Ile wynosi średnia emerytura w Polsce w 2020?

Ile wynosi średnia emerytura w Polsce w 2020?

author
01 lutego 2020

Najwyższa wypłacana w Polsce emerytura wynosi ponad 20 000 zł, a jednocześnie najmniejsze świadczenie wypłacane przez ZUS seniorowi to zaledwie 4 grosze. Jak przekłada się to na średnią kwotę emerytury i czy jest ona zbliżona do emerytury minimalnej?

Średnie wynagrodzenie w Polsce wynosi aż 4949,42 zł brutto. Niestety emeryci nie mogą liczyć na aż tak wysokie świadczenie. Emerytury są dużo niższe niż wynagrodzenia ze stosunku pracy, dlatego też wielu emerytów w Polsce ma ciężką sytuację finansową i musi wspomagać się albo finansami pozyskiwanymi od bliskich albo na przykład pożyczkami dla emerytów.

ŚREDNIA EMERYTURA 2021

Na rok 2021 nie ma jeszcze oficjalnych podsumowań finansowych. Ostatnimi danymi, które podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, są informacje na temat średniej emerytury w ubiegłym roku. W „Informacji o sytuacji finansowej FUS w pierwszym półroczu 2019 r.” wskazano, że przeciętne świadczenie emerytalno-rentowe w pierwszej połowie 2019 roku wyniosło 2236,84 złotych.

W stosunku do tego samego okresu w ubiegłym roku odnotowano wzrost o 4,5%.

Poprzednie dane dotyczące średniej emerytury pochodzą z roku 2018, kiedy to w marcu ZUS obwieścił, że najczęściej wypłacane świadczenie wynosiło 1065,60 zł brutto.

Emerytury pobierało wtedy 5 mln 572 tysięcy osób. Dominująca emerytura płci męskiej wynosiła 2177,80 zł brutto, a wśród kobiet ponad dwa razy mniej, bo jedynie 1065,38 zł brutto.

Główny Ekonomista ZUS, dr Paweł Wojciechowski, wskazuje, że:

“Sytuacja finansowa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) w pierwszym półroczu 2019 była korzystna dzięki dobrej koniunkturze gospodarczej. Świadczenia emerytalne i rentowe, które stanowią ponad 88% kosztów FUS, wzrosły aż o 15% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wzrost ten wynikał zarówno z przyczyn o charakterze systemowym, czyli przyrostu liczby świadczeniobiorców i waloryzacji, ale również przyznania wszystkim emerytom i rencistom tzw. 13tej emerytury, która jednorazowo została ujęta w tegorocznych kosztach FUS.

Tak znaczny wzrost wydatków został zrekompensowany bardzo wysokim, aż 9-cio procentowym wzrostem przychodów FUS w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Głównym źródłem tej dynamiki był wzrost liczby osób pracujących i wynagrodzeń, atym samym wyższy przypis składek.

Znoszenie się dynamicznego przyrostu kosztów i przychodów najlepiej obrazuje tzw. wydolność FUS, która mierzy poziom pokrycia wydatków wpływami składek. W pierwszym półroczu spadła ona zaledwie o 2,3 pkt. proc. do poziomu 76,3%, co i tak w okresie ostatnich 20 lat ustępuje tylko wynikom uzyskanym w ostatnich dwóch latach. Na kondycję FUS można więc patrzyć z optymizmem”.

Średnia emerytura w Polsce w 2021 – najważniejsze informacje:

Najniższa emerytura brutto:1250,88 zł
Dominanta wysokości emerytury kobiet: 1814,11 zł brutto
Dominanta wysokości emerytury mężczyzn:2517 zł brutto
Średnia emerytura brutto:2545 zł
Średnia emerytura kobiet:2128 zł brutto
Średnia emerytura mężczyzn:3184 zł brutto

EMERYCI DOSTANĄ WIĘCEJ

W tym roku jednak sytuacja finansowa emerytów może się poprawić. Po wielu latach w końcu w tym roku seniorzy doczekali się kwotowej waloryzacji emerytur, która może znacznie wpłynąć na podwyższenie się średniej kwoty emerytury w Polsce. Na emerytów czeka także wypłata dodatkowego 1100 zł w ramach trzynastej emerytury.

Sprawdź, kiedy będzie wypłata trzynastek dla emerytów

Dla niektórych emerytów może być to najwyższa wypłata świadczenia w ich życiu – jest bowiem całkiem spora grupa seniorów, którzy nie uzyskują pełnego świadczenia w minimalnej wysokości.

