Strata finansowa w Idea Banku

Strata finansowa w Idea Banku

author
Halszka Gronek
03 maja 2019

W samym 2018 roku Idea Bank odnotował blisko 1,9 miliarda złotych straty netto. W wyniku opublikowania raportu rocznego dotyczącego kondycji finansowej banku, akcje instytucji spadły o około 18%. Nie wróży to dobrze przyszłości Idea Banku.

W ostatnim dniu kalendarzowym kwietnia Idea Bank opublikował raport dotyczący kondycji finansowej w ostatnim roku. Już we wcześniejszych doniesieniach mówiono o coraz gorszej kondycji instytucji. Jednak najnowszy raport zszokował wszystkich – strata finansowa netto sięgnęła blisko 1,9 miliarda złotych. 

Jak podają władze Idea Banku, tak ogromny deficyt spowodowany był przede wszystkim drastyczną podwyżką kosztów odsetkowych. Już w marcu bieżącego roku zarząd banku skierował do Komisji Nadzoru Finansowego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zawiadomienia o wystąpieniu niebezpieczeństwa naruszenia łącznego współczynnika kapitałowego.

W oficjalnym liście do akcjonariuszy prezes Idea Banku, Jerzy Pruski, napisał:

"

Rok 2018 był dla Idea Banku rokiem trudnym, pełnym wyzwań, prób i zmian. Rok ten bank kończy istotną stratą, będącą efektem rozliczenia z przeszłością, ale co ważne bogatszy o doświadczenia, które pozwolą w przyszłości na budowę organizacji stabilnej i bezpiecznej.


Sprawdź tegoroczny ranking banków w Polsce.

Skąd tak duża strata?

Ogromna strata finansowa w Idea Banku nie była spowodowana jednym konkretnym wydarzeniem. Na utratę płynności wpłynęło wiele różnych składowych, w tym między innymi istotny wzrost kosztów odsetkowych. Jak czytamy w raporcie, całoroczny wynik z tytułu odsetek spadł do 542,7 mln zł wobec 755,4 mln zł odnotowanych w 2017 roku. 

Oprócz wzrostu kosztów odsetkowych, problemem okazały się przychody banku. Zysk z tytułu opłat i prowizji był ujemny i wyniósł -221,9 mln zł. Same przychody z opłat i prowizji spadł na przełomie 2018 roku z 504,5 mln zł do 311,4 mln zł. Sam prezes Idea Banku przyznał, że realizowany przed 2018 rokiem model biznesowy instytucji nastawiony na dynamiczny wzrost okazał się porażką.

Jak wskazują eksperci, strata Idea Banku była także następstwem udziału instytucji w procesie dystrybucji obligacji GetBack SA. Wybuch najnowszej afery rynkowej spowodował nadszarpnięcie zaufania konsumenckiego, a w konsekwencji – spadek zainteresowania klientów usługami Grupy. Jak czytamy w liście prezesa banku do akcjonariuszy:

"

Doświadczenia pokazały, że model ten oraz błędy popełnione w zarządzaniu ryzykiem doprowadziły do szeregu konsekwencji, z którymi obecnie przyszło się mierzyć organizacji.

Jaka jest przyszłość banku?

Jak wynika z zapowiedzi prezesa Jerzego Pruskiego, w roku 2019 Idea Bank zamierza skupić się na budowie zaufania klientów do organizacji. Co istotne, podmiot jest w trakcie poszukiwań nowego inwestora. Gdyby proces pozyskiwania inwestora się przeciągnął, przeprowadzona zostanie skokowa redukcja RWA, a banku skoncentruje się na obsłudze rynku wierzytelności leasingowych.

Poza podjęciem próby opracowania nowego modelu biznesowego, a przede wszystkim pozyskania inwestora, Idea banku rozpocznie przygotowania do ewentualnego połączenia z Getin Noble Bankiem. Inny wariant zakłada zmniejszenie skali działania instutucji i stworzenie tak zwanego banku specjalistycznego. Scenariuszem alternatywnym jest również sprzedaż około połowy aktywów.

Prezes banku oznajmił:

"

Wyciągając wnioski z dotychczasowych doświadczeń, zrezygnowaliśmy z dystrybucji szeregu bardziej skomplikowanych produktów, koncentrując się na prostszych, niosących mniejsze ryzyko instrumentach. Zmieniono procedury i zasady kontroli wewnętrznej. Znacznie większy nacisk położono na aspekty etyczne i odpowiednie szkolenie pracowników. Rozpoznane błędy i zdefiniowane straty mają na celu przygotowanie pola dla dalszej budowy nowego modelu biznesowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Alior Bank z metodą AMA – zgoda KNF
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
22 lutego 2019

Alior Bank z metodą AMA – zgoda KNF

Akcje spółki z GPW spadły po premierze gry o COVID
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
02 czerwca 2020

Akcje spółki z GPW spadły po premierze gry o COVID

Jak kupić kartę podarunkową Microsoft w PKO BP?
Bez kategorii
author
Aneta Jankowska
25 kwietnia 2019

Jak kupić kartę podarunkową Microsoft w PKO BP?

Rusza sprzedaż biletów na nową trasę koncertową Dawida Podsiadły
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
03 października 2019

Rusza sprzedaż biletów na nową trasę koncertową Dawida Podsiadły

Idea Bank nawiązał współpracę z Polską Ligą Esportową
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
10 grudnia 2018

Idea Bank nawiązał współpracę z Polską Ligą Esportową

Ile wynosi dług publiczny Polski?
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
06 czerwca 2020

Ile wynosi dług publiczny Polski?

Porównaj