zadluzenia.com
zamknij

Rada Mieszkalnictwa ma czuwać nad Mieszkaniem Plus

Rada Mieszkalnictwa stworzona z między innymi ministra inwestycji i rozwoju, ministra finansów oraz szefa resortu środowiska została powołana do życia przez obecnego premiera Polski, Mateusz Morawiecki. Nowoutworzona rada będzie czuwała nad realizacją programu Mieszkanie Plus.

Do zadań Rady Mieszkalnictwa należy „monitorowanie przebiegu działań służących realizacji polityki mieszkaniowej Rady Ministrów" oraz „opracowywanie mechanizmów współpracy organów administracji rządowej i jednostek organizacyjnych im podległych”. Poza tym, rada ma zająć się koordynacją prac analitycznych, koncepcyjnych, wdrożeniowych oraz ma monitorować przebieg ich realizacji.

Rada składa się z:
 

 • ministra inwestycji i rozwoju- Jerzy Kwiecińskiego,

 • ministra rodziny, pracy i polityki społecznej- Elżbiety Rafalskiej,

 • ministra finansów- Teresy Czerwińskiej,

 • ministra kultury i dziedzictwa narodowego - Piotra Glińskiego, 

 • ministra środowiska- Henryka Kowalczyka,

 • ministra rolnictwa i rozwoju wsi- Krzysztofa Jurgiela.


Ostatnim członkiem Rady Mieszkalnictwa będzie prezes Rządowego Centrum Legislacji i prezes BGK Nieruchomości Mirosław Barszcz.Zadania Rady Mieszkalnictwa

Rada Mieszkalnictwa będzie zajmowała się:
 

 • opracowywaniem rekomendacji innych działań służących realizacji polityki mieszkaniowej Rady Ministrów, w tym także niezbędnych zmian legislacyjnych,

 • przyspieszeniem procedur administracyjnych, związanych z realizacją inwestycji mieszkaniowych,

 • zwiększeniem podaży gruntów pod inwestycje mieszkaniowe, a w rezultacie zwiększenia podaży mieszkań,

 • obniżaniem kosztów inwestycji mieszkaniowych, co skutkować ma obniżeniem ceny mieszkań,

 • optymalizacją mechanizmów wsparcia mieszkalnictwa.


W rozporządzeniu ujęto, że udział Rady Mieszkalnictwa w pracach jest nieodpłatny.
 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY