Strona główna Wpisy Inne Czy komornik może zająć zasiłek pielęgnacyjny ?

Czy komornik może zająć zasiłek pielęgnacyjny ?

author
Dominika Sobieraj
26 lipca 2018
Co może, a czego nie może zająć komornik - to pytanie, na które codziennie wielu Polaków szuka odpowiedzi. Jedną z wątpliwych kwestii jest to, czy zajęciu podlegają różnego rodzaju kwoty wypłacane przez państwo. Postaraliśmy się odnaleźć odpowiedź na pytanie, czy komornik może zająć zasiłek pielęgnacyjny. 

Zgodnie z prawem zasiłek pielęgnacyjny traktowany jest jako jedno z wypłacanych przez Państwo świadczeń rodzinnych, a dokładniej mówiąc – świadczeń opiekuńczych. W skrócie odpowiadamy na kluczowe pytanie:

Czy komornik może zająć zasiłek pielęgnacyjny?

nasza odpowiedź:
NIE – w egzekucji niealimentacyjej 
NIE – w egzekucji alimentów 


 

WYJAŚNIENIE

W trakcie egzekucji komorniczej zasiłku pielęgnacyjnego obowiązują przepisy zawarte w Kodeksie Postępowania Cywilnego. W artykule 833. wszystkie świadczenia rodzinne – w tym zasiłek pielęgnacyjny – określone są jako całkowicie wyłączone z egzekucji
 


PODSTAWA PRAWNA

Art. 833. Ograniczenie egzekucji z innych świadczeń pieniężnych

§ 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy.
§ 1(1). Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, stypendiów oraz dodatków szkoleniowych, wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
§ 6. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze oraz jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860 oraz z 2018 r. poz. 1076).
Dz.U.2018.0.1360 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego


Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem wypłacanym przez Państwo dla osób niepełnosprawnych i stanowi formę pomocy w koniecznych wydatkach, które muszą one pokryć w związku z koniecznością zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy wynikającej z niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Podsumowując możemy jeszcze raz stwierdzić, że – zgodnie z przepisami z Kodeksu prawa cywilnego – zasiłek pielęgnacyjny nie może zostać przez komornika zajęty ani na poczet spłaty zadłużenia alimentacyjnego, ani na poczet innych należności. 
 

Udostępnij

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Podobne artykuły

200 nowych pytań w testach na prawo jazdy
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
13 maja 2020

200 nowych pytań w testach na prawo jazdy

Kasa Stefczyka Lubawa
Oddziały
author
Patryk Byczek
14 października 2020

Kasa Stefczyka Lubawa

Promocja: „Konto na karnawał” w BGŻ BNP Paribas
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
26 stycznia 2019

Promocja: „Konto na karnawał” w BGŻ BNP Paribas

Częściowa niezdolność do pracy – renta
Wpisy Inne
author
Halszka Gronek
07 lutego 2020

Częściowa niezdolność do pracy – renta

Santander Consumer Bank Opole
Oddziały
author
Dorota Cholewicka
20 lipca 2021

Santander Consumer Bank Opole

Stan zagranicznych inwestycji w Polsce w 2018 roku
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
13 października 2019

Stan zagranicznych inwestycji w Polsce w 2018 roku