Najemcy wrocławskich lokali komunalnych są zadłużeni na ponad 700 mln zł. Władze mają pomysł na to, jak choć częściowo rozwiązać ten problem. Wrocławianie będą mogli skorzystać z opcji umorzenia całości długu w zamian to, że zwrócą lokal komunalny.

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 14.03.2019
Udostępnij:

Wrocławski magistrat swoją propozycję kieruje do zadłużonych najemców mieszkań komunalnych. Zaległości wrocławian przekroczyły już 700 mln zł i niestety szanse na to, że samodzielnie wyjdą z długów, są nikłe.

Projekt uchwały jest gotowy

Gotowy projekt uchwały urzędnicy wrocławscy przedstawili już w środę. Celem wprowadzenia nowej uchwały jest restrukturyzacja długu w zasobach komunalnych. Problem ze spłatą jest niemały.

"

Problemy z płatnościami ma 10 tys. najemców, a rekordzista jest zadłużony na prawie 400 tys. zł

– wskazał podczas konferencji prasowej wiceprezydent Wrocławia, Sebastian Lorenc.

5 wariantów umorzenia długu

Wrocławscy urzędnicy w projekcie uchwały zaproponowali 5 opcji umorzenia zadłużenia. Jeden z nich dotyczy umorzenia całkowitego, a pozostałe cztery mają na celu zmniejszenie zadłużenia najemców dzięki podjęciu przez nich konkretnych kroków.

Wariant pierwszy

co daje najemca: przekazuje zajmowany przez siebie lokal na rzecz miasta

co zyskuje najemca: całkowite umorzenie zadłużenia

Wariant drugi

co daje najemca: zmienia zajmowany lokal na mniejszy

co zyskuje najemca:umorzenie połowy długu

Wariant trzeci

co daje najemca: spłaca 30% długu w ciągu 6 miesięcy

co zyskuje najemca: umorzenie pozostałych 70% długu

Wariant czwarty

co daje najemca: spłaca 40% długu w ciągu 12 miesięcy

co zyskuje najemca: umorzenie pozostałych 60% długu

Wariant piąty

Polega na proporcjonalnym umorzeniu konkretnej kwoty zadłużenia w zależności od tego, jaka jest suma rat wpłaconych przez zadłużonego na poczet długu w danym okresie rozliczeniowym.

Dług będzie można też odpracować

Kolejną opcją spłaty zadłużenia będzie jego odpracowanie. Wrocławscy urzędnicy mają zamiar powołać specjalną miejską spółdzielnię, która będzie zajmowała się zatrudnianiem dłużników. Z tytułu pracy część wynagrodzenia ma być przeznaczana na poczet spłaty zadłużenia, a część ma trafiać do pracującego jako wypłata.

Kto będzie mógł skorzystać z restrukturyzacji długu?

Program dotyczy tylko długów powstałych do końca roku 2016. Wszystkie długi powstałe w roku 2017 i 2018 muszą być spłacone w trybie normalnym.

Co więcej – władze zaznaczają, że program jest jednorazowy i nie będzie powtarzany w przyszłości. Ma to zapobiec celowemu popadaniu w długi z nadzieją, że zostaną one umorzone.

"

My dajemy tylko możliwość powrotu najemcom do lepszej sytuacji, jeśli chodzi o ich poziom zadłużenia

– dodaje Marcin Kieżyński, dyrektor Wydziału Zarządzania Należnościami.

Projekt będzie poddany głosowaniu 21 marca tego roku na sesji Rady Miejskiej Wrocławia. Jeżeli radni zdecydują o przyjęciu uchwały, to program restrukturyzacji długu wejdzie w życie 1 lipca 2019 roku.

Komentarze