Wpłatomat może zatrzymać nasze pieniądze

Wpłatomat może zatrzymać nasze pieniądze

author
Dominika Byczek
02 lipca 2018
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Kategoria

Wpłatomat może zatrzymać pieniądze, jeżeli nie przejdą prawidłowo testu autentyczności. Kiedyś banknot podejrzany o bycie sfałszowanym był po prostu wypluwany przez automaty. Teraz każdy taki banknot jest przez maszynę zatrzymywany i poddawany analizie. Co zrobić, gdy wpłatomat zatrzyma nasze pieniądze?

Spis treści:

 1. Czym jest wpłatomat?
 2. Jak działa wpłatomat?
 3. Kiedy wpłatomat zatrzyma pieniądze?
 4. Zatrzymanie pieniędzy przez wpłatomat - kroki prawne
 5. Zatrzymanie pieniędzy przez wpłatomat a podstawa prawna
 6. Najczęstsze pytania i odpowiedzi
Zwiń spis treści

Czym jest wpłatomat?

Wpłatomat jest urządzeniem bankowym. Umożliwia klientom dokonywanie wpłat gotówkowych na swoje konta bez konieczności odwiedzania tradycyjnych oddziałów bankowych.

Wpłatomat to naprawdę innowacyjne rozwiązanie, które wprowadza wygodę i elastyczność w zarządzaniu finansami. Umożliwia łatwe i szybkie wpłaty gotówkowe przez całą dobę, co może być naprawdę pomocne jeśli z określonych przyczyn nie możemy odwiedzić oddziału banku w Polsce podczas godzin otwarcia.

Jak działa wpłatomat?

Wpłatomat działa dzięki prostemu systemowi, który umożliwia nam dokonywanie wpłat gotówkowych bezpośrednio na swoje konto bankowe.

Działanie wpłatomatu: 

 • identyfikacja klienta poprzez wprowadzenie karty do wpłatomatu,
 • wprowadzenie gotówki do otworu lub specjalnej kieszeni wpłatomatu,
 • obliczenie ilości otrzymanej gotówki,
 • weryfikacja banknotów,
 • wydrukowanie potwierdzenia kwoty wpłaty.

Wpłatomat stanowi efektywną odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie klientów. To wygodne rozwiązanie eliminuje konieczność naszej wizyty w tradycyjnych bankach. Wpłatomat z pewnością usprawnia procesy bankowe, a możliwość korzystania z urządzenia 24 godziny na dobę jest dużym ułatwieniem. Jeśli jednak planujemy zaciągnąć zobowiązanie, np. w postaci kredytu gotówkowego, musimy udać się bezpośrednio do placówki.

Kiedy wpłatomat zatrzyma pieniądze?

Wpłatomaty automatycznie zatrzymują każdy banknot, którego autentyczność budzi wątpliwości. Środki takie nie będą zaksięgowane na rachunku osoby wpłacającej, ale system zarejestruje, na które konto próbowano dokonać wpłaty.

Co stanie się z banknotem podejrzanym o sfałszowanie?

 • jeżeli okaże się autentyczny – środki zostaną dodane do konta osoby wpłacającej,
 • jeżeli okaże się nieautentyczny – zostanie wszczęte postępowanie mające na celu wyjaśnienie okoliczności, w jakich osoba wpłacająca weszła w posiadanie banknotu – środki takie nie zostaną dodane do konta osoby wpłacającej.

Procedura sprawdzania banknotów dotyczy wszystkich urządzeń przyjmujących pieniądze – zarówno wpłatomatów, jak i bankomatów recyklingowych. Wynika to z zarządzenia Narodowego Banku Polskiego. Zgodnie z ustaleniem wszystkie podejrzane banknoty są zatrzymywane i poddawane analizie.

Zatrzymanie pieniędzy przez wpłatomat - kroki prawne

Wpłatomat zatrzymuje banknot

WERYFIKACJA PRZEZ BANK – czas trwania do 30 dni:

 • banknot prawdziwy zostanie wpłacony na konto wpłacającego,
 • banknot podejrzany o bycie fałszywym zostanie przekazany Policji wraz z danymi osoby, która próbowała dokonać wpłaty. Policja przekaże banknot do dalszej ekspertyzy.

EKSPERTYZA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO:

 • banknot prawdziwy zostanie wpłacony na konto wpłacającego,
 • banknot uznany za fałszywy zostanie zatrzymany przez NBP. O wyniku ekspertyzy wpłacający będzie poinformowany przez policję.

„Jeżeli ekspertyza nasza i Narodowego Banku Polskiego potwierdzą, że banknot jest sfałszowany, Policja podejmie kroki zmierzające do wyjaśnienia okoliczności wejścia w posiadanie banknotu. Nie musi to oznaczać odpowiedzialności karnej, w większości przypadków poszkodowani nieświadomie wchodzą w posiadanie fałszywych pieniędzy. W takim jednak przypadku pieniądze nie wpłyną na Twoje konto” – wyjaśnia w kilku słowach ING Bank Śląski.

Zatrzymanie pieniędzy przez wpłatomat a podstawa prawna

PODSTAWA PRAWNA

ZARZĄDZENIE NR 19/2016 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki

Sposób i tryb przeliczania i sortowania banknotów i monet

§ 7 

2. W trakcie przeliczania lub sortowania lub sprawdzania autentyczności banknotów sprawdzana jest ich jakość obiegowa, zgodnie z kryteriami, określonymi w załącznikach nr 1 i 2 do zarządzenia, z zastrzeżeniem ust. 10.

3. Urządzenia, o których mowa w ust. 1, powinny spełniać wymagania określone w załączniku nr 3 do zarządzenia oraz klasyfikować banknoty zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

4. Banki:
1)  przeprowadzają testy urządzeń, o których mowa w ust. 1, weryfikujące spełnianie wymogów, o których mowa w ust. 2 i 3, co najmniej raz w roku, podczas których uczestnikiem może być NBP;
2)  przekazują do NBP kwartalne informacje sprawozdawcze określone przez NBP w umowach, o których mowa w § 4, zawierające w szczególności:
a)  rodzaje urządzeń,
b)  liczbę przeliczonych, przesortowanych i sprawdzonych pod kątem autentyczności banknotów lub monet, w tym: oddzielone jako nienadające się do obiegu, nienadające się do maszynowego sortowania, ponownie wprowadzone do obrotu poza NBP.

5. Banknoty posiadające uszkodzenia, o których mowa w załączniku nr 1 lub 2 do zarządzenia, uznaje się za nienadające się do obiegu.

10. NBP, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może stosować inne kryteria jakości obiegowej banknotów niż określone w załączniku nr 1 i 2 do zarządzenia.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Nie, mechanizmy wpłatomatów mają odróżniać banknoty zniszczone i zużyte od sfałszowanych. Banknoty w złym stanie zostaną przyjęte przez wpłatomat i środki będą zaksięgowane na koncie wpłacającego.

Nie, wpłatomat najpierw dokona selekcji banknotów i dopiero wskaże, ile z nich jest podejrzanych o nieautentyczność. Pozostałe autentyczne banknoty będą od razu zaksięgowane na koncie wpłacającego.

author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Bank Spółdzielczy w Białej – oddziały, kontakt, kod SWIFT, IBAN

Bank Spółdzielczy w Białej to polski bank , który jest zrzeszony w Grupie BPS. Sprawdzamy oddziały banku, godziny otwarcia, kod SWIFT, infolinię oraz dane kontaktowe.

author
Patryk Byczek
10 października 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

BNP Paribas wspiera międzynarodowy festiwal filmów ekologicznych

BNP Paribas poinformował w komunikacie prasowym że został partnerem tytularnym tegorocznej edycji Kraków Green Festival. Przez najbliższe trzy lata wydarzenie będzie odbywało się pod nazwą BNP Paribas Green Film Festival. Jest to największy w Polsce, międzynarodowy festiwal filmów o tematyce ekologicznej. W bieżącym roku wydarzenie odbędzie się w dniach od 15 do 22 sierpnia. Sprawdzamy szczegóły.

author
Patryk Byczek
25 lutego 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Biuro Terenowe ZUS w Lipsku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada oddziałów w największych polskich miastach Do każdego oddziału przynależą jednostki podległe, takie jak Inspektoraty i Biura Terenowe Sprawdzamy dane Biura Terenowego w Lipsku: kontakt, dane adresowe, infolinię oraz godziny otwarcia

author
Patryk Byczek
20 sierpnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Nowa strona Providenta

Provident testuje nową stronę internetową. Jest prościej i czytelniej, a Użytkownicy mogą szybko porównać koszty dwóch najpopularniejszych pożyczek.

author
Patryk Byczek
14 października 2016
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

PKO BP w Głownie

PKO BP to największy bank w Polsce. Zobacz placówki i oddziały w Głownie – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
10 września 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

PKO BP w Jedliczu

PKO BP to największy bank w Polsce. Zobacz placówki i oddziały w Jedliczu – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
22 sierpnia 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.
Porównaj