Bank Pekao został założony w pierwszym kwartale 1929 roku, natomiast na GPW trafił dopiero dwadzieścia lat temu. W roku ubiegłym PZU oraz Polski Fundusz Rozwoju przejęły zarząd banku.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 19.04.2018
Udostępnij:

Prezes Banku Pekao: Marek Lusztyn (od lutego 2020).

Zarząd Banku Pekao

Marek Lusztyn – Prezes Zarządu Banku
Tomasz Kubiak – Wiceprezes Zarządu Banku
Marcin Gadomski – Wiceprezes Zarządu Banku
Magdalena Zmitrowicz – Wiceprezes Zarządu Banku
Tomasz Styczyński – Wiceprezes Zarządu Banku
Marek Tomczuk – Wiceprezes Zarządu Banku
Grzegorz Olszewski – Wiceprezes Zarządu Banku

Rada Nadzorcza Banku Pekao

Paweł Surówka – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Joanna Błaszczyk – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Stanisław Ryszard Kaczoruk – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Paweł Stopczyński – Sekretarz Rady Nadzorczej

Sabina Bigos-Jaworowska – Członek Rady Nadzorczej

Justyna Głębikowska-Michalak – Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Janas – Członek Rady Nadzorczej
Michał Kaszyński​ – Członek Rady Nadzorczej
Marian Majcher​ – Członek Rady Nadzorczej

Centrala Banku Pekao:

Bank Pekao – Centrala
ul. Grzybowska 53/57
00-950 Warszawa

Grupa w zeszłym roku osiągnęła skonsolidowany zysk netto na poziomie wyższym niż miliard złotych. W 2017 roku w banku aktywnie swoje konto prowadziło 3 878 893 Klientów.

Komentarze