Wpłatomat może zatrzymać nasze pieniądze

Wpłatomat może zatrzymać nasze pieniądze

author
Dominika Sobieraj
02 lipca 2018
Od 1 lipca 2019 roku wpłatomat będzie mógł zatrzymać pieniądze, jeżeli nie przejdą prawidłowo testu autentyczności. Dotychczas banknot podejrzany o bycie sfałszowanym był po prostu wypluwany przez automaty. Teraz każdy taki banknot będzie przez maszynę zatrzymywany i poddawany analizie. Co zrobić, gdy wpłatomat zatrzyma nasze pieniądze? 

Wpłatomaty będą automatycznie zatrzymywały każdy banknot, którego autentyczność będzie budziła wątpliwości. Środki takie nie będą zaksięgowane na rachunku osoby wpłacającej, ale system zarejestruje, na które konto próbowano dokonać wpłaty. 

Procedura sprawdzania banknotów będzie dotyczyła wszystkich urządzeń przyjmujących pieniądze – zarówno wpłatomatów, jak i bankomatów recyklingowych. Wynika to z nowego zarządzenia Narodowego Banku Polskiego. Zgodnie z ustaleniem wszystkie podejrzane banknoty będą zatrzymywane i poddawane analizie.

Co stanie się z banknotem podejrzanym o stałszowanie?
– jeżeli okaże się autentyczny, środki zostaną dodane do konta osoby wpłacającej,
– jeżeli okaże się nieautentyczny, zostanie wszczęte postępowanie mające na celu wyjaśnienie okoliczności, w jakich osoba wpłacająca weszła w posiadanie banknotu – środki takie nie zostaną dodane do konta osoby wpłacającej. 

Wpłatomat zatrzymuje banknot 

1. WERYFIKACJA PRZEZ BANK – CZAS TRWANIA: DO 30 DNI
Banknot prawdziwy zostanie wpłacony na konto wpłacającego.
Banknot podejrzany o bycie fałszywym zostanie przekazany Policji wraz z danymi osoby, która próbowała dokonać wpłaty. Policja przekaże banknot do dalszej ekspertyzy.
2. EKSPERTYZA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO 
Banknot prawdziwy zostanie wpłacony na konto wpłacającego.
Banknot uznany za fałszywy zostanie zatrzymany przez NBP. O wyniku ekspertyzy wpłacający będzie poinformowany przez policję.

„Jeżeli ekspertyza nasza i Narodowego Banku Polskiego potwierdzą, że banknot jest sfałszowany, Policja podejmie kroki zmierzające do wyjaśnienia okoliczności wejścia w posiadanie banknotu. Nie musi to oznaczać odpowiedzialności karnej, w większości przypadków poszkodowani nieświadomie wchodzą w posiadanie fałszywych pieniędzy. W takim jednak przypadku pieniądze nie wpłyną na Twoje konto” – wyjaśnia w kilku słowach ING Bank Śląski. 

PODSTAWA PRAWNA

ZARZĄDZENIE NR 19/2016 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 17 sierpnia 2016 r.

w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki 

Jak informuje nas parafraf 36 tego zarządzenia, wszystkie jego punkty weszły w życie 1 stycznia 2017 roku, a jedynie 5 ustępów paragrafu siódmego (2, 3, 4, 5 i 10 – wszystkie cytujemy poniżej) wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2018 roku. 

Sposób i tryb przeliczania i sortowania banknotów i monet
§ 7 

2.  W trakcie przeliczania lub sortowania lub sprawdzania autentyczności banknotów sprawdzana jest ich jakość obiegowa, zgodnie z kryteriami, określonymi w załącznikach nr 1 i 2 do zarządzenia, z zastrzeżeniem ust. 10.

3. Urządzenia, o których mowa w ust. 1, powinny spełniać wymagania określone w załączniku nr 3 do zarządzenia oraz klasyfikować banknoty zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

4. Banki:

1)  przeprowadzają testy urządzeń, o których mowa w ust. 1, weryfikujące spełnianie wymogów, o których mowa w ust. 2 i 3, co najmniej raz w roku, podczas których uczestnikiem może być NBP;

2)  przekazują do NBP kwartalne informacje sprawozdawcze określone przez NBP w umowach, o których mowa w § 4, zawierające w szczególności:

a)  rodzaje urządzeń,

b)  liczbę przeliczonych, przesortowanych i sprawdzonych pod kątem autentyczności banknotów lub monet, w tym: oddzielone jako nienadające się do obiegu, nienadające się do maszynowego sortowania, ponownie wprowadzone do obrotu poza NBP.

5. Banknoty posiadające uszkodzenia, o których mowa w załączniku nr 1 lub 2 do zarządzenia, uznaje się za nienadające się do obiegu.

10. NBP, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może stosować inne kryteria jakości obiegowej banknotów niż określone w załączniku nr 1 i 2 do zarządzenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy banknot zniszczony zostanie uznany za fałszywy? 

Nie, mechanizmy wpłatomatów mają odróżniać banknoty zniszczone i zużyte od sfałszowanych. Banknoty w złym stanie zostaną przyjęte przez wpłatomat i środki będą zaksięgowane na koncie wpłacającego. 

Ze wszystkich wpłaconych banknotów tylko jeden jest podejrzany o sfałszowanie. Czy ekspertyzie będą poddane wszystkie wpłacane razem banknoty? 

Nie, wpłatomat najpierw dokona selekcji banknotów i dopiero wskaże, ile z nich jest podejrzanych o nieautentyczność. Pozostałe autentyczne banknoty będą od razu zaksięgowane na koncie wpłacającego. 


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

BGŻ BNP wyemitował akcje o wartości 800 mln zł
Wpisy
author
Patryk Byczek
28 czerwca 2018

BGŻ BNP wyemitował akcje o wartości 800 mln zł

W których miastach najczęściej się rozwodzimy ?
Blog
author
Aneta Jankowska
08 września 2017

W których miastach najczęściej się rozwodzimy ?

Ceny żywności – raport BNP Paribas
Blog
author
Alicja Uzarowicz
11 kwietnia 2019

Ceny żywności – raport BNP Paribas

Kasa Stefczyka Nowogard
Oddziały
author
Patryk Byczek
11 października 2020

Kasa Stefczyka Nowogard

Marynarze nie będą już płacić podatku dochodowego
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
17 grudnia 2019

Marynarze nie będą już płacić podatku dochodowego

Porównaj