Bank Światowy – najważniejsze informacje

Bank Światowy – najważniejsze informacje

author
Halszka Gronek
04 marca 2020
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Bank Światowy zrzesza w swych szeregach aż 189 krajów z całego świata. Działalność tej instytucji nie ogranicza się jedynie do udzielania długoterminowych pożyczek na rzecz państw rozwijających się. Bank aktywnie uczestniczy w działaniach wspierających demokratyzację, rozwój gospodarczy biedniejszych rejonów globu, ochronę zdrowia, środowiska i prawo do edukacji. Więcej szczegółów w naszym dzisiejszym artykule.

Bank Światowy - czym jest?

Bank Światowy to potoczne określenie stosowane wobec dwóch instytucji wchodzących w skład Grupy Banku Światowego, a więc dwóch z pięciu wyspecjalizowanych agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych zajmujących się kontrolą ogólnoświatowego sektora finansowego. Mowa o Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju (MBOiR) oraz Międzynarodowym Stowarzyszeniu Rozwoju (MSR).

Oprócz powyższych dwóch agencji razem określanych mianem Banku Światowego, w skład Grupy Banku Światowego wchodzą jeszcze trzy agencje wyspecjalizowane ONZ:

 1. Międzynarodowa Korporacja Finansowa,
 2. Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych,
 3. Agencja Wielostronnych Gwarancji Inwestycyjnych.

Warto wyjaśnić, iż Bank Światowy (MBOiR + MSR), należący do Grupy Banku Światowego, nie jest de facto bankiem. Oznacza to, iż owa instytucja nie wyczerpuje obowiązującej definicji banku. Owszem, Bank Światowy zapewnia długoterminowe pożyczki (Zestawienie najlepszych pożyczek długoterminowych znajdziesz w naszym artykule Pożyczki długoterminowe – ranking), głównie na rzecz potrzebujących krajów członkowskich i przedsiębiorstw publicznych. Mimo wszystko jednak działalność Banku bliższa jest definicji organizacji. Wsparcie i aktywność Banku Światowego ma na celu walkę z ubóstwem i dofinansowanie rozwoju takich dziedzin życia społecznego jak ochrona zdrowia, edukacja, ochrona środowiska czy też rozbudowa infrastruktury. Bank Światowy skupia się na tym, by wspierać rozwój demokracji na świecie, ograniczać korupcję i napędzać rozkwit sektora prywatnego. Sprawdź oferty pożyczek na dowód.

Historia utworzenia Banku Światowego

Bank Światowy został utworzony w 1944 roku w celu odbudowy krajów zniszczonych w wyniku II wojny światowej. Podczas Konferencji Finansowej i Monetarnej Narodów Zjednoczonych odbywającej się w Bretton Woods (USA) w czerwcu 1944 roku wypracowano postanowienia zapoczątkowujące tworzenie Grupy Banku Światowego. Jako pierwsze do życia powołano dwie instytucje: Międzynarodowy Banku Odbudowy i Rozwoju (organ Banku Światowego) i Międzynarodowy Fundusz Walutowy (odrębna organizacja wyspecjalizowana ONZ). Działalność Banku Światowego ruszyła w 1947 roku, a więc trzy lata po formalnym utworzeniu instytucji. Wtedy to właśnie Bank Światowy udzielił pierwszej pożyczki w wysokości 250 miliardów dolarów na cel odbudowy zniszczeń wojennych we Francji. W 1960 roku do Międzynarodowy Banku Odbudowy i Rozwoju dołączyła także druga instytucja współtworząca Bank Światowy w jego obecnym kształcie – Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju. Pozostałe organizacje afiliowane, wchodzące w skład szerszej Grupy Banku Światowego, powstały w:

 • Międzynarodowa Korporacja Finansowa  – w 1956 roku;
 • Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych – w 1966 roku;
 • Agencja Wielostronnych Gwarancji Inwestycji – w 1988 roku. 

Pod koniec lat osiemdziesiątych istniały więc już wszystkie (pięć) organizacje wchodzące w skład Grupy banku Światowego. W tym samym czasie Bank Światowy zakończył okres intensywnego inwestowania w odbudowę krajów zniszczonych podczas II wojny światowej. Nowym priorytetem dla Banku stała się demokratyzacja, sprawy socjalne i ochrona środowiska.

