Zakaz handlu także w sobotnie wieczory?  

Zakaz handlu także w sobotnie wieczory?  

author
Halszka Gronek
05 października 2018
„Solidarność” chce wydłużenia czasu wolnego od handlu. Oprócz niehandlowych niedziel, wolne od pracy mają być także poprzedzające je sobotnie wieczory. Sprawdziliśmy najważniejsze informacje w tej sprawie.

Od 1. marca 2018 roku handel w Polsce dozwolony jest tylko w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. Stało się tak na mocy Ustawy z dnia 10. stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Niestety – polscy pracodawcy doszukali się kilku luk w ustanowionych przepisach i postanowili tak obejść prawo, by zminimalizować skutki ograniczenia handlu i potrzymać swe dotychczasowo osiągane zyski ze sprzedaży całotygodniowej.

Ogólnopolski związek zawodowy „Solidarność” postanowił zareagować na takowe praktyki polskich przedsiębiorców i zaapelował do Ministry Elżbiety Rafalskiej o rozszerzenie czasu wolnego od handlu także na sobotnie wieczory. 

Obecne praktyki pracodawców
Spora liczba działających na polskim rynku pracodawców zdołała obejść obecnie obowiązujące przepisy i umożliwić swym pracownikom uprawianie handlu w dni ustawowo wolne od tego typu aktywności. Stało się tak na przykład poprzez przekształcenie punktów sprzedaży w para-placówki pocztowe, które na mocy Ustawy wyłączone są z zakazu handlu. 

Ci, którym nie udało się jednak obejść prawa, postanowili zminimalizować ewentualne straty spowodowane zakazem handlu w niedziele i wydłużyli czas pracy w swych punktach sprzedaży w soboty oraz poniedziałki.

W konsekwencji owych praktyk ogromna liczba pracowników utraciła szansę na wykorzystanie dni ustawowo wolnych od handlu. Zamiast odpoczywać, muszą oni pracować do późnych godzin wieczornych w soboty lub przychodzić do pracy na wczesnoporanne godziny w poniedziałki.

„Solidarność” chce zmian
Zwiększenie czasu wolnego polskich pracowników i ochrona ich podstawowych praw miały być głównym celem wprowadzenia w życie Ustawy z dnia 10. stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.
 

Niestety – praktyki coraz większej grupy polskich pracodawców niweczą owe założenia ustawodawcy. Dlatego właśnie polski związek zawodowy „Solidarność” wystosował oficjalny apel do Ministry Rafalskiej o wprowadzenie zmian do polskiego prawa. 
 

W piśmie wystosowanym do szefowej resortu pracy czytamy, iż nie istnieje żaden prawny lub związany z użytecznością społeczną interes, aby dopuszczać do takich sytuacji, kiedy placówki handlowe będą czynne tuż przed i tuż po dniu wolnym.

Postulaty NSZZ „Solidarność”
Związkowcy żądają uszczelnienia obecnie obowiązujących przepisów, jakie regulują kwestię ograniczenia handlu w niedziele. Ich głównym postulatem jest wprowadzenie do Ustawy zapisu o zakazie sprzedaży w sobotnie wieczory oraz poniedziałkowe poranki. 
 

Przedstawiciele „Solidarności” chcą zmienić treść art. 3 pkt 7 Ustawy na następującą:

„ [Ilekroć w ustawie jest mowa o:] wykonywaniu pracy w handlu oraz wykonywaniu czynności związanych z handlem w niedziele i święta w placówkach handlowych 
– należy przez to rozumieć wykonywanie takiej pracy lub takich czynności przez pracownika lub zatrudnionego w 31 kolejnych godzinach przypadających odpowiednio miedzy godziną 22:00 w sobotę a godziną 05:00 w poniedziałek, 
i między godziną 22:00 w dniu bezpośrednio poprzedzającym święto a godziną 05:00 w dniu przypadającym bezpośrednio po święcie”.

Jakie jeszcze zmiany?
Kolejną kwestią, jakiej zmiany bezwględnie domagają się związkowcy, jest ustanawianie punktów sprzedaży placówkami pocztowymi w celu obejścia zakazu handlu. 
 

Sprawa ta w szczególności dotyczy popularnej sieci sklepów „Żabka”, która wraz z chwilą wejścia w życie Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele otworzyła w swych punktach placówki pocztowe i informowała, iż w wolne od handlu dni „Żabki” będą otwarte.
 

