W świetle obowiązujących przepisów prawa „pracownikiem” jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Nie ma znaczenia, czy pracuje ona na cały etat, na 3/4 czy 1/2 – w każdym z tych przypadków przysługiwać jej będą wszelkie przywileje pracownicze. Jednym z nich jest właśnie urlop na żądanie. Na czym polega? Jak z niego skorzystać?

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 14.04.2019
Udostępnij:

Spis treści

1. Co to jest urlop na żądanie?
2. Komu przysługuje?
3. Ile dni przysługuje?
4. Jak zgłosić urlop na żądanie?
5. Wniosek o urlop na żądanie.
6. Jakie wskazać przyczyny?
7. Urlop na żądanie – odmowa.
8. Podsumowanie.

 

CO TO JEST URLOP NA ŻĄDANIE?

Urlop na żądanie to specjalny przywilej pracowniczy, który przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. By z niego skorzystać, trzeba jednak posiadać nabyte prawa urlopowe.

Polskie przepisy stanowią, iż pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie w terminie przez niego wskazanym. Pracujący mają prawo do uzyskania na żądanie aż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym.

Warto mieć na uwadze fakt, iż dni urlopu na żądanie nie są dodatkową pulą dni wolnych, lecz specjalnie wydzielonym okresem z całego wymiaru urlopu pracownika. Nie ma znaczenia tutaj staż pracy, lecz jedynie nabycie prawa urlopowego.

 

KOMU PRZYSŁUGUJE?

Urlop na żądanie przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, o ile nabył on już w ramach swojej pracy tak zwane prawa urlopowe. Owe prawa zależą między innymi od czasu, w jakim podlegaliśmy stosunkowi pracy.

Pracownik, który spełnia wyżej wskazane warunki, może zgłosić chęć wzięcia urlopu na żądanie nawet w tym samym dniu, w którym ten urlop zamierza wziąć. Może to zrobić telefonicznie, sms-owo, mailowo lub w każdy inny wybrany przez siebie (skuteczny) sposób.

Urlop na żądanie wprowadzono do Kodeksu pracy jako przywilej pracownika, z którego może on skorzystać w nagłych, losowych sytuacjach. Jak wynika z orzecznictwa sądowego, nie przysługuje on jednak bezwarunkowo. Wyjątkowe sytuacje usprawiedliwiają wydanie negatywnej decyzji na wniosek urlopowy.

 

ILE DNI PRZYSŁUGUJE?

Polskie przepisy stanowią, iż pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie w łącznym okresie aż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym.

Warto pamiętać jednak o tym, iż dni urlopu na żądanie nie są dodatkową pulą dni wolnych, lecz specjalnie wydzielonym okresem z całego wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika.

Jeżeli pracownik nie wykorzysta w danym roku kalendarzowym 4 dni urlopu na żądanie, nie „przejdą” one na kolejny rok w formie dodatkowych dni wolnego na żądanie. Zostaną przepisane jako zaległy urlop wypoczynkowy.

 

JAK ZGŁOSIĆ URLOP NA ŻĄDANIE?

Pracownik może zgłosić urlop na żądanie w wybrany przez siebie sposób – telefonicznie, sms-owo, mailowo, i także w każdy inny skuteczny sposób komunikacji.

Pracownik może poprosić o udzielenie urlopu na żądanie nawet w tym samym dniu, w którym ten urlop zamierza wziąć. Ważne, by poczekał jednak na odpowiedź pracodawcy, bowiem ten, w szczególnych okolicznościach, ma prawo odmówić – tak wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Co istotne, pracownik nie musi podawać powodu, w związku z którym chce wziąć urlop na żądanie. Swej prośby nie musi argumentować – choć jest to mile widziane w oczach pracodawcy.

 

WNIOSEK O URLOP NA ŻĄDANIE

Pracownik, który chce uzyskać urlop na żądanie, nie musi wystosowywać do swego pracodawcy żadnego oficjalnego wniosku. Może to zrobić telefonicznie, sms-owo, mailowo lub w każdy inny skuteczny sposób.

Mówiąc prościej, nie ma czegoś takiego, jak wniosek o urlop na żądanie. Wystarczy, że pracodawca otrzyma nawet w dniu wzięcia urlopu informacje o takowej decyzji pracownika.

Warto pamiętać, że w szczególnych okolicznościach (gdy „zasługujący na ochronę wyjątkowy interes wymaga obecności pracownika w pracy”) pracodawca ma prawo odmówić udzielenia wniosku. Tak wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego.

 

JAKIE WSKAZAĆ PRZYCZYNY?

Atutem urlopu na żądanie, który sam w sobie stanowi niewątpliwie ogromny przywilej, jest brak wymogu wskazania przyczyny, w związku z którą pracownik zgłasza chęć uzyskania urlopu.

Oznacza to, że pracownik, który chce wziąć urlop na żądanie, nie musi tłumaczyć się z tego, dlaczego zależy mu na wzięciu wolnego i czy ma ku temu rzeczywiste powody.

 

URLOP NA ŻĄDANIE – ODMOWA

Urlop na żądanie jest przywilejem, jaki w świetle obowiązującej podstawy prawnej op prostu należy się pracownikowi. Za jego pogwałcenie tego uprawnienia pracodawca może być ukarany sporą, bo sięgającą aż 30 tysięcy złotych, grzywną. To jednak leży w gestii sądu i właściwego wyroku.

Nie da się ukryć, iż pracodawcy mają z urlopami na żądanie ogromne problemy – zwłaszcza wtedy, gdy muszą zaplanować pracę całego zespołu, a ważne stanowiska okażą się być danego dnia nieobstawione. Pracownicza nieobecność potrafi czasem sparaliżować pracę całej firmy, a w konsekwencji – przynieść ogromne straty.

Dlatego właśnie bywają przypadki, w których pracodawca ma prawo odmówić udzielenia takiego urlopu. Mowa tu o szczególnych i uzasadnionych okolicznościach takich, jak na przykład wymóg obecności pracownika w związku ze spełnieniem wcześniej zaplanowanego zadania. Dlatego jak wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego, prawo do urlopu na żądanie nie jest bezwarunkowe.

  

Podsumowanie


Źródła:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf
https://www.gov.pl/web/rodzina/urlopy-i-zwolnienia-od-pracy
https://www.pip.gov.pl/pl/porady-prawne/urlopy/15430,w-jakim-terminie-pracownik-powinien-wykorzystac-zalegly-urlop-na-zadanie-.html

Oceń:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
Średnia: 5 / 5, łącznie 2 ocen
Komentarze (1)

przykald z pierwszej reki mamy zaraz majowke zlozylem papiery o urlop na zadanie na 2 maja i oczywiscie co..? oczywiscie odmowa . pracodawcy mogą robic co chca, to oni są panami