Nowa Rekomendacja U Komisji Nadzoru Finansowego
Nowa Rekomendacja U Komisji Nadzoru Finansowego

Nowa Rekomendacja U Komisji Nadzoru Finansowego

author
Dominika Sobieraj
25 lipca 2023

Dnia 26 czerwca 2023 r. wszyscy członkowie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie przyjęli nową Rekomendację U, która skupia się na promowaniu dobrych praktyk w obszarze bancassurance (zasad sprzedaży ubezpieczeń w bankach). Głównym celem Rekomendacji U jest zapewnienie klientom odpowiedniej wartości produktów ubezpieczeniowych oferowanych w ramach tej usługi finansowej.

Spis treści:

  1. Nowelizacja regulacji w obszarze bancassurance
  2. Kluczowe zagadnienia Rekomendacji U KNF
  3. Szerokie konsultacje przed przyjęciem Rekomendacji
  4. Harmonogram dostosowania Rekomendacji U KNF
Zwiń spis treści

Nowelizacja regulacji w obszarze bancassurance

Nowa Rekomendacja U zastąpi obowiązującą od 2014 r. wersję, uwzględniając zmiany przepisów dotyczących oferowania produktów ubezpieczeniowych oraz dynamiczną naturę rynku bancassurance. Rekomendacja U uwzględnia potrzebę stabilnego rozwoju tego sektora, zapewniając jednocześnie skuteczne standardy działalności.

Oprócz banków, nowa Rekomendacja U obejmuje również spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, znane jako “skok”. Jest to istotne rozszerzenie katalogu adresatów, które podlegają określonym wymogom, zwiększając zakres regulacji na korzyść klientów.

Sprawdź także:

Kredyty online – dostępne bez wychodzenia z domu

Pożyczki online – w wariancie na raty

Kluczowe zagadnienia Rekomendacji U KNF

Rekomendacja U wprowadza wiele nowych postanowień, które kluczowo wpłyną na funkcjonowanie bancassurance:

Odpowiednia wartość dla Klienta

Jednym z głównych celów nowej Rekomendacji U jest zapewnienie klientom odpowiedniej wartości produktów ubezpieczeniowych, w tym produktów takich jak ubezpieczenia spłaty kredytu lub pożyczki (tzw. produkty CPI). Zaostrzenie wymogów w tej dziedzinie ma na celu podniesienie standardów oferowanych usług i ochrony interesów klientów.

Jasne procedury oferowania produktów

Rekomendacja U definiuje jasne wytyczne dotyczące sposobu oferowania produktów ubezpieczeniowych w ramach bancassurance. Poprzez precyzyjne wytyczne, KNF zamierza usprawnić i zabezpieczyć procesy oferowania ubezpieczeń klientom banków i skoków.

Relacje bank/SKOK

Nowe postanowienia określają relacje między bankami i skokami, a finansującymi ubezpieczenie. Wynegocjowane umowy mają na celu wyważone i sprawiedliwe pokrycie kosztów ubezpieczenia.

Monitorowanie procesów

Rekomendacja U nakłada obowiązek monitorowania procesów związanych z oferowaniem produktów ubezpieczeniowych przez banki i skok, zarówno przez wewnętrzne systemy kontroli, jak i komitety audytu. Dzięki temu, KNF ma możliwość nadzorowania i oceny realizacji Rekomendacji U.

Szerokie konsultacje przed przyjęciem Rekomendacji

Projekt Rekomendacji U był przedmiotem szerokich konsultacji z wieloma instytucjami i organizacjami, takimi jak Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Finansów, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Rzecznik Finansowy, Polska Izba Ubezpieczeń, Związek Banków Polskich, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa oraz firmy audytorskie.

Harmonogram dostosowania Rekomendacji U KNF

KNF oczekuje, że banki w Polsce dostosują swoją działalność do nowej Rekomendacji U najpóźniej do 1 lipca 2024 r., natomiast spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe będą miały czas do 1 stycznia 2025 r. na wprowadzenie niezbędnych zmian.

Wprowadzenie nowej Rekomendacji U stanowi istotny krok w kierunku lepszej ochrony klientów i stabilnego rozwoju rynku bancassurance. Ściśle określone standardy działalności oraz dbałość o wartość dla klienta przyczynią się do wzmocnienia zaufania do usług finansowych i podniesienia jakości oferowanych produktów ubezpieczeniowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Na wakacje musimy oszczędzać pół roku
Blog
author
Aneta Jankowska
24 sierpnia 2017

Na wakacje musimy oszczędzać pół roku

Sprawdź najlepsze samorządy w Polsce
Wpisy
author
Patryk Byczek
02 maja 2018

Sprawdź najlepsze samorządy w Polsce

ING Bank Śląski w Krakowie
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
28 lipca 2019

ING Bank Śląski w Krakowie

Zmiany w zatrudnianiu nauczycieli 2018/2019
Wpisy
author
Aneta Jankowska
04 września 2018

Zmiany w zatrudnianiu nauczycieli 2018/2019

Porównaj