobom o najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, czyli długotrwale bezrobotnym, takie osoby będą miały pierwszeństwo w szkoleniach kwalifikacyjnych

– udostępnienie jednej bazy ofert pracy z sektora publicznego, co ma ułatwić dostęp do tych ofert osobom bezrobotnym, ale także agencjom zatrudnienia czy agencjom pracy tymczasowej

zwiększenie dostępności do Krajowego Funduszu Szkoleniowego, kwota dofinansowania, jaką dysponuje Fundusz także zostanie zmieniona wyniesie do 200 mln zł w 2019 roku

– przekształcenie Ochotniczych Hufców Pracy w Państwowe Centrum Aktywizacji Młodzieży

– wprowadzenie bonów ofertowych dla mikro i małych firm – dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają do 50 osób, mających problemy ze znalezieniem pracowników – w przypadku, gdy powiatowy urząd pracy nie znajdzie w ciągu dwóch tygodni w rejestrze bezrobotnych mogących podjąć pracę na konkretnym stanowisku, to udzieli on firmie bonu ofertowego, który zrefunduje część kosztów rekrutacji zrealizowanej przez agencję 

– nowe rozwiązania dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców –  łatwiejsze zatrudnianie cudzoziemców między innymi poprzez wprowadzenie zasady składania oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy w postaci elektronicznej; czas, w którym cudzoziemcy mogliby pracować nad Wisłą na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy, miałby zostać wydłużony z 6 miesięcy do 12 miesięcy 

– ułatwienie polskim obywatelom powrót na rodzimy rynek pracy – projekt ustawy zakłada możliwość skorzystania z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej bez konieczności rejestracji w urzędach pracy

Z opcji pożyczki będą mogli skorzystać polscy obywatele, którzy:
 

  • są bezrobotni
  • w ciągu ostatnich dwóch lat na terytorium państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego: zamieszkiwali przez co najmniej 12 miesięcy
  • byli nieprzerwanie zatrudnieni przez minimum pół roku lub przez minimum pół roku podlegali ubezpieczeniu zdrowotnemu

Aktualnie, projekt ustawy o rynku pracy został skierowany do uzgodnień międzyresortowych.
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

26 miliardów z Unii na dofinansowanie nauki i innowacji
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
22 maja 2019

26 miliardów z Unii na dofinansowanie nauki i innowacji

Pożyczki bez BIK Rawicz
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
13 czerwca 2022

Pożyczki bez BIK Rawicz

Co zdrożeje w 2021 roku?
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
21 września 2020

Co zdrożeje w 2021 roku?

Certyfikaty z gwarancją kapitału w Biurze Maklerskim Pekao
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
21 lipca 2021

Certyfikaty z gwarancją kapitału w Biurze Maklerskim Pekao

Podatek od nieruchomości 2020 – opóźniony przez koronawirusa
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
18 marca 2020

Podatek od nieruchomości 2020 – opóźniony przez koronawirusa

Szybkie pożyczki Łańcut
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
14 stycznia 2021

Szybkie pożyczki Łańcut

Porównaj