WIRON – na czym polega?

author
Julia Wierciło
22 lutego 2023
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

Czy nowy wskaźnik WIRON w pełni zastąpi WIBOR? Okazuje się, że wprowadzane od grudnia 2022 roku zmiany, dążą do całkowitego zastąpienia starego wskaźnika nowym i to już do końca 2024 roku. WIRON stanie się kluczowy, ponieważ będzie wpływał na oprocentowanie kredytów i instrumentów finansowych. Sprawdzamy, jak wygląda proces zamiany i jakie niesie za sobą skutki. Wyjaśniamy wszystko, co musisz wiedzieć o nowym wskaźniku WIRON.

Spis treści:

 1. WIRON - co to jest?
 2. WIRON zamiast WIBOR-u - zmiany i różnice
 3. WIRON - jakie znaczenie dla kredytobiorców ma nowy wskaźnik?
 4. O czym należy pamiętać, biorąc pod uwagę nowy wskaźnik WIRON?
 5. Najczęstsze pytania i odpowiedzi
Zwiń spis treści

WIRON - co to jest?

WIRON tzn. Warsaw Interest Rate Overnight, jest nowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej. W przyszłości ma on zastąpić WIBOR, a proces wprowadzania tych zmian ma zakończyć się przed 2025 rokiem. Planowane jest ostateczne zlikwidowanie wskaźnika WIBOR. Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że konieczna będzie konwersja istniejących już umów stosujących WIBOR na wskaźnik WIRON.

Za obliczenie go, tak samo jak w przypadku wskaźnika WIBOR, odpowiedzialny jest GPW Benchmark, który już w tym momencie jest jednocześnie administratorem wskaźników referencyjnych WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) i WIBID (Warsaw Interbank Bid Rate). Wskaźnik WIRON, w przeciwieństwie do WIBOR-u, zakłada większą transparentność i ma być adekwatny do zachodzących na rynku procesów. Na chwilę obecną znaczącą różnicą jest większa korzyść kredytobiorców, którzy zdecydowali się skorzystać ze wskaźnika WIRON. Obecnie jednak nie można przewidzieć, jak sytuacja ta będzie wyglądała w przyszłości.

Obliczanie wysokości wskaźnika WIRON

Możliwość obliczenia wysokości wskaźnika WIRON opiera się na podstawie danych zebranych od instytucji finansowych i dużych przedsiębiorstw. Biorą one pod uwagę składanie krótkoterminowych depozytów.

Aktualna stawka WIRON jest publikowana codziennie na stronie internetowej spółki GPW Benchmark S.A. Szczegółowy opis wskaźnika znajduje się również na tej samej stronie.

WIRON zamiast WIBOR-u - zmiany i różnice

WIRON, jako wskaźnik, jest już stosowany chociażby w przypadku bazujących na nim mieszkaniowych kredytów hipotecznych. Zmiany, które są inicjowane od grudnia 2022 roku to dopiero początek. Mają one doprowadzić do całkowitego zastąpienia WIBOR-U przez WIRON. Etapów wprowadzania nowego wskaźnika na miejsce WIBOR-u jest kilka. Zostały one opublikowane na stronie KNF w dokumencie „Mapa Drogowa procesu zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID”.

Najważniejsze z etapów wprowadzania:

 • dopuszczalne zastosowanie wskaźnika WIRON w przypadku nowych instrumentów finansowych,
 • umożliwienie wprowadzenia przez banki ofert kredytowych, w których indeksy WIRON i dotychczas używany WIBOR, będą stosowane równolegle,
 • WIBOR zostanie zastąpiony przez WIRON w przypadku kredytu mieszkaniowego o zmiennej stopie procentowej,
 • całkowite wyparcie wskaźnika WIBOR od 2025 roku. Według powołanego komitetu Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR), który wybrał WIRON, ma on być rekomendowanym indeksem zastępującym WIBOR.

Warto w tym momencie podkreślić, że w pracach NGR udział brali członkowie Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Polskiego Funduszu Rozwoju, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Banku Gospodarstwa Krajowego, GPW Benchmark oraz najważniejszych banków w Polsce, w tym banków zrzeszających banki spółdzielcze a także towarzystw funduszy inwestycyjnych i zakładów ubezpieczeń.

