Grudzień jest miesiącem górników, ponieważ właśnie w tym miesiącu obchodzą oni swoje święto. Ponadto ostatni miesiąc w roku przynosi górnikom zwykle dwukrotność normalnej pensji. Ile zatem zarabiają górnicy?

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 05.12.2018
Udostępnij:

Plotki, niedomówienia, spekulacje, kontrowersje – te cztery słowa mogłyby określić temat zarobków w branży górniczej. Górnikom nie można jednak ujmować trudu, z jakim spotykają się podczas pracy. To, w pewnym sensie, tłumaczy dodatki i przywileje, które otrzymują górnicy. Mowa o, między innymi:
czternastu pensjach
premie i nagrody nierozkładane na raty
osiem ton darmowego węgla
dodatki do wynagrodzenia za pracę pod ziemią
nagrodach jubileuszowych.

Warto wyjaśnić o co chodzi w dodatkowej pensji za pracę pod ziemią. Jeżeli górnik pracuje pod ziemią przynajmniej dwa miesiące, otrzymuje od 20% dodatkowej pensji. Jednocześnie, jeżeli górnik zjeżdża do pracy pod ziemie stale od 15 lat, otrzymuje do 60% dodatkowej pensji.

Ponadto, czym są nagrody jubileuszowe? Są to również dodatki do pensji za przepracowanie pewnych okresów jako górnik. W piętnastą rocznicę zatrudnienia górnicy otrzymują dodatek w wysokości 75% pensji miesięcznej, natomiast w dwudziestą rocznicę pracy otrzymują 100% dodatkowego miesięcznego wynagrodzenia. Czterokrotność miesięcznej pensji otrzymują górnicy, którzy w zawodzie pracują okrągłe 50 lat.

Średnie zarobki w górnictwie

Statystyki Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że średnie wynagrodzenie górników jest wyższe od średniej krajowej. Dla porównania, średnia krajowa w roku ubiegłym wynosiła 4530 złotych, natomiast średnie wynagrodzenie w górnictwie wynosiło 7180 złotych. Okazuje się, że sektor górnictwa i wydobywania jest drugą najlepiej zarabiającą branżą w Polsce. Na pierwszym miejscu znajduje się sektor IT, gdzie średnia pensja w roku ubiegłym wyniosła 7885 złotych. Oczywiście trzeba mieć na uwadze fakt, że średnią górnictwa bardzo podnoszą wynagrodzenia kadry kierowniczej. Poniżej można zobaczyć jak przedstawiał się rok 2017 względem comiesięcznych wynagrodzeń górników:

Opłacalność górnictwa

Z pewnością należy zaznaczyć, że górników z roku na rok jest mniej. W:
2015 roku zatrudnionych było blisko 146 000 górników
2016 roku zatrudnionych było nieco ponad 135 300 górników
2017 roku zatrudnionych było około 129 200 górników.

Tendencja spadkowa wiąże się najprawdopodobniej ze stratami oraz brakiem rentowności, a nawet z gigantycznymi dopłatami rządowymi. Jednakże z badań, które prowadziła Agencja Rozwoju Przemysłu wynika, że pod koniec roku ubiegłego wyniki górnictwa były najlepsze od wielu lat.  Wówczas wskaźnik EBITDA (odpowiadający za zysk operacyjny przed potrąceniem podatków, amortyzacji oraz odsetek od zobowiązań oprocentowanych) wyniósł ponad 6 673 000 000 złotych. Jest to spory wzrost względem roku 2016 i wypracowanego wtedy wyniku wynoszącego blisko 2 900 000 000 złotych. W 2017 roku Górnictwo węgla kamiennego wypracowało zysk na poziomie przekraczającym 3 600 000 000 złotych.

Z drugiej strony, rok 2015 oraz 2016 były czasem, w którym sektor węglowy odnosił straty. Na tamten czas wyliczono kolejno ponad 4 500 000 000 złotych netto straty oraz ponad 3 600 000 złotych netto straty.

Komentarze