W 2013 roku było 91 000 osób, które otrzymują emeryturę niższą niż minimalna, w 2016 roku było to już 130 000 osób, a w 2018 roku – gdy kwota emerytury minimalnej wynosiła 1000 zł brutto – emerytów uzyskujących świadczenie w kwocie niższej niż ta było już 260 000.

Emerytura minimalna przysługuje bowiem tylko tym, którzy udowodnią odpowiedni czas pracy. W przypadku kobiet jest to 20 lat, a w przypadku mężczyzn 25 lat. Co jednak kluczowe – dotyczy to tylko pracy w oparciu o umowę o pracę (nie są liczone lata przepracowane na śmieciówkach).

Można się zatem spodziewać, że świadczeń w groszowych kwotach będzie z roku na rok coraz więcej. Młodzi ludzie chętnie podejmują bowiem pracę na umowy zlecenia albo umowy o dzieło, które – po pierwsze – nie wiążą ich z pracodawcą na drugi czas, a po drugie – często umożliwiają zarobienie wyższej kwoty.

NAJWYŻSZA EMERYTURA W POLSCE

Największą w Polsce emeryturę, bo w kwocie aż 20 509 zł brutto, otrzymuje emerytka z Bydgoszczy, która wykazała aż 61 przepracowanych lat. Przez całe życie uzyskiwała ona pensję w wysokości co najmniej dwukrotności średniej krajowej. Pracowała głównie na stanowiskach dyrektorskich i specjalistycznych w państwowych firmach.

Wysoką emeryturę otrzymuje także emeryt z Warszawy, który w życiu zajmował się wykładaniem na uczelni. Staż pracy uznany w jego przypadku przez ZUS wyniósł aż 47 lat i w wyniku tego jego świadczenie miesięczne wynosi ponad 14 000 zł brutto.

NAJNIŻSZA EMERYTURA W POLSCE

Emerytury w kwotach groszowych otrzymują głównie osoby, które wykazały tylko kilka lub kilkadziesiąt przepracowanych dni w całym życiu. Przykładem są chociażby:

emeryt z Wrocławia, który uzyskuje z ZUS-u 20 groszy miesięcznie, ponieważ przepracował zaledwie 3 miesiące w życiu i to na umowie-zlecenie,

emerytka z Wałbrzycha, która otrzymuje emeryturę w wysokości 28 groszy, ponieważ pracowała tylko 18 dni w życiu,

emerytka z Bydgoszczy, która uzyskuje 82 grosze miesięcznie, ponieważ składki odprowadzane miała tylko podczas pobierania stypendium na trwające 3 miesiące przeszkolenie zawodowe.

Prognozy emerytalne

Wysokość średniej emerytury w Polsce nie napawa optymizmem. Niestety w przyszłości może być jeszcze gorzej. Jak szacują eksperci, obecne pokolenie 20-latków, które dopiero rozpoczyna swoją zawodową karierę, będzie otrzymywać emeryturę maksymalnie w wysokości 38,6% swojej ostatniej pensji (przy założeniu, że będą pracować aż do osiągnięcia odpowiedniego wieku emerytalnego).

Nieco lepiej sytuacja wygląda w prognozach ZUS. Według niego, w przyszłości będziemy otrzymywali emeryturę w wysokości 40-50% naszej ostatniej pensji.

Ile wynosi najniższa emerytura w Polsce?

Wraz z dniem 1 marca 2021 roku zaczęła obowiązywać nowa najniższa kwota świadczenia emerytalnego. Wynosi ona 1250,88 złotych brutto. To oznacza, że netto Świadczeniobiorca otrzyma około 1000 złotych. W porównaniu do roku 2020 kwota brutto emerytury wynosi 50,88 złotych więcej. Przekładając to na kwotę netto, jest to wzrost o 39,55 złotych.

Aby uzyskać najniższą emeryturę w Polsce musimy osiągnąć wymagany wiek emerytalny (60 lat w przypadku kobiet, a 65 dla mężczyzn) oraz przepracować określoną liczbę lat (20 lat dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn). Należy jednak pamiętać, że do przepracowanych lat nie zaliczają się prace wykonywane na umowie zlecenie lub umowie o dzieło. Jeżeli osoba ubiegająca się o emeryturę nie spełnia tych wymagań, to ZUS ma prawo odmówić udzielenia finansowania.

Ile wynosi średnia emerytura?

Waloryzacja przeprowadzona w marcu 2021 roku sprawiła, że średnia kwota emerytury w Polsce wynosi 2545 złotych brutto. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, kobiety otrzymują przeważnie niższe świadczenia od mężczyzn – tak jest również w tym przypadku. Emerytki otrzymują średnio 2128 złotych, co jest kwotą o 1000 złotych mniejszą, niż w przypadku mężczyzn (średnia to 3184 złotych).

