zadluzenia.com
zamknij

Czy komornik może zająć zasiłek pielęgnacyjny ?

Co może, a czego nie może zająć komornik - to pytanie, na które codziennie wielu Polaków szuka odpowiedzi. Jedną z wątpliwych kwestii jest to, czy zajęciu podlegają różnego rodzaju kwoty wypłacane przez państwo. Postaraliśmy się odnaleźć odpowiedź na pytanie, czy komornik może zająć zasiłek pielęgnacyjny. 

Zgodnie z prawem zasiłek pielęgnacyjny traktowany jest jako jedno z wypłacanych przez Państwo świadczeń rodzinnych, a dokładniej mówiąc - świadczeń opiekuńczych. W skrócie odpowiadamy na kluczowe pytanie:
 

Czy komornik może zająć zasiłek pielęgnacyjny?


nasza odpowiedź:
NIE - w egzekucji niealimentacyjej 
NIE - w egzekucji alimentów 


 

WYJAŚNIENIE


W trakcie egzekucji komorniczej zasiłku pielęgnacyjnego obowiązują przepisy zawarte w Kodeksie Postępowania Cywilnego. W artykule 833. wszystkie świadczenia rodzinne - w tym zasiłek pielęgnacyjny - określone są jako całkowicie wyłączone z egzekucji
 


PODSTAWA PRAWNA

Art. 833. Ograniczenie egzekucji z innych świadczeń pieniężnych

§ 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy.
§ 1(1). Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, stypendiów oraz dodatków szkoleniowych, wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
§ 6. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze oraz jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860 oraz z 2018 r. poz. 1076).
Dz.U.2018.0.1360 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem wypłacanym przez Państwo dla osób niepełnosprawnych i stanowi formę pomocy w koniecznych wydatkach, które muszą one pokryć w związku z koniecznością zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy wynikającej z niezdolności do samodzielnej egzystencji.


Podsumowując możemy jeszcze raz stwierdzić, że - zgodnie z przepisami z Kodeksu prawa cywilnego - zasiłek pielęgnacyjny nie może zostać przez komornika zajęty ani na poczet spłaty zadłużenia alimentacyjnego, ani na poczet innych należności. 
 

 

Skomentuj artykuł
captcha
Twoja ocena
Średnia ocena
5 / 5 z 1 oceny
~marylkatoja

dwa razy nie to mi sie podoba haha   Odpowiedź