Urlop na żądanie

author
Halszka Gronek
21 lutego 2020
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

W świetle obowiązujących przepisów prawa “pracownikiem” jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Nie ma znaczenia, czy pracuje ona na cały etat, na 3/4 czy 1/2 – w każdym z tych przypadków przysługiwać jej będą wszelkie przywileje pracownicze. Jednym z nich jest prawo do skorzystania z tak zwanego urlopu na żądanie. Na czym polega tego typu przywilej? Jak z niego skorzystać?

Spis treści:

 1. Czym jest urlop na żądanie?
 2. Komu przysługuje urlop na żądanie?
 3. Ile jest dni urlopu na żądanie?
 4. Jak zgłosić urlop na żądanie?
 5. Wniosek o urlop na żądanie
 6. Przyczyny urlopu na żądanie
 7. Odmowa urlopu na żądanie
 8. Urlop na żądanie - podsumowanie
Zwiń spis treści

Czym jest urlop na żądanie?

Urlop na żądanie to specjalny przywilej pracowniczy, który przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. By z niego skorzystać, trzeba spełnić określone warunki, to znaczy trzeba posiadać nabyte prawa urlopowe.

Polskie przepisy stanowią, iż pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie w terminie przez niego wskazanym. Odmowa jest z reguły podstawą do wytoczenia sprawy w  sądzie pracy, choć są przypadki, kiedy pracodawcy  przysługuje prawo do odmówienia wolnego na żądanie  (więcej o tym w kolejnych  akapitach tekstu).

Pracujący mają prawo do uzyskania na żądanie aż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Warto mieć na uwadze fakt, iż dni urlopu na żądanie nie są dodatkową pulą dni wolnych, lecz specjalnie wydzielonym okresem z całego wymiaru urlopu pracownika. Nie ma znaczenia tutaj staż pracy, lecz jedynie nabycie prawa urlopowego. Sprawdź również oferty pożyczek na wakacje.

Komu przysługuje urlop na żądanie?

Urlop na żądanie przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, o ile nabył on już w ramach swojej pracy tak zwane prawa urlopowe. Owe prawa zależą między innymi od czasu, w jakim podlegaliśmy stosunkowi pracy.

Pracownik, który spełnia wyżej wskazane warunki, może zgłosić chęć wzięcia urlopu na żądanie nawet w tym samym dniu, w którym ten urlop zamierza wziąć. Może to zrobić telefonicznie, sms-owo, mailowo lub w każdy inny wybrany przez siebie (skuteczny) sposób.

Urlop na żądanie wprowadzono do Kodeksu pracy jako przywilej pracownika, z którego może on skorzystać w nagłych, losowych sytuacjach. Jak wynika z orzecznictwa sądowego, nie przysługuje on jednak bezwarunkowo. Wyjątkowe sytuacje usprawiedliwiają wydanie negatywnej decyzji na wniosek urlopowy. Jeżeli potrzebujesz szybkiej gotówki, sprawdź pożyczki na dowód.

Ile jest dni urlopu na żądanie?

Polskie przepisy stanowią, iż pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie w łącznym okresie aż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym.

Warto w tym miejscu przypomnieć także  o tym, iż dni urlopu na żądanie nie są dodatkową pulą dni wolnych, lecz specjalnie wydzielonym okresem z całego wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika. Jeżeli pracownik nie wykorzysta w danym roku kalendarzowym 4 dni urlopu na żądanie, nie “przejdą” one na kolejny rok w formie dodatkowych dni wolnego na żądanie. Zostaną przepisane jako zaległy urlop wypoczynkowy. W razie rozwiązania stosunku pracy pracownik będzie mógł liczyć na  wypłacanie za niewykorzystane dni ekwiwalentu pieniężnego.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 1672. Urlop wypoczynkowy na żądanie

Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Art. 1673. Wymiar urlopu na żądanie

Łączny wymiar urlopu wykorzystanego przez pracownika na zasadach i w trybie określonych w art. 167[2]  nie może przekroczyć w roku kalendarzowym 4 dni, niezależnie od liczby pracodawców, z którymi pracownik pozostaje w danym roku w kolejnych stosunkach pracy.
Źródło: Dz.U.2019.0.1040 t.j. – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

Jak zgłosić urlop na żądanie?

