Ile Polacy wydają na węgiel?

Ile Polacy wydają na węgiel?

author
Aneta Jankowska
01 lutego 2019

Kantar TNS przeprowadził badanie, w którym przeanalizował wydatki Polaków na zakup węgla do celów grzewczych. Okazuje się, że szczególnie w ostatnim roku pogorszyła się sytuacja tej grupy badanych, między innymi ze wzgledu na rosnące ceny surowca.

Wydatki na węgiel w Polsce

33% Polaków ogrzewających swoje gospodarstwa domowe węglem wydaje na ten cel co najmniej 10% swoich dochodów – wynika z badania przeprowadzonego w październiku ubiegłego roku przez Kantar TNS.

Sprawdź, jak płacić mniej za ogrzewanie

Raport z analiz opublikowała Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla. Dowiadujemy się z niego, że więcej niż 10% najuboższych rodzin, czyli około 480 tys. gospodarstw domowych przeznacza na cele grzewcze co najmniej 20% swoich dochodów. Co istotne, 10% poziom dochodów przeznaczanych na zaspokojenie potrzeb energetycznych wskazuje na stan ubóstwa energetycznego, a więc brak możliwości zaspokojenia swoich potrzeb energetycznych takich jak ogrzewanie, ciepła woda, czy elektryczność.

Źródło: http://polski-wegiel.pl/kantar-tns-2018/

Wnioski z badania

Co trzeci Polak (35%) mieszka w budynku ogrzewanym węglem. W minionym sezonie grzewczym 2017/2018, Polacy wykorzystujący węgiel do ogrzewania swoich gospodarstw domowych wydali na jego zakup średnio 2 699 zł. To wynik o 7% wyższy niż w poprzednim sezonie 2016/2017. Uśredniając, to około 11% dochodów gospodarstw domowych.

Z badania Kantar TNS wynika, że co czwarte gospodarstwo domowe wydaje rocznie poniżej 2000 zł na zakup węgla, a 11% wydaje 5000 zł i więcej. W porównaniu do ubiegłego roku wzrosły wydatki Polaków na ogrzewanie gospodarstw domowych – średnio o 165 zł.

Większość osób, które kupuje węgiel na potrzeby swojego gospodarstwa domowego, spodziewa się wzrostu wydatków na ten cel – 66% wskazań. Natomiast sam prognozowany wzrost wynosi około 12%.

Z opracowania dowiadujemy się również, że 19% gospodarstw w Polsce ogrzewanych węglem doświadcza dyskomfortu cieplnego w okresie grzewczym, który ma negatywny wpływ na funkcjonowanie gospodarstwa (częstsze choroby, konieczność ograniczania innych wydatków).

Polacy najczęściej używają kostki i orzecha – to rodzaje węgle, które należą do najpopularniejszych.

Co ciekawe, tylko 14% badanych stwierdziło, że ogrzewanie węglem stanowi dla nich niewielkie obciążenie budżetu gospodarstwa domowego.

W porównaniu do 2017 roku wzrosła liczba gospodarstw, dla których zakup węgla stanowi duże bądź bardzo duże obciążenie.

O badaniu

Badanie przeprowadzone zostało w dniach 8 -12 października 2018 na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 15 lat i więcej. Wywiady realizowane telefonicznie z osobami, które zadeklarowały ogrzewanie mieszkania/domu węglem i są osobami decydującymi/współdecydującymi o zakupie węgla.

Przeprowadzono 4822 rozmów, z czego 1144 spełniało kryteria rekrutacji, czyli ogrzewanie węglem oraz decydowanie o zakupie węgla do mieszkania/domu. Do estymacji liczby gospodarstw domowych (13,5 mln) wykorzystano dane GUS z 2013 roku, które raportują 13,853,000 zasobów mieszkaniowych zamieszkanych i niezamieszkanych.


Źródło: http://polski-wegiel.pl/kantar-tns-2018/, http://polski-wegiel.pl/ubostwo-energetyczne-na-krzywej-wzrostowej/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Eurobank – kody SWIFT/BIC oraz IBAN
Banki
author
Dominika Sobieraj
27 listopada 2018

Eurobank – kody SWIFT/BIC oraz IBAN

Zakładał w bankomatach urządzenia do zatrzymywania kart
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
22 listopada 2020

Zakładał w bankomatach urządzenia do zatrzymywania kart

Sądy upadłościowe są przeciążone
Ekonomia
author
Halszka Gronek
08 maja 2018

Sądy upadłościowe są przeciążone

Postępowanie przeciw Biedronce – zarzuty dotyczą zawyżania cen
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
19 października 2019

Postępowanie przeciw Biedronce – zarzuty dotyczą zawyżania cen

Wirtualna społeczność dla seniorów od Pekao S.A.
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
11 kwietnia 2020

Wirtualna społeczność dla seniorów od Pekao S.A.

Promocja: „Sięgnij po nagrody z aplikacją PeoPay” w Banku Pekao
Promocje bankowe
author
Patryk Byczek
24 października 2018

Promocja: „Sięgnij po nagrody z aplikacją PeoPay” w Banku Pekao

Porównaj