Wolontariusze biorący udział w dwudziestej piątej edycji programu „Tak! Pomagam” pomogą aż 2311 beneficjentom i przepracują aż 1083 godziny. Wsparcie finansowe otrzyma trzydzieści projektów wolontariackich, które zostały wybrane przez Radę Programową.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 11.10.2018
Udostępnij:

Do tegorocznej edycji programu zgłoszono 45 projektów, których celem jest niesienie pomocy lokalnej społeczności. Kolejna edycja wydarzenia, jak co roku, znalazła wielkie uznanie wśród doradców Klienta i pracowników największej firmy pożyczkowej w Polsce.


 

Wolontariusze programu

Ponad trzystu wolontariuszu tegorocznej edycji ma przed sobą bardzo wymagające zadanie. Chętni pomogą 2311 beneficjentom, przepracowując przy tym 1083 godziny. Wśród beneficjentów znajdą się przede wszystkim:

osoby starsze
osoby niepełnosprawne
dzieci

Zadania i prace, które wykonają wolontariusze, to:

wyremontowanie placów zabaw
uporządkowanie terenów zielonych
organizowanie zajęć pozalekcyjnych
organizowanie spotkań świątecznych
zorganizowanie Mikołajek
organizowanie wycieczek do teatrów, kin, galerii sztuki.

Pomoc dotrze do:

podopiecznych domów dziecka
dzieci w przedszkolach i szkołach
osób w świetlicach środowiskowych
schronisk dla psów i kotów
towarzystw opiekujących się chorymi i bezdomnymi zwierzętami.


 

Pomoc lokalnym społecznościom

Wolontariusze bardzo dobrze znają potrzeby lokalnych społeczności, dlatego też w składanych wnioskach wypisane są taki informacje, jak:

opis projektu
liczba godzin potrzebna na zrealizowanie projektu
potrzebny budżet.

Dwa tegoroczne wnioski zostały zgłoszone przez osoby, które po dłuższej nieobecności wróciły do realizacji programu „Tak! Pomagam”, natomiast dziesięć wniosków wniosków to zgłoszenia wolontariuszy, którzy debiutują w programie. Każda edycja rok w rok przyciąga ponad 300 chętnych do pomocy osób – jednak od zeszłego roku dzień przeznaczony na wolontariat liczy się jako płatny dzień wolny. „Tak! Pomagam” jest programem, który tworzą głównie pracownicy i doradcy Klienta pracujący w firmie pożyczkowej Provident. To właśnie te osoby tworzą nowe pomysły niosące pomoc innym, które następnie są wprowadzane w życie. Najlepszym zgłoszonym i wybranym przez Radę Programową projektom są przyznawane pomoce finansowe.

Rada Programowa

Spotkanie Rady Programowej, które odbyło się pod patronatem programu „Tak! Pomagam” odbyło się w składzie:

– Agnieszka Lissowska-Lewkowicz – Kierownik Centrum Wolontariatu w Warszawie
– Agnieszka Krajnik – Koordynator do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa w Provident Polska
– Iwona Droździewicz-Szycik – wolontariuszka
– Milena Jagoda – wolontariuszka
– Edyta Zając – wolontariuszka
przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Obrady odbywały się w Centrum Wolontariatu w Warszawie.
 

Komentarze