Pracownik może zgłosić urlop na żądanie w wybrany przez siebie sposób:

 • telefonicznie,
 • sms-owo,
 • mailowo,
 • w każdy inny skuteczny sposób komunikacji.

Polskie prawo nie krzywduje w  tej kwestii obostrzeń. Pracownik może poprosić o udzielenie urlopu na żądanie nawet w tym samym dniu, w którym ten urlop zamierza wziąć. Ważne, by poczekał jednak na odpowiedź pracodawcy, bowiem ten, w szczególnych okolicznościach, ma prawo odmówić – tak wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego. Co istotne, pracownik nie musi podawać powodu, w związku z którym chce wziąć urlop na żądanie. Swej prośby nie musi argumentować – choć jest to mile widziane w oczach pracodawcy. Sprawdź oferty pożyczek na raty oraz pożyczek pozabankowych.

Wniosek o urlop na żądanie

Nie ma czegoś takiego, jak wniosek o urlop na żądanie.

Wystarczy, że pracodawca otrzyma nawet w dniu wzięcia urlopu informacje o takowej decyzji pracownika. Warto pamiętać, że w szczególnych okolicznościach (gdy “zasługujący na ochronę wyjątkowy interes wymaga obecności pracownika w pracy”) pracodawca ma prawo odmówić udzielenia wniosku. Tak wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Przyczyny urlopu na żądanie

Atutem urlopu na żądanie, który sam w sobie stanowi niewątpliwie ogromny przywilej, jest brak wymogu wskazania przyczyny, w związku z którą pracownik zgłasza chęć uzyskania urlopu. Oznacza to, że pracownik, który chce wziąć urlop na żądanie, nie musi tłumaczyć się z tego, dlaczego zależy mu na wzięciu wolnego i czy ma ku temu rzeczywiste powody. Wolne na żądanie można wziąć zarówno z powodu złego samopoczucia, jak i wyjazdu wypoczynkowego czy konieczności załatwienia pilnych spraw urzędowych.

Odmowa urlopu na żądanie

Nie da się ukryć, iż pracodawcy mają z urlopami na żądanie ogromne problemy – zwłaszcza wtedy, gdy muszą zaplanować pracę całego zespołu, a ważne stanowiska okażą się być danego dnia nieobstawione. Pracownicza nieobecność potrafi czasem sparaliżować pracę całej firmy, a w konsekwencji – przynieść ogromne straty.

Urlop na żądanie jest przywilejem, jaki w świetle obowiązującej podstawy prawnej po prostu należy się pracownikowi. Za jego pogwałcenie tego uprawnienia pracodawca może być ukarany sporą, bo sięgającą aż 30 tysięcy złotych, grzywną. To jednak leży w gestii sądu i wyroku przezeń wystawionego.

Dlatego właśnie bywają przypadki, w których pracodawca ma prawo odmówić udzielenia takiego urlopu. Mowa tu o szczególnych i uzasadnionych okolicznościach takich, jak na przykład wymóg obecności pracownika w związku ze spełnieniem wcześniej zaplanowanego zadania. Dlatego jak wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego, prawo do urlopu na żądanie nie jest bezwarunkowe. Sprawdź również ranking pożyczek na 500 plus.

Urlop na żądanie - podsumowanie

Urlop na żądanie – najważniejsze informacje

1. Urlop na żądanie to specjalna pula dni wolnych od pracy, jaka przysługuje pracownikom zatrudnionym na umowie o pracę.

2. By skorzystać z urlopu na żądanie, należy przede wszystkim nabyć tak zwane prawa urlopowe. Ich posiadanie zależy międzyinnymi od czasu podlegania stosunkowi pracy.

