Zapowiadają się zmiany w programie “Mój prąd”. Minister klimatu chce, by w ramach programu można było zakupić przydomową ładowarkę służącą do ładowania prywatnego samochodu elektrycznego. Dofinansowanie ma objąć 50% kosztów instalacji.

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 29.07.2020
Udostępnij:

Minister Klimatu złożył projekt rozporządzenia, którym chce zmienić rozporządzenie w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji.

Na jego mocy w ramach między innymi właśnie programu “Mój Prąd” będzie można kupić przydomową ładowarkę do samochodu elektrycznego.

Ładowarka elektryczna z programu “Mój Prąd” – ile można otrzymać?

Jeżeli rozporządzenie wejdzie w życie w takim kształcie, jaki przyjmuje obecnie, w ramach programu “Mój Prąd” będzie można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 50% kosztów instalacji. Maksymalna wysokość dotacji to 5000 zł, a więc można z programu sfinansować sobie połowę zakupu ładowarki do kwoty 10 000 zł.

Czy ta kwota może wystarczyć na zakup przydomowej ładowarki? Bez problemu. Ceny ładowarek stacjonarnych do samochodów elektrycznych (czy tzw. stacji ładujących) zaczynają się już od kwoty około 2000 zł.

Ładowarka elektryczna do samochodu – ile kosztuje?

Stacje ładujące do samochodów elektrycznych posiadają moc od 7.5 do 22 kW. Żeby urządzenie zostało dofinansowane z programu “Mój Prąd”, jego moc wynosić może od 2 do 10 kW. Jeżeli chcemy więc otrzymać dofinansowanie, to musimy wybrać ładowarkę o mocy jedynie do 10 kW.

Takie ładowarki bez problemu znajdziemy na rynku – są tańsze niż te o wyższej mocy. Najtaniej za stację ładującą o mocy 7,5 kW możemy zapłacić około 1800 zł. Z tego oczywiście połowę kwoty może nam pokryć dofinansowanie z programu “Mój Prąd”.

Ładowanie elektryczne – projekt rozporządzenia z RCL

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu zawiera następujące zmiany:

§

PODSTAWA PRAWNA

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji (Dz. U. poz. 1665) w § 2 w pkt 1 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodajesię lit. c w brzmieniu:

„c) zakup i instalacja w budynku mieszkalnym punktu ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 908 i 1086), wykorzystującego energię elektryczną wytwarzaną przez prosumenta energii elektrycznej w rozumieniu art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, w instalacji odnawialnego źródła energii lub wykorzystującego energię elektryczną pobranąprzez tego prosumenta z sieci dystrybucyjnej podlegającą rozliczeniu z energią elektryczną wytwarzaną przez niego w instalacji odnawialnego źródła energii, wraz z infrastrukturą niezbędną do funkcjonowania tego punktu;”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

W uzasadnieniu wskazano, że uzupełnienie dotychczas istniejącego rozporządzenia pozwoli na optymalizację bilansowania tej ilości energii, która jest wytwarzana w instalacji OZE. Wytwarzający energię będzie mógł bowiem wykorzystać ją bezpośrednio w tym miejscu, w którym właśnie ją wytwarza (tu będzie mogło odbywać się ładowanie pojazdu elektrycznego lub hybrydowego).

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.


Źródło:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//568/12336352/12702750/12702751/dokument456532.pdf

Komentarze