Co może, a czego nie może zająć komornik - to pytanie, na które codziennie wielu Polaków szuka odpowiedzi. Jedną z wątpliwych kwestii jest to, czy zajęciu podlegają różnego rodzaju kwoty wypłacane przez państwo. Postaraliśmy się odnaleźć odpowiedź na pytanie, czy komornik może zająć zasiłek pielęgnacyjny. 

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 26.07.2018
Udostępnij:

Zgodnie z prawem zasiłek pielęgnacyjny traktowany jest jako jedno z wypłacanych przez Państwo świadczeń rodzinnych, a dokładniej mówiąc – świadczeń opiekuńczych. W skrócie odpowiadamy na kluczowe pytanie:
 

Czy komornik może zająć zasiłek pielęgnacyjny?

nasza odpowiedź:
NIE – w egzekucji niealimentacyjej 
NIE – w egzekucji alimentów 


 

WYJAŚNIENIE

W trakcie egzekucji komorniczej zasiłku pielęgnacyjnego obowiązują przepisy zawarte w Kodeksie Postępowania Cywilnego. W artykule 833. wszystkie świadczenia rodzinne – w tym zasiłek pielęgnacyjny – określone są jako całkowicie wyłączone z egzekucji
 


PODSTAWA PRAWNA

Art. 833. Ograniczenie egzekucji z innych świadczeń pieniężnych

§ 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy.
§ 1(1). Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, stypendiów oraz dodatków szkoleniowych, wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
§ 6. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze oraz jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860 oraz z 2018 r. poz. 1076).
Dz.U.2018.0.1360 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego


Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem wypłacanym przez Państwo dla osób niepełnosprawnych i stanowi formę pomocy w koniecznych wydatkach, które muszą one pokryć w związku z koniecznością zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy wynikającej z niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Podsumowując możemy jeszcze raz stwierdzić, że – zgodnie z przepisami z Kodeksu prawa cywilnego – zasiłek pielęgnacyjny nie może zostać przez komornika zajęty ani na poczet spłaty zadłużenia alimentacyjnego, ani na poczet innych należności. 
 

Komentarze (4)
Bogusław Myśliwiec, 13 maja 2020 o 18:32

witam dziś dowiedziałem się że pani komornik z Siemianowic sląskich
zajeła mi konto bez powiadomienia mnie o egzekucji jakiś kwoty …
z tego co wiem powinna mnie zawiadomić o sytułacjii a tego nie zrobiła …
Bardzo podobno jestem winny 1000 zł Pani komornik wie gdzie mieszkam na
terenie zachodnio pomorskim wojewuctwie anie na śląsku .. Kiedyś miałem komornika panią
to powinna wiedzieć gdzie mieszkam .A nie bez moi wiedzy ani telefonu ani pisma tylko zajeła konto
bankowe … Napisałem skargę na panią komornik do sądu komorniczego do Katowic jak postępują ..
Jutro dnia 14 maja 2020 r będę czekał od pani komornik na telefon lub mejl dla czego z jakiej sprawy zajeła mi konto iż jestem komuś winny ?? Od 2015 go roku do dziś mieszkam w Koszalinie anie na śląsku .Podejrzywam iż ktoś na mnie coś wziął i podrobił podpisy ..

Robert gierczynski, 28 marca 2020 o 09:04

Jestem zadluzony

Nizianty Tadeusz Krosno 38-400 ul.Boh.Westerplatte28/10, 25 stycznia 2019 o 13:34

Komornikowi przedstawiłem decyzję że pobieram zasilek pielęgnacyjny z MOPR mimo to zabrał 184zl założyłem wniosek o podniesieniu zarzutu przedawnienia powiedziałem mu że złoże skargę na niego to chce mi zabrać samochód inwalidzki nie wiem co mam robić dalej

dwa razy nie to mi sie podoba haha