Bank Pekao powołał zarząd nowej kadencji i wdrożył w życie uchwały o dostosowaniu wynagrodzeń członków zarządu do wymogów ustawy kominowej.

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 05.12.2018
Udostępnij:

Pod koniec listopada rada nadzorcza Banku Pekao jednogłośnie powołała zarząd nowej kadencji.

Aktualny skład zarządu to:

– Prezes: Michał Krupiński

– Wiceprezesi: Tomasz Kubiak, Piotr Lehmann, Marek Lusztyn, Tomasz Styczyński i Marek Tomczuk

Nowa trzyletnia kadencja rozpocznie się w dniu następującym po odbyciu zwyczajnego walnego zgromadzenia banku, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2018.

Prezes Zarządu Michał Krupiński wyjaśnił, że jednogłośna decyzja ponownego powołania obecnych członków zarządu na kolejną turę to oznaka zaufania dla realizowanej przez bank strategii, której efektem jest znacząca poprawa rentowności i efektywności oraz zwiększenie dynamik wzrostu w najbardziej dochodowych częściach biznesu.

– Będziemy kontynuować pracę, aby Bank Pekao był instytucją finansową pierwszego wyboru dla klientów, co przełoży się na budowę wartości dla naszych akcjonariuszy – dodał.

30 listopada, dotychczasowi członkowie zarządu, czyli Roksana Ciurysek-Gedir i Andrzej Kopyrski złożyli rezygnacje z pełnionych funkcji.

W oficjalnym komunikacie instytucji czytamy, że Bank Pekao zakończył również prace nad wdrożeniem w życie uchwały walnego zgromadzenia banku z czerwca o dostosowaniu wynagrodzenia członków zarządu do wymogów ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

O Banku Pekao

Bank Pekao S.A. został założony w 1929 r. i obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. To polski, międzynarodowy bank uniwersalny, największy bank korporacyjny i lider segmentu private banking w kraju. Pekao S.A. obsługuje ponad 5 milionów klientów, a co druga polska firma jest klientem banku.

Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – notowany w ramach indeksu WIG20.

Komentarze