Rada Mieszkalnictwa stworzona z między innymi ministra inwestycji i rozwoju, ministra finansów oraz szefa resortu środowiska została powołana do życia przez obecnego premiera Polski, Mateusz Morawiecki. Nowoutworzona rada będzie czuwała nad realizacją programu Mieszkanie Plus.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 01.02.2018
Udostępnij:

Do zadań Rady Mieszkalnictwa należy „monitorowanie przebiegu działań służących realizacji polityki mieszkaniowej Rady Ministrów" oraz „opracowywanie mechanizmów współpracy organów administracji rządowej i jednostek organizacyjnych im podległych”. Poza tym, rada ma zająć się koordynacją prac analitycznych, koncepcyjnych, wdrożeniowych oraz ma monitorować przebieg ich realizacji.

Rada składa się z:
 

 • ministra inwestycji i rozwoju – Jerzy Kwiecińskiego,

 • ministra rodziny, pracy i polityki społecznej – Elżbiety Rafalskiej,

 • ministra finansów – Teresy Czerwińskiej,

 • ministra kultury i dziedzictwa narodowego – Piotra Glińskiego, 

 • ministra środowiska – Henryka Kowalczyka,

 • ministra rolnictwa i rozwoju wsi – Krzysztofa Jurgiela.

Ostatnim członkiem Rady Mieszkalnictwa będzie prezes Rządowego Centrum Legislacji i prezes BGK Nieruchomości Mirosław Barszcz.

Zadania Rady Mieszkalnictwa

Rada Mieszkalnictwa będzie zajmowała się:
 

 • opracowywaniem rekomendacji innych działań służących realizacji polityki mieszkaniowej Rady Ministrów, w tym także niezbędnych zmian legislacyjnych,

 • przyspieszeniem procedur administracyjnych, związanych z realizacją inwestycji mieszkaniowych,

 • zwiększeniem podaży gruntów pod inwestycje mieszkaniowe, a w rezultacie zwiększenia podaży mieszkań,

 • obniżaniem kosztów inwestycji mieszkaniowych, co skutkować ma obniżeniem ceny mieszkań,

 • optymalizacją mechanizmów wsparcia mieszkalnictwa.

W rozporządzeniu ujęto, że udział Rady Mieszkalnictwa w pracach jest nieodpłatny.
 

Komentarze