„Solidarność” domaga się, by uszczegółowić ustawową definicję placówki pocztowej. Ich propozycja jest następująca: „[Zakaz handlu nie obowiązuje:] w placówkach pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe,  w których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych". 

Co na to pracodawcy?
Ograniczenie handlu w niedziele, choć zdaniem „Solidarności – niewystarczające i „dziurawe”, znacząco obniżyło ilość godzin pracy i wpłynęło także na ograniczenie dostępu Konsumentów do punktów sprzedaży. 
 

Na obecną chwilę wprowadzony zakaz handlu nie zaszkodził dużym sklepom – według bieżących danych sprzedaż w hiper- oraz supermarketach wzrosła nawet o 9,6 %. Nie wiadomo jednak, jak potoczy się los sprzedawców, gdy ograniczona zostanie także możliwość robienia zakupów w sobotnie wieczory i poniedziałkowe poranki.
 

Warto także mieć na uwadze fakt, iż w 2019 roku handel dozwolony będzie jedynie w ostatnią niedzielę każdego miesiąca, a w 2020 roku – tylko w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w dwie niedziele przed Świętami Bożego Narodzenia i jedną niedzielę przed Wielkanocą.
 

Sprawdź, jakie niedziele w 2018 roku będą wolne od handlu >>> tutaj.

Dobro pracowników a dobro Konsumenta
Jak dowiadujemy się z wypowiedzi Alfreda Bujary, przewodniczącego krajowego sekretariatu banków, handlu i ubezpieczeń społecznych NSZZ „Solidarność”, wielu pracowników, którym wydłużono czas pracy w sobotnie wieczory i poniedziałkowe poranki, miewa problemy z dotarciem do pracy lub domu w nocnych oraz wczesnoporannych porach. 
 

„Solidarność” stawia się po stronie praw pracowników i chce walczyć o ich komfort pracy oraz prawo do czasu wolnego. Inne stanowisko zajmuje jednak Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. 
 

Zdaniem Renaty Juszkiewicz, prezeski POHiD, argumenty „Solidarności” dyskryminują pracowników reszty sektorów handlowych, a co więcej – uderzają bezpośrednio w Konsumentów, bowiem to właśnie im odbierze się prawo do zrobienia zakupów w jeszcze szerszym zakresie czasu.

Co na to resort?
Związkowcy „Solidarności” nie tylko wysłali oficjalne pismo z propozycjami zmian prawa do Ministry Elżbiety Rafalskiej, lecz także zaapelowali o zwołanie pilnego spotkania z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i przedstawicielami popularnych sieci handlowych – w celu przedyskutowania szczegółów przyszłej nowelizacji.
 

Póki co nie doczekaliśmy się jednak żadnych oficjalnych postanowień rządu. Niemniej jednak szefowa resortu pracy poinformowała NSZZ „Solidarność”, iż prace nad „uszczelnieniem przepisów” w kwestii zakazu handlu zostaną przyspieszone. 
 

Co więcej, Ministra Elżbieta Rafalska oficjalnie zgodziła się także na to, by prace nad nowelizacją ustawy dotyczyły wykluczenia możliwości sztucznego przekształcania się placówek handlowych w punkty usług pocztowych. W sprawie wydłużenia zakazu sprzedaży także na sobotnie wieczory i poniedziałkowe poranki nie padły jednak żadne konkrety ani postanowienia. 


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Idea Bank w Kielcach
Oddziały
author
Patryk Byczek
02 stycznia 2019

Idea Bank w Kielcach

Profi Credit w Kępnie
Wpisy
author
Dominika Sobieraj
02 czerwca 2019

Profi Credit w Kępnie

Credit Agricole w Bielsku Podlaskim
Oddziały
author
Patryk Byczek
18 lipca 2019

Credit Agricole w Bielsku Podlaskim

Podia rankingów Nesweeka i Forbesa dla PKO Banku Polskiego
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
28 września 2019

Podia rankingów Nesweeka i Forbesa dla PKO Banku Polskiego

Inspektorat ZUS w Pabianicach
Oddziały
author
Patryk Byczek
25 sierpnia 2019

Inspektorat ZUS w Pabianicach

Alior Bank w Łaziskach Górnych
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
25 czerwca 2019

Alior Bank w Łaziskach Górnych

Porównaj