Cele i zadania Banku Światowego

Nadrzędnym zadaniem Banku Światowego jest szeroko rozumiane wspieranie długofalowego wzrostu gospodarczego krajów członkowskich. W tym celu Bank nie tylko wypłaca pożyczki i dotacje na rzecz potrzebujących państw i przedsiębiorstw, lecz także inwestuje w rozwój społeczny i demokratyzację poszczególnych obszarów świata. Wolność jest kluczową ideą przyświecającą działalności Banku Światowego. Stąd działacze instytucji walczą z ustrojami takimi jak autorytaryzm, totalitaryzm czy socjalizmW ramach zapewniania tak zwanej pomocy technicznej Bank Światowy angażuje się w walkę z ubóstwem i wspiera rozwój edukacji w krajach o ograniczonych strukturach oświatowych. Co równie istotne, organizacja działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego, propaguje rozbudowę infrastruktury czy ochronę zdrowia. By móc w pełni realizować postawione sobie cele, Bank Światowy współpracuje z wieloma instytucjami międzynarodowymi, organizacjami, przedsiębiorcami itp. Warto także wspomnieć, iż praca Banku Światowego opiera się na „Milenijnych Celach Rozwoju”. Zakładają one stopniową eliminację ubóstwa na świecie i wspieranie rozwoju gospodarczego. Ową misję Bank wdraża w życie poprzez pomoc państwom rozwijającym się w obszarze:

 • stabilizacji rządów,
 • edukacji urzędników,
 • zwalczaniu korupcji i biurokracji,
 • wprowadzaniu systemu prawnego wspierającego biznes, chroniącego prawo własności i prawa człowieka.

Struktura organizacyjna Banku Światowego

Agencje ONZ współtworzące Grupę Banku Światowego

Grupa Banku Światowego składa się z pięciu wyspecjalizowanych agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych. Są to kolejno:

 • Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju,
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju,
 • Międzynarodowa Korporacja Finansowa,
 • Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych,
 • Agencja Wielostronnych Gwarancji Inwestycyjnych.

Dwie pierwsze z pięciu wymienionych wyżej instytucji tworzą filar Grupy, określany mianem Banku Światowego. Na czele Banku od 9 kwietnia 2019 roku stoi David Malpass, amerykański ekonomista z partii republikańskiej. Organizacji podlega obecnie 189 krajów, choć największymi jej udziałowcami są państwa „wielkiej piątki”: USA, Francja, Niemcy, Japonia i Wielka Brytania. Kraje stowarzyszone są reprezentowane przez Radę Nadzorczą stanowiącą najwyższe ciało ustawodawcze Banku Światowego. Według szacunków Bank Światowy zatrudnia około 10 tysięcy specjalistów z niemal każdego kraju na świecie. Pracują oni albo w siedzibie Banku w Waszyngtonie, albo w jednym ze 100 biur krajowych. Kolejne 3 tysiące ekonomistów, analityków, prawników i tak dalej pracuje w biurach krajów rozwijających się. W ten sposób działalność Banku ma charakter bliski działalności terenowej, co zwiększa szansę instytucji na prawidłowe rozpoznanie problemów, z jakimi zmagają się poszczególne kraje członkowskie.

Sprawdziliśmy dla was również, jakie są największe banki w Polsce i do kogo należą banki w Polsce.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/finanse/grupa-banku-swiatowego-miedzynarodowe-instytucje-finansowe

 

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Promocja: „Złap 200zł” w Banku Millennium

Promocja, w której zdobyć można 200 złotych premii w Banku Millennium powraca. Wystarczy jedynie założyć rachunek, skorzystać z mobilnej aplikacji banku oraz zapewnienie wpływów oraz dokonanie płatności bezgotówkowej. Promocja trwa do 26 listopada 2018 roku.

author
Patryk Byczek
09 października 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Rekordowa liczba zastrzeżonych dokumentów

Związek Banków Polskich opublikował najnowszy raport o dokumentach infoDOK, z którego wynika, że w roku 2018 Polacy zastrzegli rekordową liczbę dokumentów tożsamości. W ciągu ubiegłego roku zastrzeżono łącznie 150 700 paszportów, dowodów osobistych oraz praw jazdy.

author
Patryk Byczek
29 stycznia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

W 2017 roku 5471 osób skorzystało z upadłości konsumenckiej

Statystyki BIG InfoMonitor pokazują, że w ubiegłym roku upadłość konsumencką ogłosiło prawie 5500 osób. Oznacza to wzrost o 24% względem roku poprzedniego. Okazuje się, że coraz więcej kobiet decyduje się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

author
Patryk Byczek
21 marca 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Inspektorat ZUS w Lidzbarku Warmińskim

Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada 39 oddziałów w największych polskich miastach. Do każdego oddziału przynależą jednostki podległe, takie jak Inspektoraty i Biura Terenowe. Sprawdzamy dane Inspektoratu w Lidzbarku Warmińskim: kontakt, dane adresowe, infolinię oraz godziny otwarcia.

author
Patryk Byczek
18 sierpnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

ING Bank Śląski w Poraju

ING Bank Śląski jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Jeden z jego oddziałów mieści się w Poraju – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Dominika Byczek
02 lipca 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Rekordowe zarobki komorników

Blisko 11 mln złotych - tyle rekordowo zarobił komornik sądowy z warszawskiej dzielnicy Mokotów. Instytut Badania Sprawiedliwości (www.iws.org.pl) opublikował zarobki komorników za rok 2012.

author
Dominika Byczek
01 sierpnia 2014
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Porównaj