Przed nami ostatnie kilka miesięcy funkcjonowania Rejestru Dłużników Niewypłacalnych - 31 stycznia 2019 roku baza ta zakończy swoją działalność. W założeniu miał być to publiczny system zbierający wszystkie osoby niewypłacalne, ale 16 lat funkcjonowania rejestru pokazło jednoznacznie, że nie potrafi on skutecznie rozwiązać potwierdzić wiarygodności potencjalnych kontrahentów. 

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 17.07.2018
Udostępnij:

Likwidacja Rejestru Dłużników Niewypłacalnych będzie wprawdzie całkowita, ale nie oznacza to, że taka baza w ogóle przestanie istnieć. Zastąpi ją nowa formacja o nazwie Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości. Już 1 lutego 2019 roku wprowadzony zostanie zupełnie nowy system zbierający dane dłużników mających problem z wypłacalnością. 

Wiele wpisów o niewielkiej wartości

Do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych było dotychczas corocznie wpisywanych kilkadziesiąt tysięcy podmiotów. Nic nie zapowiadało zatem, że system miałby przestać funkcjonować. Jednak im więcej wpisów w rejestrze przybywało… tym mniej przedsiębiorców intersowało się zebranymi w nim informacjami. 

Główną przeszkodą dla przedsiębiorców był fakt, że pobrać informacje o potencjalnym kontrahencie z RDN było niezwykle trudno. Należało najpierw formalną drogą uzyskać numer wpisu do rejestru, co zajmowało to mnóstwo czasu, a – jak można się domyślać – każdemu przedsiębiorcy na czasie zależało. Dlatego wpisów stale przybywało, ale nikt nie chciał z nich korzystać. 

Do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych:
– w 2013 r. wpisano 74 246 podmiotów,
– w 2014 r. wpisano 67 942 podmioty,
– w 2015 r. wpisano 68 250 podmiotów.

Biura informacji gospodarczej szybsze niż RDN

Okazuje się, że dodatkową barierą dla rozwoju Rejestru Dłużników Niewypłacalnych stała się rosnąca liczba biur informacji gospodarczej. Udostępniają one właściwie podobne informacje, ale w dużo krótszym czasie – zazwyczaj natychmiast po złożeniu odpowiedniej prośby. RDN miało tylko dwie drogi: zniknąć lub przekształcić się w coś, co będzie dla przedsiębiorów konkurencyjne dla baz, z których korzystali dotychczas. 

Biura Informacji Gospodarczej a Centralna Informacja KRS

Pobrania informacji z biur informacji gospodarczej w skali roku liczy się w milionach. W uzasadnieniu do projektu o zmianie ustawy wskazano, że tylko w 2014 r. z RD ERIF BIG S.A pobierano 4,8 mln informacji, a w ciągu trzech kwartałów roku kolejnego 4,1 mln informacji. Kilkukrotnie więcej informacji udzielił BIG InfoMonitor – zaledwie od stycznia do listopada w 2015 r. było to niemal 15 mln informacji. W tym samym okresie z Centralnej Informacji RDN KRS:
– w 2014 r. udzielono 14 340 informacji,
– w 2015 r. udzielono 12 356 informacji. 

Zmiany na ostatnie miesiące funkcjonowania RDN

Przed wejściem w życie nowej ustawy i nowej struktury w życie 15 marca 2018 roku w życie wcielone zostały dwie główne zmiany dotyczące funkcjonowania RDN:
1. Dokonane zostaną tylko wpisy z urzędu, nie na wniosek wierzyciela.
2. Termin wykreślenia wpisów został skrócony z 10 do 7 lat od daty dokonania wpisu.


 

Komentarze