Najważniejsze różnice pomiędzy wskaźnikami WIBOR a WIRON:

 • WIBOR opiera się transakcjach, tworząc prognozy wybiegające miesiące do przodu.
 • WIRON bazuje na wykonanych transakcjach jednodniowych, nie skupiając się jedynie na międzybankowych transakcjach.

WIRON - jakie znaczenie dla kredytobiorców ma nowy wskaźnik?

Na chwilę obecną nie ma jasności co do szczegółów zmian, które nastąpią w obowiązujących już umowach kredytowych. Jeśli posiadamy kredyt, w którym obowiązuje wskaźnik WIBOR lub planujemy w tym roku wziąć taki kredyt, to w obu przypadkach zostanie on zastąpiony wskaźnikiem WIRON.

Zmiany będą wprowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w umowie lub na podstawie informacji zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów. Ukażą się one dopiero po oficjalnym ogłoszeniu zamiaru likwidacji stawki WIBOR na rzecz WIRON przez KNF, które może mieć znaczenie dla ostatecznych kosztów.

Mimo tego, że plan zakłada zastąpienie WIBOR-u przez wskaźnik WIRON dopiero pod koniec 2024 roku, wpływ na zmiany ofert banków jest widoczny już teraz. Bank Śląski, który zawiesił sprzedaż kredytów hipotecznych z oprocentowaniem zmiennym, planuje wznowienie oferty dopiero w połowie 2023 roku. Na ten czas zaplanowane zostało wprowadzenie kredytów opartych o nowy wskaźnik WIRON.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki? Sprawdź najlepsze:

Pożyczki na dowód – minimum formalności

Pożyczki bez zdolności kredytowej – szybka wypłata

Pożyczki bez odmowy – duża szansa otrzymania pieniędzy

O czym należy pamiętać, biorąc pod uwagę nowy wskaźnik WIRON?

Podczas podpisywania umów z wykorzystaniem jednego z dwóch wskaźników – WIBOR lub WIRON, musimy zdecydować, który ze wskaźników jest dla nas bardziej opłacalny. Na dzień dzisiejszy możliwy jest wybór i korzystanie z każdego z nich. Niebawem WIBOR zostanie w pełni wyparty przez WIRON. Konieczne będzie wprowadzenie korekt w umowach, które opierają się na wskaźniku WIBOR. Ten proces należy samodzielnie obserwować ze względu na treść klauzul czy aneksów do umów kredytowych.

Kiedy wskaźnik WIBOR zostanie w pełni zastąpiony przez nowy WIRON?

Zgodnie z opublikowanym dokumentem NGR ds. reformy wskaźników referencyjnych, będzie to miało miejsce w 2025 roku, jednocześnie nastąpi zaprzestanie kalkulowania stawek WIBOR i WIBID.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight) to wskaźnik referencyjny oparty o depozyty jednodniowe w bankach od instytucji finansowych i dużych przedsiębiorstw.

Tak, zmiana ma dostać dokonana ostatecznie do końca 2024 roku. W 2025 roku będzie zatem już tylko jeden wskaźnik referencyjny – WIRON.

Wdrażanie wskaźnika WIRON jest już w toku. Przewidziano jednak kilka etapów w ramach „Mapy Drogowej procesu zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID”. Docelowo WIBOR zostanie wyparty przez WIRON do końca 2024 roku.

To, że obecnym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej jest WIRON, wynika konieczności dostosowania się Polski do trenów międzynarodowych. Zmiany wskaźników referencyjnych miały już miejsce w odniesieniu do innych walut:

 • euro,
 • dolara,
 • franka szwajcarskiego,
 • funta brytyjskiego.

Trendy międzynarodowe przynoszą dominację wskaźników opartych o depozyty jednodniowe, dlatego reforma wskaźnika referencyjnego ma stworzyć dla Polski szansę na wpisanie się w te trendy.

Aktualna stawka WIRON publikowana jest codziennie na stronie internetowej spółki GPW Benchmark S.A.

WIRON, podobnie jak WIBOR, to stawki przeznaczone do stosowania jako wskaźniki referencyjne stopy procentowej. W związku z reformą wskaźników referencyjnych WIBOR będzie stopniowo wygaszany, a wreszcie od 2025 roku całkowicie zastąpiony przez WIRON.

