Nowy rok przyniósł wiele zmian również w bankowości. Aby minimalizować liczbę negatywnych skutków upadłości Idea Banku S.A. Bank Funduszy Gwarancyjnych zainicjował przymusową restrukturyzację, w wyniku której Bank Pekao S.A. przejmie przedsiębiorstwo i zobowiązania spółki z wyłączeniami.

Autor: Aleksandra Gościnna
Dodano: 10.01.2021
Udostępnij:

Upadłość Idea Banku S.A., a w zasadzie ciągnące się za tym skutki, mogły w sposób negatywny sposób wpłynąć na cały sektor bankowy. Przygotowywane opcjonalne scenariusze, w których nie zostałyby zastosowane przymusowe restrukturyzacje, wskazywały na to, że wpływ wspomnianej upadłości mógłby być naprawdę spory. Z tego względu Bankowy Fundusz Gwarancyjny podjął odpowiednie kroki, które mają na celu minimalizowanie możliwych strat.

W ostatnim dniu ubiegłego roku wszczęta została przymusowa restrukturyzacja Idea Banku S.A., w wyniku której z dniem 3 stycznia 2021 roku Bank Pekao S.A. na mocy decyzji administracyjnej przejął przedsiębiorstwo i zobowiązania z wyłączeniami. Rozwiązanie to pozwoli uniknąć wielu negatywnych skutków, które mogłyby odbić się znacząco na całym sektorze bankowym.

Przymusowa restrukturyzacja

Dzięki zainicjowaniu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny przymusowej restrukturyzacji Idea Banku S.A. przedsiębiorstwo i zobowiązania z pewnymi określonymi w decyzji administracyjnej wyłączeniami  banku przejął inny – Bank Pekao S.A. Proces ten przeprowadzony został na podstawie przepisów ustawy z 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Przyjęte rozwiązanie weszło w życie dnia 3 stycznia 2021. Takie procedury stosowane były już wcześniej w takich krajach jak Dania czy Hiszpania.

Wszczęta restrukturyzacja umożliwi minimalizowanie negatywnych skutków upadłości banku, które odbiłby się znacznie na całym sektorze bankowym. W innym wypadku cały sektor zostałby obciążony dodatkowymi kosztami przez konieczność wypłaty zagwarantowanym Klientom środków. Mowa tu o kwocie nawet kilkunastu miliardów złotych. Dlatego tak istotne było zastosowanie odpowiednich kroków, które mogły zahamować ten proces. Było to szczególnie istotne z uwagi na trudną sytuację spowodowaną pandemią COVID-19, która już osłabiła potencjał gospodarczy kraju.

Dla Banku Pekao S.A. zastosowane rozwiązanie oznacza natomiast powiększenie rozpiętości działalności, a także rozwój bazy Klientów w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz mikrofirm, które poskutkują pozytywnie na rozwój banku. Aktywy banku zwiększą się aż o około 14,4 miliarda zł. Dzięki temu Bank Pekao S.A. ugruntuje swoją drugą pozycję w rankingu banków w Polsce pod względem wielkości aktywów.

Co z Klientami Idea Banku?

Klienci Idea Banku S.A. nie muszą się jednak obawiać. Wszystkie ich depozyty są w pełni bezpieczne. Dzięki restrukturyzacji Klienci dalej mogą korzystać z obsługi bankowej. Co więcej, podjęte działania zabezpieczają pieniądze na dzień rozpoczęcia przymusowej restrukturyzacji.

W dobrej sytuacji znajdują się nie tylko Klienci Idea Banku, lecz także jego dotychczasowi pracownicy. Przejęcie przez Bank Pekao S.A. przedsiębiorstwa i zobowiązań łączy się również z przejęciem pracowników upadłej spółki. A zatem ilość strat jest naprawdę niewielka, a to wszystko dzięki krokom podjętym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

"

Struktura transakcji pozwala z jednej strony zabezpieczyć pozycję kapitałową i płynnościową Banku Pekao S.A., nie wpływając na potencjał dywidendowy banku, a z drugiej, dzięki wykorzystaniu efektów skali pozwala wygenerować wartość dla akcjonariuszy w formie synergii. W szczególności będziemy się skupiać na utrzymaniu dostępu do finansowania dla klientów biznesowych i udostępnieniu im oferty produktowej naszego Banku, umożliwiając dalszy rozwój ich biznesu. Przygotujemy też bardzo atrakcyjną ofertę powitalną dla klientów detalicznych Idea Bank S.A., m.in. zaproponujemy konto osobiste wraz ze wszystkimi bankomatami w Polsce i na świecie na rok bez opłat oraz atrakcyjnie oprocentowane lokaty powitalne. Jednocześnie, dostępna będzie specjalna oferta kredytowa dla mikrofirm

 – skomentował p.o. prezesa zarządu Banku Pekao S.A., Leszek Skiba.

Działania potrwają do końca 2021 roku

Wszczęta przymusowa restrukturyzacja wiąże się z szeregiem działań, których zakończenie zaplanowane jest na koniec obecnego roku. Ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnymsystemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji powoduje, że w momencie doręczenia decyzji o rozpoczęciu restrukturyzacji Fundusz uzyskuje prawda do podejmowania decyzji w sprawie Idea Banku S.A. W wyniku tych postępować do życia powołany zostaje także administrator, którego rolą jest realizowanie bieżących zarządzeń oraz nadzór nad podmiotem.

Natomiast dnia 3 stycznia 2021 Bank Pekao S.A. przejmuje zobowiązania z wyłączeniami oraz przedsiębiorstwo Idea Banku S.A. wraz z jego dotychczasowymi Klientami, a także pracownikami. Depozyty firm oraz Klientów indywidualnych zostały w pełni przeniesiony do nowego właściciela, co zapewnia im bezpieczeństwo.

Z kolei, jeśli chodzi o oddziały Idea Banku S.A., to będą one wciąż działać. Korzystanie z infolinii, kart oraz bankomatów banku jest nadal dostępne. Zmianom nie ulegną również numery rachunków bankowych czy hasła i loginy pozwalające Klientom zalogowanie się do bankowości mobilnej.


Źródło:

https://media.pekao.com.pl/pr/626330/bank-pekao-s-a-w-ramach-przymusowej-restrukturyzacji-przejmie-przedsiebiorstwo-i-zobowiazania-idea-bank-s-a-z-wylaczeniami

Komentarze