W świetle prawa pełnoprawnym pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Nie ma znaczenia to, czy pracuje ona na cały etat, na 3/4 czy 1/2 - w każdym z tych przypadków przysługiwać jej będą wszelkie przywileje pracownicze. Jednym z nich jest właśnie prawo do urlopu na żądanie. 

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 01.08.2018
Udostępnij:

Spis treści:
1. Co to jest urlop na żądanie?
2. Komu przysługuje?
3. Ile dni przysługuje?
4. Jak zgłosić urlop na żądanie?
5. Wniosek o urlop na żądanie.
6. Jakie wskazać przyczyny?
7. Urlop na żądanie – odmowa.

 

CO TO JEST URLOP NA ŻĄDANIE?

Urlop na żądanie to specjalny przywilej pracowniczy, który przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umowy o prace i tym, którzy nabyli prawa urlopowe. 
 

Polskie przepisy stanowią, iż pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie w terminie przez niego wskazanym. Pracujący mają prawo do uzyskania na żądanie aż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym.

Warto mieć na uwadze fakt, iż dni urlopu na żądanie nie są dodatkową pulą dni wolnych, lecz specjalnie wydzielonym okresem z całego wymiaru urlopu pracownika. Nie ma znaczenia tutaj staż pracy, lecz jedynie nabycie prawa urlopowego.

 

KOMU PRZYSŁUGUJE?

Urlop na żądanie przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, o ile nabył on już swym okresem pracowniczym prawa urlopowe.

Pracownik, który spełnia wyżej wskazane warunku, może zgłosić chęć wzięcia urlopu na żądanie nawet w tym samym dniu, w którym ten urlop zamierza wziąć. Może to zrobić telefonicznie, sms-owo, mailowo lub w każdy inny wybrany przez siebie i skuteczny sposób.

Urlop na żądanie wymyślono jako przywilej pracownika, z którego może on skorzystać w nagłych, losowych sytuacjach. Przysługuje on więc pracownikowi bezwarunkowo, a pogwałcenie tego prawa może drogo kosztować pracodawcę.

 

ILE DNI PRZYSŁUGUJE?

Polskie przepisy stanowią, iż pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie w łącznym okresie aż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym.

Warto pamiętać jednak o tym, iż dni urlopu na żądanie nie są dodatkową pulą dni wolnych, lecz specjalnie wydzielonym okresem z całego wymiaru urlopu pracownika.

 

JAK ZGŁOSIĆ URLOP NA ŻĄDANIE?

Pracownik może zgłosić urlop na żądanie w wybrany przez siebie sposób – telefonicznie, sms-owo, mailowo, i także w każdy inny skuteczny sposób komunikacji.
 

Pracownik może poprosić o udzielenie urlopu na żądanie nawet w tym samym dniu, w którym ten urlop zamierza wziąć. 
 

Co istotne, pracownik nie musi podawać powodu, w związku z którym chce wziąć urlop na żądanie. Swej prośby nie musi argumentować – choć jest to mile widziane w oczach pracodawcy.
 

 

WNIOSEK O URLOP NA ŻĄDANIE

Pracownik, który chce uzyskać urlop na żądanie, nie musi wystosowywać do swego pracodawcy żadnego oficjalnego wniosku. Może to zrobić telefonicznie, sms-owo, mailowo lub w każdy inny skuteczny sposób. 
 

Mówić prościej, nie ma czegoś takiego, jak wniosek o urlop na żądanie. Wystarczy, że pracodawca otrzyma nawet w dniu wzięcia urlopu informacje o takowej decyzji pracownika.

 

JAKIE WSKAZAĆ PRZYCZYNY?

Atutem urlopu na żądanie, który sam w sobie stanowi niewątpliwie ogromny przywilej, jest brak wymogu wskazania przyczyny, w związku z którą pracownik zgłasza chęć uzyskania urlopu.

Oznacza to, że pracownik, który chce wziąć urlop na żądanie, nie musi tłumaczyć się z tego, dlaczego zależy mu na wzięciu wolnego i czy ma ku temu rzeczywiste powody.

 

URLOP NA ŻĄDANIE – ODMOWA

Urlop na żądanie jest przywilejem, jaki bezwarunkowo i prawnie należy się  pracownikowi. Za jego pogwałcenie tego uprawnienia pracodawca może być ukarany sporą, bo sięgającą aż 30 tysięcy złotych grzywną.

Pracodawcy mają z urlopami na żądanie ogromne problemy – zwłaszcza wtedy, gdy muszą zaplanować pracę całego zespołu, a ważne stanowiska okażą się być danego dnia nieobstawione. Pracownicza nieobecność potrafi czasem sparaliżować pracę całej firmy, a w konsekwencji – przynieść ogromne straty.

Dlatego właśnie bywają przypadki, w których pracodawca ma prawo odmówić udzielenia takiego urlopu. Mowa tu o szczególnych i uzasadnionych okolicznościach takich, jak na przykład wymóg obecności pracownika w związku ze spełnieniem wcześniej zaplanowanego zadania. Przed tego typu sytuacjami pracodawcy obraniają się, ustalając „z góry” szczegółowy grafik pracy. 

Komentarze