700 zł - tyle może wynosić różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn. Raport Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) “Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce w 2016 r.” opisuje zarobki zależne od płci pracownika.

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 20.09.2018
Udostępnij:

Gender Pay Gap w Polsce

W Polsce zarobki zależą od zajmowanego stanowiska, ale i od… płci pracownika. Gender Pay Gap to wskaźnik zróżnicowania wynagrodzeń ze względu na płeć. To różnica między przeciętną godzinową stawką wynagrodzenia brutto mężczyzn i kobiet, która jest wyrażona poprzez procent przeciętnej godzinowej stawki wynagrodzenia brutto mężczyzn.

Wskaźnik wylicza się zgodnie z metodologią Eurostatu na podstawie przeciętnych stawek godzinowych wynagrodzeń ogółem brutto za czas opłacony (dla kobiet i mężczyzn zatrudnionych w grupach sekcji PKD 2007 od B do S z wyłączeniem O; w podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 osób).

Źródło: file:///C:/Users/WIN7/Downloads/roznice_w_wynagrodzeniach_kobiet_i_mezczyzn_w_polsce_w_2016.pdf

W badaniu struktury wynagrodzeń według zawodów uzyskano informację o 8,2 mln osób zatrudnionych w październiku 2016 roku. Gender Pay Gap dla Polski wyniósł 7,2% Co to znaczy? Kobiety statystycznie zarabiają o 18,5% mniej niż mężczyźni, czyli ponad 700 zł brutto.

W przypadku stawki godzinowej, panowie otrzymują  o 12,1% wyższe wynagrodzenie brutto od przeciętnego godzinowego wynagrodzenia brutto kobiet.

Przeciętne wynagrodzenie kobiet w październiku 2016 roku wyniosło: 3971,13 zł.

Przeciętne wynagrodzenie mężczyzn w październiku 2016 roku wyniosło: 4705,63 zł.

Dla porównania, średnie miesięcznie wynagrodzenie w tym miesiącu dwa lata temu sięgnęło 4546,76 zł.

Źródło: file:///C:/Users/WIN7/Downloads/roznice_w_wynagrodzeniach_kobiet_i_mezczyzn_w_polsce_w_2016.pdf

Różnice w zarobkach ze względu na terytorium

Największe różnice są w najbogatszych regionach, czyli:

  • na Mazowszu
  • na Pomorzu 
  • na Śląsku

Co ciekawe, we wschodniej części Polski, kobiety zarabiają więcej na godzinę niż mężczyźni.


Źródło: file:///C:/Users/WIN7/Downloads/roznice_w_wynagrodzeniach_kobiet_i_mezczyzn_w_polsce_w_2016.pdf
 

Komentarze