Podsumowanie

 1. Ustawowa zamiana wskaźnika referencyjnego na WIRON jest już w toku. Całkowite zaprzestanie opracowywania wskaźników WIBOR i WIBID planowane jest na rok 2025.
 2. Nad pracami nad reformą wskaźników referencyjnych czuwała Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR), którą powołał Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
 3. Zastąpienie wskaźnika WIBOR wskaźnikiem WIRON dotknie każdą osobę, która ma kredyt – nie tylko nowych kredytobiorców. Banki będą musiały stopniowo dostosować już podpisane umowy do nowego wskaźnika i równolegle z dotychczas oferowanymi kredytami na WIBOR będą mogły udzielać kredytów ze wskaźnikiem WIRON. Już niebawem banki będą miały zapewne w ofertach propozycje stosujące indeks WIRON równolegle do oferty WIBOR.
 4. WIRON regularnie wyliczany i publikowany jest przez GPW Benchmark, czyli administratora wskaźnika WIBOR.
 5. Już od 2025 roku planowane jest całkowite powszechne stosowanie wskaźnika WIRON. Stawki WIRON mają być stosowane jako wskaźniki referencyjne stopy procentowej.
 6. Wiarygodnym źródłem informacji na temat planowanej likwidacji WIBOR jest oficjalna Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, na której znajdujemy potwierdzenie prace nad zmianą wskaźników referencyjnych są już zaawansowane i docelowo do końca 2024 roku WIBOR ma zostać zupełnie wycofany i zastąpiony przez WIRON.
 7. Zmiana wskaźnika WIBOR na WIRON zajdzie także w aktualnych umowach kredytowych (czyli już obowiązujących umowach kredytowych).
 8. Administratorem wskaźnika WIBOR, podobnie jak wskaźnika WIRON, jest spółka zależna Giełdy Papierów Wartościowych – GPW Benchmark.
 9. Posiadacze kredytów hipotecznych opartych o wskaźnik WIBOR póki co nie muszą podejmować żadnych działań związanych z publikacją nowego wskaźnika – WIRON. Banki najprawdopodobniej same będą kontaktować się z Klientami w odpowiednim momencie.
author
Julia Wierciło
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Promocja: „Rodzice polecają Konto Przekorzystne dzieciom – VII edycja” w Banku Pekao

Bank Pekao przygotował dla swoich młodszych i starszych Klientów bardzo prostą promocję, w której zainteresowani mogą zgarnąć 50 złotych. Promocja trwa do 30 października 2019 roku.

author
Patryk Byczek
24 października 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Credit Agricole w Gdańsku

Credit Agricole jest jednym z największych banków uniwersalnych w Polsce. Sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówek w Gdańsku.

author
Dominika Byczek
13 lipca 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

NOTUS Finanse – oddział w Rawiczu

NOTUS Finanse to firma zajmująca się pośrednictwem finansowym. Jest jedną z trzech największych instytucji w Polsce, które działają w tym zakresie. Poniżej znajdziesz wszelkie potrzebne dane kontaktowe z placówką w Rawiczu.

author
Patryk Byczek
02 października 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Co to jest kolekcjonerski dowód osobisty?

Kolekcjonerskie dowody osobiste to zmora niemal wszystkich polskich służb porządkowych, kryminalnych i śledczych. Jeszcze do niedawna zakup sfałszowanego dokumentu nie był wyzwaniem dla zainteresowanych. Jednak ustawodawca wprowadził restrykcje.

author
Halszka Gronek
08 sierpnia 2019
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Trzy miesiące darmowej pożyczki w Zaplo.pl

Tylko do 18 kwietnia można skorzystać ze specjalnej promocji w Zaplo.pl. Klienci, którzy terminowo spłacą pierwsze trzy raty pożyczki, otrzymają zwrot 100% naliczonych odsetek i prowizji.

author
Patryk Byczek
13 kwietnia 2017
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Kasa Stefczyka Sieradz

W poniższym artykule znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje na temat placówki Kasy Stefczyka w Sieradzu. Sprawdź adres, numer telefonu, godziny otwarcia, a także mapę dojazdu.

author
Julia Wierciło
02 marca 2024
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.
Porównaj