Konstytucja Biznesu

Konstytucja Biznesu

author
01 lutego 2018
Po 30 latach wielu lepszych i gorszych zmian w prawie gospodarczym, nadszedł czas na przeprowadzenie gruntownej reformy. 26 stycznia 2018 roku przyjęty został pakiet ustaw zwanych wspólnie Konstytucją Biznesu. Do najważniejszych zmian należy wprowadzenie ulgi na start dla młodych przedsiębiorców, stworzenie możliwości legalnej działalności nierejestrowej, czy też usprawnienie relacji przedsiębiorca-urzędnik.

Konstytucja Biznesu wejdzie w życie 1 marca 2018 roku. Z opóźnieniem zaczną działać jedynie przepisy dotyczące ulgi na start – te wejdą w życie 31 marca 2018 roku. W skład Konstytucji Biznesu wchodzą następujące ustawy:

1. Prawo przedsiębiorców (a także przepisy, które wprowadzają ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu "Konstytucji Biznesu"),
2. Ustawa  o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców,
3. Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Konstytucja Biznesu zmienia zatem prawo obecne dotychczas w 200 ustawach. Ta kompleksowa reforma wpisana jest w rządową Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Nowe przepisy scalają także przepisy dotyczące prowadzenia działalności przez cudzoziemców – od teraz wszystkie te prawa zebrane z różnych ustaw dostępne mają być w tej jednej – Konstytucji Biznesu.

ZMIANY W RELACJACH PRZEDSIĘBIORCA-URZĘDNIK

1. Co nie jest zabronione – jest dozwolone
Dzięki wprowadzeniu tej zasady przedsiębiorca będzie mógł prowadzić biznes w każdy taki sposób, który nie łamie konkretnych zakazów. 

2. Domniemanie uczciwości przedsiębiorcy
Wszystkie sprawy, w których zachodzi wątpliwość co do złamania zakazu, będą rozpatrywane na korzyść przedsiębiorcy. 

3. Interpretacja przepisów na korzyść przedsiębiorców
W każdej niejasnej sytuacji przepisy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców.

4. Zasada proporcjonalności
Wprowadza ona zakaz nakładania na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń (np.: żądania przedłożenia dokumentów, którymi przedsiębiorca nie dysponuje).

5. Powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
Więcej na ten temat przeczytasz tutaj
 

ZMIANY PODCZAS ZAKŁADANIA FIRMY

1. Wprowadzenie działalności nierejestrowej
Nie trzeba będzie rejestrować działalności gospodarczej, jeżeli dochody z tej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (sprawdź, ile wynosi minimalne wynagrodzenie w 2018 roku). Dotyczy to głównie prac dorywczych i usług okazjonalnych, takich jak udzielanie korepetycji. Dochody z takiej działalności będą opodatkowane na ogólnych zasadach.  

2. 6 pierwszych miesięcy bez składek ZUS
Nowe firmy będą zwolnione z odprowadzania składek ZUS przez pierwsze 6 miesięcy swojej działalności. Będzie to czas na wdrożenie firmy. Po tym okresie nadal będą obowiązywały 2 lata płacenia „małego ZUS-u” (sprawdź, ile wynosi mały ZUS w 2018 roku). 

3. Możliwość zawieszenia działalności
Będzie można zawiesić działalność firmy na konkretny okres (dłuższy niż dotychczas przyjęte 24 miesiące) albo na czas nieokreślony. Po upływie terminu nastąpi wznowienie działalności gospodarczej. Jeżeli natomiast przedsiębiorca nie złoży wniosku o odwieszenie, zostanie wykreślony z rejestru.


 

ZMIANY W KONTAKTACH Z URZĘDAMI

1. Portal internetowy dla przedsiębiorców
Nowy portal będzie stanowił rozwinięcie www.biznes.gov.pl. W portalu będzie można dowiedzieć się, jak krok po kroku zrealizować konkretne sprawy urzędowe. Portal będzie także przypominał przedsiębiorcom o zbliżających się terminach płatności (będzie możliwość ustawienia przypomnienia poprzez SMS albo e-mail). 

2. Załatwianie niektórych spraw przez e-mail lub telefon
Dotyczy to głównie przekazywania prostych informacji przez urząd.

3. Likwidacja REGON
Od teraz firma identyfikowana będzie tylko przez numer NIP. 

"Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, działalność nierejestrowa dla drobnej aktywności, sześć miesięcy bez składek na ubezpieczenia społeczne dla startujących z biznesem, zasada „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”, domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, klauzula pewności prawa, Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy – te i inne proprzedsiębiorcze rozwiązania wprowadza pakiet" – podsumowuje najważniejsze zmiany wiceminister przedsiębiorczości i technologii – Mariusz Haładyj.
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

MrPprs
MrPprs
2018-02-03 16:14:30

Czy w pakiecie ustaw jest przewidziane także umorzenie zaległości wobec ZUS i US dla zobowiązań powyżej czy od 6lat??

Podobne artykuły

Ostatnia chwila na pożyczkę przed Świętami
Wpisy
author
23 grudnia 2013

Ostatnia chwila na pożyczkę przed Świętami

Santander Bank Polska w Legnicy
Oddziały
author
04 czerwca 2019

Santander Bank Polska w Legnicy

Promocja: „200 zł na nowy rok –  edycja II” w Banku Millennium
Bez kategorii
author
18 grudnia 2019

Promocja: „200 zł na nowy rok – edycja II” w Banku Millennium

Deutsche Bank w Olsztynie
Oddziały
author
23 listopada 2017

Deutsche Bank w Olsztynie

Kredyt hipoteczny Mińsk Mazowiecki
Kredyty miasta
author
17 lutego 2022

Kredyt hipoteczny Mińsk Mazowiecki