zadluzenia.com
zamknij

Provident wspiera program „Tak! Pomagam"

Wolontariusze biorący udział w dwudziestej piątej edycji programu „Tak! Pomagam” pomogą aż 2311 beneficjentom i przepracują aż 1083 godziny. Wsparcie finansowe otrzyma trzydzieści projektów wolontariackich, które zostały wybrane przez Radę Programową.


Do tegorocznej edycji programu zgłoszono 45 projektów, których celem jest niesienie pomocy lokalnej społeczności. Kolejna edycja wydarzenia, jak co roku, znalazła wielkie uznanie wśród doradców Klienta i pracowników największej firmy pożyczkowej w Polsce.


 

Wolontariusze programu


Ponad trzystu wolontariuszu tegorocznej edycji ma przed sobą bardzo wymagające zadanie. Chętni pomogą 2311 beneficjentom, przepracowując przy tym 1083 godziny. Wśród beneficjentów znajdą się przede wszystkim:

- osoby starsze
- osoby niepełnosprawne
- dzieci


Zadania i prace, które wykonają wolontariusze, to:

- wyremontowanie placów zabaw
- uporządkowanie terenów zielonych
- organizowanie zajęć pozalekcyjnych
- organizowanie spotkań świątecznych
- zorganizowanie Mikołajek
- organizowanie wycieczek do teatrów, kin, galerii sztuki.


Pomoc dotrze do:

- podopiecznych domów dziecka
- dzieci w przedszkolach i szkołach
- osób w świetlicach środowiskowych
- schronisk dla psów i kotów
- towarzystw opiekujących się chorymi i bezdomnymi zwierzętami.


 

Pomoc lokalnym społecznościom


Wolontariusze bardzo dobrze znają potrzeby lokalnych społeczności, dlatego też w składanych wnioskach wypisane są taki informacje, jak:

- opis projektu
- liczba godzin potrzebna na zrealizowanie projektu
- potrzebny budżet.


Dwa tegoroczne wnioski zostały zgłoszone przez osoby, które po dłuższej nieobecności wróciły do realizacji programu „Tak! Pomagam”, natomiast dziesięć wniosków wniosków to zgłoszenia wolontariuszy, którzy debiutują w programie. Każda edycja rok w rok przyciąga ponad 300 chętnych do pomocy osób - jednak od zeszłego roku dzień przeznaczony na wolontariat liczy się jako płatny dzień wolny. „Tak! Pomagam” jest programem, który tworzą głównie pracownicy i doradcy Klienta pracujący w firmie pożyczkowej Provident. To właśnie te osoby tworzą nowe pomysły niosące pomoc innym, które następnie są wprowadzane w życie. Najlepszym zgłoszonym i wybranym przez Radę Programową projektom są przyznawane pomoce finansowe.Rada Programowa


Spotkanie Rady Programowej, które odbyło się pod patronatem programu „Tak! Pomagam” odbyło się w składzie:

- Agnieszka Lissowska-Lewkowicz– Kierownik Centrum Wolontariatu w Warszawie
- Agnieszka Krajnik – Koordynator do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa w Provident Polska
- Iwona Droździewicz-Szycik - wolontariuszka
- Milena Jagoda - wolontariuszka
- Edyta Zając - wolontariuszka
- przedstawiciele organizacji pozarządowych.


Obrady odbywały się w Centrum Wolontariatu w Warszawie.
 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY