Urlop na żądanie

Urlop na żądanie

author
21 lutego 2020

W świetle obowiązujących przepisów prawa “pracownikiem” jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Nie ma znaczenia, czy pracuje ona na cały etat, na 3/4 czy 1/2 – w każdym z tych przypadków przysługiwać jej będą wszelkie przywileje pracownicze. Jednym z nich jest prawo do skorzystania z tak zwanego urlopu na żądanie. Na czym polega tego typu przwyilej? Jak z niego skorzystać?

 

CO TO JEST URLOP NA ŻĄDANIE?

Urlop na żądanie to specjalny przywilej pracowniczy, który przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. By z niego skorzystać, trzeba spełnić określone warunki, to znaczy trzeba posiadać nabyte prawa urlopowe.

Polskie przepisy stanowią, iż pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie w terminie przez niego wskazanym. Odmowa jest z reguły podstawą do wytoczenia sprawy w  sądzie pracy, choć są przypadki, kiedy pracodawcy  przysługuje prawo do odmówienia wolnego na żądanie  (więcej o tym w kolejnych  akapitach tekstu).

Pracujący mają prawo do uzyskania na żądanie aż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Warto mieć na uwadze fakt, iż dni urlopu na żądanie nie są dodatkową pulą dni wolnych, lecz specjalnie wydzielonym okresem z całego wymiaru urlopu pracownika. Nie ma znaczenia tutaj staż pracy, lecz jedynie nabycie prawa urlopowego.

 

KOMU PRZYSŁUGUJE?

Urlop na żądanie przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, o ile nabył on już w ramach swojej pracy tak zwane prawa urlopowe. Owe prawa zależą między innymi od czasu, w jakim podlegaliśmy stosunkowi pracy.

Pracownik, który spełnia wyżej wskazane warunki, może zgłosić chęć wzięcia urlopu na żądanie nawet w tym samym dniu, w którym ten urlop zamierza wziąć. Może to zrobić telefonicznie, sms-owo, mailowo lub w każdy inny wybrany przez siebie (skuteczny) sposób.

Urlop na żądanie wprowadzono do Kodeksu pracy jako przywilej pracownika, z którego może on skorzystać w nagłych, losowych sytuacjach. Jak wynika z orzecznictwa sądowego, nie przysługuje on jednak bezwarunkowo. Wyjątkowe sytuacje usprawiedliwiają wydanie negatywnej decyzji na wniosek urlopowy.

 

ILE DNI PRZYSŁUGUJE?

Polskie przepisy stanowią, iż pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie w łącznym okresie aż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym.

Warto w tym miejscu przypomnieć także  o tym, iż dni urlopu na żądanie nie są dodatkową pulą dni wolnych, lecz specjalnie wydzielonym okresem z całego wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika.

Jeżeli pracownik nie wykorzysta w danym roku kalendarzowym 4 dni urlopu na żądanie, nie “przejdą” one na kolejny rok w formie dodatkowych dni wolnego na żądanie. Zostaną przepisane jako zaległy urlop wypoczynkowy. W razie rozwiązania stosunku pracy pracownik będzie mógł liczyć na  wypłacanie za niewykorzystane dni ekwiwalentu pieniężnego.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 1672. Urlop wypoczynkowy na żądanie

Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

 

Art. 1673. Wymiar urlopu na żądanie

Łączny wymiar urlopu wykorzystanego przez pracownika na zasadach i w trybie określonych w art. 167[2]  nie może przekroczyć w roku kalendarzowym 4 dni, niezależnie od liczby pracodawców, z którymi pracownik pozostaje w danym roku w kolejnych stosunkach pracy.

Źródło: Dz.U.2019.0.1040 t.j. – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

 

JAK ZGŁOSIĆ URLOP NA ŻĄDANIE?

Pracownik może zgłosić urlop na żądanie w wybrany przez siebie sposób – telefonicznie, sms-owo, mailowo, i także w każdy inny skuteczny sposób komunikacji. Polskie prawo nie krzywduje w  tej kwestii obostrzeń.

Pracownik może poprosić o udzielenie urlopu na żądanie nawet w tym samym dniu, w którym ten urlop zamierza wziąć. Ważne, by poczekał jednak na odpowiedź pracodawcy, bowiem ten, w szczególnych okolicznościach, ma prawo odmówić – tak wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Co istotne, pracownik nie musi podawać powodu, w związku z którym chce wziąć urlop na żądanie. Swej prośby nie musi argumentować – choć jest to mile widziane w oczach pracodawcy.

 

WNIOSEK O URLOP NA ŻĄDANIE

Pracownik, który chce uzyskać urlop na żądanie, nie musi wystosowywać do swego pracodawcy żadnego oficjalnego wniosku. Może to zrobić telefonicznie, sms-owo, mailowo lub w każdy inny skuteczny sposób. Ważne, by prośba dotarła do pracodawcy.

Mówiąc prościej, nie ma czegoś takiego, jak wniosek o urlop na żądanie. Wystarczy, że pracodawca otrzyma nawet w dniu wzięcia urlopu informacje o takowej decyzji pracownika.

Warto pamiętać, że w szczególnych okolicznościach (gdy “zasługujący na ochronę wyjątkowy interes wymaga obecności pracownika w pracy”) pracodawca ma prawo odmówić udzielenia wniosku. Tak wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego.

 

JAKIE WSKAZAĆ PRZYCZYNY?

Atutem urlopu na żądanie, który sam w sobie stanowi niewątpliwie ogromny przywilej, jest brak wymogu wskazania przyczyny, w związku z którą pracownik zgłasza chęć uzyskania urlopu. Oznacza to, że pracownik, który chce wziąć urlop na żądanie, nie musi tłumaczyć się z tego, dlaczego zależy mu na wzięciu wolnego i czy ma ku temu rzeczywiste powody. Wolne na żądanie można wziąć zarówno z powodu złego samopoczucia, jak i wyjazdu wypoczynkowego czy konieczności załatwienia pilnych spraw urzędowych.

 

URLOP NA ŻĄDANIE – ODMOWA

Urlop na żądanie jest przywilejem, jaki w świetle obowiązującej podstawy prawnej op prostu należy się pracownikowi. Za jego pogwałcenie tego uprawnienia pracodawca może być ukarany sporą, bo sięgającą aż 30 tysięcy złotych, grzywną. To jednak leży w gestii sądu i wyroku przezeń wystawionego.

Nie da się ukryć, iż pracodawcy mają z urlopami na żądanie ogromne problemy – zwłaszcza wtedy, gdy muszą zaplanować pracę całego zespołu, a ważne stanowiska okażą się być danego dnia nieobstawione. Pracownicza nieobecność potrafi czasem sparaliżować pracę całej firmy, a w konsekwencji – przynieść ogromne straty.

Dlatego właśnie bywają przypadki, w których pracodawca ma prawo odmówić udzielenia takiego urlopu. Mowa tu o szczególnych i uzasadnionych okolicznościach takich, jak na przykład wymóg obecności pracownika w związku ze spełnieniem wcześniej zaplanowanego zadania. Dlatego jak wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego, prawo do urlopu na żądanie nie jest bezwarunkowe.

  

Podsumowanie


Źródła:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf
https://www.gov.pl/web/rodzina/urlopy-i-zwolnienia-od-pracy
https://www.pip.gov.pl/pl/porady-prawne/urlopy/15430,w-jakim-terminie-pracownik-powinien-wykorzystac-zalegly-urlop-na-zadanie-.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

krzysztof
krzysztof
2019-04-29 08:24:27

przykald z pierwszej reki mamy zaraz majowke zlozylem papiery o urlop na zadanie na 2 maja i oczywiscie co..? oczywiscie odmowa . pracodawcy mogą robic co chca, to oni są panami

Podobne artykuły

Pożyczki w domu Klienta
Pożyczki
author
25 marca 2022

Pożyczki w domu Klienta

Szybkie pożyczki Chojna
Pożyczki miasta
author
11 stycznia 2021

Szybkie pożyczki Chojna

Biuro paszportowe w Pile
Biura paszportowe
author
13 lipca 2022

Biuro paszportowe w Pile

Na lekarza czekamy średnio 3,5 miesiąca
Aktualności
author
03 lipca 2018

Na lekarza czekamy średnio 3,5 miesiąca

Jak płacić przez Przelewy24 na Amazon?
Poradnik
author
04 lipca 2018

Jak płacić przez Przelewy24 na Amazon?