3. Urlop na żądanie przysługuje w wymiarze 4 dni na każdy rok kalendarzowy. Można skorzystać z nich łącznie (jednorazowo), a może wykorzystać też każdy dzień z osobna.

4. Prawo do urlopu na żądanie nie wymaga podania konkretnego powodu nieobecności w pracy. Wystarczy, że zgłosimy pracodawcy chęć skorzystania z tego pracowniczego przywileju.

5. Wniosek o urlop żądanie nie musi być złożony w formie pisemnej. Wystarczy krótka informacja zgłoszona pracodawcy najpóźniej w dniu skorzystania z wolnego.

6. Pracodawca powinien uwzględnić wniosek urlopowy pracownika, bowiem jest to jego ustawowe prawo. Za odmowę może grozić nawet 30 tysięcy złotych grzywny.

7. Jak wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego, prawo do urlopu na żądanie nie obowiązuje bezwzględnie. Oznacza to, że w szczególnych przypadkach możliwe jest udzielenie odmownej decyzji na wniosek pracownika.

8. Odmowa udzielenia urlopu możliwa jest wtedy, gdy wzięcie wolnego przez pracownika mogłoby skutkować dezorganizacją pracy całego zakładu, a w konsekwencji – poniesieniem ogromnych start.

Źródła:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf

https://www.gov.pl/web/rodzina/urlopy-i-zwolnienia-od-pracy

https://www.pip.gov.pl/pl/porady-prawne/urlopy/15430,w-jakim-terminie-pracownik-powinien-wykorzystac-zalegly-urlop-na-zadanie-.html

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

krzysztof
krzysztof
2019-04-29 08:24:27

przykald z pierwszej reki mamy zaraz majowke zlozylem papiery o urlop na zadanie na 2 maja i oczywiscie co..? oczywiscie odmowa . pracodawcy mogą robic co chca, to oni są panami

Podobne artykuły

T-Mobile Usługi Bankowe w Lęborku

T-Mobile Usługi Bankowe to oferta przygotowana przez Alior Bank i  sieć komórkową T-Mobile. Z usług i produktów instytucji można korzystać przez Internet i w placówkach stacjonarnych banku. Sprawdzamy dane oddziału T-Mobile Usługi Bankowe w Lęborku.

author
Patryk Byczek
20 marca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Watykan zadłużony na 70 mln euro

Rady ds. Ekonomicznych Watykanu musi się zebrać w celu szczegółowego omówienia problemów finansowych. Zadłużenie Watykanu w ubiegłym roku sięgnęło 70 mln euro. Czy Watykanowi grozi bankructwo?

author
Dominika Byczek
20 września 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

PKO BP w Rypinie

PKO BP jest największym bankiem w Polsce. Sprawdzamy placówki i oddziały w Rypinie – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
28 lipca 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Ile jest kredytów frankowych w Polsce?

Jeszcze kilka lat temu duża część Polaków była obarczona koniecznością spłacania kredytów frankowych. Liczba frankowiczów z roku na rok jednak maleje. Najnowsze dane BIK wskazują, że obecnie Polakom pozostało do spłaty prawie pół miliona kredytów we frankach.

author
Dominika Byczek
06 października 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Kredyt hipoteczny Zamość

Rozglądasz się za kredytem hipotecznym w Zamościu? Sprawdź ranking najlepszych ofert. Wniosek o kredyt możemy bezpłatnie złożyć przez Internet lub w oddziale banku w Zamościu. Maksymalna kwota kredytu to nawet 90% ceny nieruchomości ze spłatą do 35 lat.

author
Dorota Grycko
28 lutego 2023
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

ING Bank Śląski w Środzie Wielkopolskiej

ING Bank Śląski jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Jeden z jego oddziałów mieści się w Środzie Wielkopolskiej – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Dominika Byczek
02 lipca 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Porównaj