Rosnące pensje zaskoczyły analityków

Rosnące pensje zaskoczyły analityków

author
Aneta Jankowska
25 marca 2019

Z najnowszych informacji opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) dowiadujemy się, że w lutym bieżącego roku przeciętna płaca w średnich oraz dużych firmach wyniosła 4949 zł brutto. W przeliczeniu netto to więcej niż 3500 zł. Zgodnie z prognozami, nadchodzące spowolnienie gospodarcze nie spowoduje spadku zapotrzebowania na pracowników.

Najwyższy wzrost płac w górnictwie

Średnia krajowa sięga około 5000 zł brutto, co potwierdzają niedawno opublikowane dane GUS. Urząd udostępnił kilka dni temu raport “Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w lutym 2019 r.“, z którego dowiadujemy się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lutym bieżącego roku wyniosło 4949,42 zł i było o 7,6% wyższe niż przed rokiem. To około 3500 zł na rękę.

Z informacji GUS wynika, że wzrost płac dotyczył wszystkich sekcji, jednak najwyższy zaobserwowano w górnictwie i wydobywaniu – o 27,1% (w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego o 38,3%).

Płace rosły również w sektorze administrowania oraz działalności wspierającej (o 9,6%).

Z drugiej strony, wynagrodzenia najwolniej wzrosły w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 2,2%) oraz w informacji i komunikacji (o 4,7%).

"

Wzrost przeciętnych wynagrodzeń wystąpił także we wszystkich działach o znaczącym udziale w zatrudnieniu, w tym m.in. w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 9,7%), produkcji mebli (o 8,9%), produkcji odzieży (o 8,4%) oraz w produkcji wyrobów z metali (o 8,2%). W najmniejszym stopniu wzrosły płace w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 4,1%) oraz w produkcji maszyn i urządzeń (o 4,7%) – czytamy w publikacji GUS.

Kwota wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw w okresie styczeń–luty br. była o 10,7% wyższa niż w analogicznym okresie ub. roku (przed rokiem notowano wzrost o 11,1%).

Analizując, jak wysoka jest średnia emerytura, emeryci nie maja powodów do uśmiechu. Z danych GUS wynika jednak, że przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w lutym bieżącego roku była o 4,3% wyższa niż przed rokiem i wyniosła 2248,21 zł.

W przypadku świadczenia dla rolników indywidualnych, przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto w lutym bieżącego roku wyniosła 1222,91 zł. To wzrost o 2,4% w skali roku.

Inne świadczenia, takie jak na przykład zasiłek dla bezrobotnych również wzrosły. Patrząc na kwotę wypłat z tytułu zasiłków dla bezrobotnych (bez składki na ubezpieczenie społeczne) w lutym bieżącego roku, była ona wyższa o 10,6% w porównaniu do stycznia i wyniosła 122,3 mln zł. Analizując jednak porównanie rok do roku, zmalała ona o 2,1%.

"

Wartość wypłat z tytułu zasiłków i świadczeń przedemerytalnych w lutym br. wyniosła 102,3 mln zł, tj. zmniejszyła się w skali roku o 16,7%. W okresie styczeń–luty br. wypłacono świadczenia z tego tytułu na kwotę 206,7 mln zł, tj. o 16,7% niższą niż przed rokiem – czytamy.


Źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/sytuacja-spoleczno-gospodarcza-kraju-w-lutym-2019-r-,1,82.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Gdzie najłatwiej dostać kredyt?
Kredyty
author
Dominika Sobieraj
15 lutego 2023

Gdzie najłatwiej dostać kredyt?

Visset – pożyczka online
Firmy pożyczkowe
author
Dominika Sobieraj
18 lipca 2018

Visset – pożyczka online

Darmowe pożyczki chwilówki – październik 2014
Wpisy
autor wpisu
Tadeusz_Miziak
01 października 2014

Darmowe pożyczki chwilówki – październik 2014

Bank Pekao w Kwidzynie
Oddziały
author
Patryk Byczek
18 lipca 2019

Bank Pekao w Kwidzynie

Rachunek powierniczy – co to?
Bez kategorii
autor wpisu
Julia Wierciło
02 sierpnia 2023

Rachunek powierniczy – co to?

Porównaj