Bank Pekao poinformował w komunikacie prasowym, że Klienci firmowi, którzy korzystają z bankowości PekaoBiznes24 mogą skorzystać z usługi pozwalającej na monitorowanie statusu zleconych płatności zagranicznych w standardzie SWIFT GPI. Dzięki usłudze Klienci mają większą kontrolę nad płatnościami biznesowymi na całym świecie. Sprawdzamy szczegóły.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 04.06.2021
Udostępnij:

Warto wiedzieć, że ze wspomnianej usługi Klienci Banku Pekao mogą korzystać jako jedni z pierwszych na polskim rynku bankowym.

Priorytety przelewowe

Aktualnie dla przedsiębiorców opcje samodzielnego monitorowania statusu realizacji płatności oraz natychmiastowe jej potwierdzenie są kluczowe. Chcąc odpowiedzieć na potrzeby Klientów, Bank Pekao wdrożył do swojego systemu podgląd statusu w przelewach realizowanych w PekaoBiznes24 w standardzie SWIFT GPI. Dzięki temu Klienci mogą kontrolować zagraniczne płatności na bieżąco. Co więcej, mogą oni pozyskać informacje o dokładnej dacie i godzinie zaksięgowania środków na rachunku odbiorcy. Wprowadzone rozwiązanie jest dostępne dla 21 walut, w których Bank Pekao prowadzi rozliczenia oraz trybów realizacji przelewów opartych na systemie SWIFT.

Czym jest SWIFT GPI

SWIFT GPI (ang. global payments innovation) jest nowoczesnym rozwiązaniem przydającym się przy wykonywaniu przelewów walutowych. Usługa zwiększa szybkość oraz bezpieczeństwo płatności międzynarodowych. SWOFT GPI ponadto gwarantuje niezmienność danych przelewu oraz pełną transparentność opłat, prowizji oraz kursów walutowych zastosowanych przez banki pośredniczące.

Usługę SWIFT GPI Klienci mogą aktywować z poziomu bankowości elektronicznej PekaoBiznes24. Aby tego dokonać, należy złożyć wniosek o prezentację statusów SWIFT GPI. Wniosek procesowany jest automatycznie, a statusy przelewów są widoczne od razu po uruchomieniu usługi.

Kładziemy szczególny nacisk na stałe udoskonalanie oferty dla biznesu. Optymalizacja procesów obsługi pod kątem wygody i funkcjonalności jest jedną z naszych najważniejszych ambicji w zakresie budowania systemu bankowości skupionej na potrzebach klienta. Dzięki naszym innowacjom, dajemy klientom poczucie, że mają dostęp do najlepszych usług na rynku.

– mówił cytowany w komunikacie Adam Lenkiewicz,dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Bankowości Korporacyjnej w Banku Pekao. –


Bank Pekao SA

Bank istnieje od 1929 roku, a jego akcje widnieją na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1998 roku. Grupa w zeszłym roku osiągnęła skonsolidowany zysk netto na poziomie wyższym niż miliard złotych. W 2017 roku w banku aktywnie swoje konto prowadziło 3 878 893 Klientów. W roku 2017 spółka odnotowała 1 054 100 000 złotych skonsolidowanego zysku netto, a po pierwszym kwartale roku obecnego osiągi z tego tytułu uplasowały się na poziomie nieco wyższym niż 392 300 000 złotych. Trzeci kwartał to zysk na poziomie 606 000 000 złotych. Oznacza to wzrost o około 70 500 000 złotych, względem roku poprzedniego. Ponad 5 000 000 Klientów korzysta z usług i produktów l, Pekao.


źródło: https://media.pekao.com.pl/pr/670003/bank-pekao-ulatwia-zapisy-na-szczepienie-i-udzial-w-spisie-powszechnym

Komentarze