Bank Pekao wprowadził do swojej oferty Wielocelowy Limit Kredytowy Tarcza dotyczący gwarancji i akredytyw z uproszczonymi procedurami oraz zdalną obsługą. Limit jest zabezpieczony gwarancją BGK de minimis.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 14.07.2020
Udostępnij:

Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie, które wdrożono na polskim rynku, które rzeczywiście wspiera negocjacje z partnerami biznesowymi w obliczu pandemii koronawirusa. Wprowadzone rozwiązanie jest kolejną opcją dla Klientów małych i średnich przedsiębiorstw (zaraz po Pożyczce Ekspresowej SMEX), gdzie Bank Pekao nie wymaga przedstawiania jakichkolwiek dokumentów finansowych. Gwarancje i akredytywy, których Bank udziela w ramach limitu będą dodatkowe zabezpieczone gwarancją de minimis, dlatego też Klient nie poniesie żadnych kosztów związanych z ustanowieniem tego zabezpieczenia.

Otrzymujemy od naszych klientów coraz więcej sygnałów, że pandemia ograniczyła zaufanie pomiędzy przedsiębiorcami i zwiększyła liczbę zatorów płatniczych. Staramy się sprawnie reagować na potrzeby klientów, oferując im łatwy dostęp do instrumentów wspierających rozwój biznesu i współpracę z kontrahentami. Jednym z takich rozwiązań jest oferta limitu na gwarancje i akredytywy, pozwalająca elastycznie reagować na zmiany w otoczeniu gospodarczym.

– mówił cytowany w komunikacie Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes Banku Pekao S.A., nadzorująca Pion MŚP.

Wart wiedzieć, że Klient może skorzystać z limitu na akredytywy i gwarancje bankowe w wysokości do 1 000 000 złotych. Zlecenie wystawiania gwarancji bankowych i akredytyw jest możliwe szybko i bezpiecznie przez Internet z poziomu bankowości elektronicznej Pekao Biznes24. Oferta skierowana jest do Klientów bankowych, którzy zostali wybrani na podstawie zaawansowanych metod oceny zdolności kredytowej.


Bank Pekao SA

Bank istnieje od 1929 roku, a jego akcje widnieją na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1998 roku. Grupa w zeszłym roku osiągnęła skonsolidowany zysk netto na poziomie wyższym niż miliard złotych. W 2017 roku w banku aktywnie swoje konto prowadziło 3 878 893 Klientów. W roku 2017 spółka odnotowała 1 054 100 000 złotych skonsolidowanego zysku netto, a po pierwszym kwartale roku obecnego osiągi z tego tytułu uplasowały się na poziomie nieco wyższym niż 392 300 000 złotych. Trzeci kwartał to zysk na poziomie 606 000 000 złotych. Oznacza to wzrost o około 70 500 000 złotych, względem roku poprzedniego. Ponad 5 000 000 Klientów korzysta z usług i produktów Grupy Pekao.


źródło: https://media.pekao.com.pl/pr/537788/bank-pekao-oferuje-msp-szybki-limit-na-gwarancje-bankowe-i-akredytywy

Komentarze