Renta socjalna wzrośnie o ponad 150 zł - taka jest oficjalna odpowiedź Prezydenta Andrzeja Dudy na kwietniowe protesty osób niepełnosprawnych oraz ich rodziców i opiekunów. Nowela ustawy podnosi wysokość renty socjalnej do 100% najniższej renty przyznawanej z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. 

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 15.05.2018
Udostępnij:

Ustawa została przygotowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Równolegle ustawę przygotowywała partia Kukiz'15, dlatego finalnie ustawy te były procedowane łącznie. Ustawę przyjęto prawie jednogłośnie.

Dotychczas renta socjalna z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosiła 865,03 zł, a po wejściu noweli w życie wyniesie 1029,80 zł

Kiedy zostanie wypłacona renta?

Chociaż renta socjalna zostanie oficjalnie podwyższona 1 czerwca 2018 roku, to zostanie wypłacona pobierającym świadczenie dopiero 1 września 2018 roku (z wyrównaniem od 1.06.2018). 

Komu przysługuje renta? 

Renta socjalna przysługuje każdej osobie pełnoletniej, która przed osiągnięciem pełnoletności doznała naruszenia sprawności organizmu w takim stopniu, że jest całkowicie niezdolna do pracy. Naruszenie sprawności organizmu musiało powstać:
– przed ukończeniem 18 roku życia,

– w trakcie nauki w szkole albo w szkole wyższej do 25 roku życia,

– w trakcie studiów doktoranckich albo aspirantury naukowej. 

Aktualnie rentę socjalną pobiera blisko 300 tysięcy osób. Podwyżka świadczenia w skali kraju spowoduje miesięczny wzrost wydatków z budżetu aż o 45 mln zł miesięcznie (czyli ponad pół miliarda rocznie). Ustawa ta ma być częścią wieloletniego planu opieki nad niepełnosprawnymi. 

Dotyczy to w szczególności 280 tys. rencistów socjalnych. Trzeba uczciwie powiedzieć, że to, że dzisiaj głosujemy ten projekt, jest realizacją postulatu środowisk osób niepełnosprawnych. To jest też zwycięstwo protestujących osób. Ale pamiętajmy, że w realizacji jest drugi projekt, który mówi o tym, że proponujemy zupełnie nowe wsparcie w zakresie usług, dostępu do rehabilitacji – mówiła o projekcie podwyższenia renty socjalnej Elżbieta Rafalska. 
 

Komentarze