Wiadomo jednak, że wielu emerytów nie otrzymuje świadczenia zbliżonego do podanej przez nas średniej. Z dostępnych danych dowiadujemy się, że najczęstsza kwota wypłacanych emerytur to 1905,35 złotych. To oznacza, że dominanta tego świadczenia w przypadku mężczyzn wynosi 2517 złotych, a w przypadku kobiet jest to 1814,11 złotych.

Od czego zależy wysokość emerytury?

Największy wpływ na wysokość otrzymywanej emerytury mają składki, które odprowadzamy do ZUS. Ponadto, duże znaczenie dla kwoty świadczenia mają również środki gromadzone w otwartym funduszu emerytalnym. Istnieją plany, aby zamknąć OFE, lecz na razie nie doszło to do skutku. Świadczeniobiorcy mają możliwość przeniesienia zebranych w otwartym funduszu emerytalnym pieniędzy na dwa sposoby: albo na konto ZUS, albo na indywidualne konto emerytalne. Nie należy się więc obawiać, że utracimy zgromadzone oszczędności.

Co jeszcze wpływa na wysokość świadczenia emerytalnego? Jest to przybliżona liczba miesięcy, przez które będziemy je pobierać. W Monitorze Polskim z każdym nowym rokiem pojawia się kalkulator, dzięki któremu możemy obliczyć tę wartość. Oczywistym jest, że im dłuższy mamy staż pracy, tym wyższą emeryturę otrzymamy.

Warto również pamiętać o tym, aby nie przechodzić na emeryturę w czerwcu. Skąd to wynika? Otóż świadczenia emerytalne obliczane w czerwcu obowiązuje waloryzacja roczna, natomiast pozostałe miesiące w roku podlegają dodatkowo waloryzacji kwartalnej. Płeć również wpływa na wysokość tego świadczenia, ponieważ w przypadku kobiet kwota ta jest zdecydowanie mniejsza.


Źródło informacji i użytych w treści artykułu zrzutów ekranu:

https://www.zus.pl/documents/10182/2422424/informacja+o+sytuacji+finansowej+FUS+w+I+półroczu+2019.pdf/83c012c6-bc6b-3185-61cd-1c8842de5f1c

http://wyborcza.biz/biznes/7,147880,22886747,raport-emerytalny.html

Udostępnij

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Piotr
Piotr
2021-12-05 23:09:11

Dlaczego podajecie emerytury w brutto ??? - dostał ktoś taką ???? Podawajcie wyłącznie w netto - taką dostają wszyscy

2021-03-25 01:20:36

Operacja przez bank losxtuje chyba 6 sl hehe

Człowiek
Człowiek
2020-11-30 10:48:37

Polska czyli złodziej hochsztapker oszust czy to prawa czy lewa strona , to ten sam syf i ta sama banda wszystko wymazane polskim gównem

Fak you
Fak you
2020-09-16 20:00:04

Fak

Tadeusz
Tadeusz
2020-07-05 09:37:47

Brawo, nareszcie ktoś jasno napisał, że 4 GROSZE TO " najmniejsze ŚWIADCZENIE ( !!!! ) wypłacane przez ZUS seniorowi " a " E M E R Y T U R A ..... przysługuje ....... tylko tym, którzy udowodnią odpowiedni czas pracy. W przypadku kobiet jest to 20 lat, a w przypadku mężczyzn 25 lat. " MIESZANIE TYCH POJĘĆ JEST WYPACZENIEM SENSU SKŁADANIA ZA WŁASNA EMERYTURĘ, KTÓRA - W JASNY SPOSÓB, ZALEŻY OD STAŻY PRACY I ODPROWADZONYCH SKŁADEK.

Podobne artykuły

Biuro paszportowe w Szczecinie
Biura paszportowe
author
25 maja 2022

Biuro paszportowe w Szczecinie

Credit Agricole w Gdańsku
Oddziały
author
13 lipca 2019

Credit Agricole w Gdańsku

Alior Bank w Starym Sączu
Oddziały
author
06 czerwca 2019

Alior Bank w Starym Sączu

Upadłość konsumencka – nowe zasady
Wpisy
author
17 lipca 2014

Upadłość konsumencka – nowe zasady

Inspektorat ZUS w Zgierzu
Oddziały
author
18 sierpnia 2019

Inspektorat ZUS w Zgierzu

Golden Sand Bank
Banki
author
23 grudnia 2017

Golden Sand Bank