zadluzenia.com
zamknij

Zasiłek macierzyński – najważniejsze informacje

Ciąża i macierzyństwo to wyjątkowy czas, w trakcie którego młodych rodziców nie powinno zajmować nic, poza ich własną rodziną i jej nowo narodzonym członkiem. Jest jednak kwestia, która wielu matkom i ojcom spędza sen z powiek - zasiłek macierzyński. Sprawdziliśmy, kto może liczyć na jego przyznanie i ile wynosi on w 2018 roku. 
 

Spis treści:
1. Zasiłek macierzyński – co to jest?
2. Komu przysługuje zasiłek?
3. Jak otrzymać zasiłek macierzyński?
4. Ile wynosi zasiłek macierzyński w 2018?
5. Wymagane dokumenty.
6. Kalkulator zasiłku macierzyńskiego.
7. Zasiłek macierzyński a umowa zlecenia.
8. Zasiłek macierzyński dla osoby bezrobotnej.

 


 

 

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI - CO TO JEST?


 Zasiłek macierzyński to specjalne świadczenie pieniężne, które wypłacane jest świeżo upieczonemu rodzicowi noworodka.

Zasiłek macierzyński pozwala na roczną rezygnację z pracy w celu sprawowania opieku nad maluchem w domu. Jego istotą jest comiesięczne wypłacanie odpowiednio wyliczonej kwoty pieniędzy, które z założenia mają być przeznaczane na potrzeby dziecka i całej rodziny. 
 

Zasiłek macierzyński rekompensuje więc brak pensji jednego z rodziców w czasie sprawowania pieczy nad noworodkiem przez pierwszy rok życia.  Wysokość tegoż świadczenia zależy od zarobków rodzica i sposobu pobierania zasiłku - dlatego właśnie warto wiedzieć, komu, dlaczego i jak wiele pieniędzy się należy.

 

 

KOMU PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK?


Do pobierania zasiłku macierzyńskiego uprawnione tylko jedno z rodziców noworodka. Nie istnieje niestety możliwość, by zasiłek został przyznany równocześnie matce i ojcu dziecka.
 

Świadczenie to przysługuje każdemu rodzicowi, który w dniu narodzin dziecka podlegał ubezpieczeniu chorobowemu - a więc przede wszystkim tym osobom, które pracowały na podstawie umowy o pracę.

Uprawnieni do uzyskiwania zasiłku macierzyńskiego są także wszyscy ci, którzy pracują na umowie zalecenia lub umowie o dzieło - jeśli objęci zostali dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.


 

Ta sama sytuacja dotyczy także bezrobotnych, który zarejestrowani są w urzędzie pracy, a więc także podlegają ubezpieczeniu.

Podobnie jest z rolnikami ubezpieczonymi w KRUS-ie oraz studentami, którzy ubezpieczeni są w ramach podejmowania nauki na uczelni wyższej.

Co istotne, zasiłek macierzyński przysługuje każdemu ubezpieczonemu - niezależnie od tego, jak długo podlega on obowiązkowemu lub dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Wystarczy nawet jeden dzień. 
 

 

 

JAK OTRZYMAĆ ZASIŁEK MACIERZYŃSKI?By otrzymać zasiłek macierzyński przez świeżo upieczonego rodzica należy przede wszystkim zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty, o jakich przeczytać można w sekcji Wymagane dokumenty.

Odpowiednie dokumenty złożyć należy wraz z wypełnionym wnioskiem w najbliższym oddziale ZUS-u w ciągu 21 dni od terminu narodzin dziecka. 

 

 
 

ILE WYNOSI ZASIEK MACIERZYŃSKI W 2018?


Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi średnia podstawa wymiaru składki chorobowej z okresu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc porodu. 
 

Oznacza to, iż każdy z nas otrzyma zasiłek macierzyński indywidualnie wyliczony - adekwatnie do otrzymywanego wynagrodzenia i wysokości odprowadzanych składek.

Obecny system prawny nie uznaje jednak możliwości przyznania niższego zasiłku macierzyńskiego niż w wysokości 1000 złotych miesięcznie. Taki właśnie zasiłek otrzyma każdy bezrobotny (o ile zarejestrowany jest w urzędzie pracy), student czy pracownik zatrudniony na umowę o dzieło.

 
 

WYMAGANE DOKUMENTY


Dokumentami, jakie niezbędne są w przypadku składania wniosku o przyznanie zasiłku macierzyńskiego, są:

1. zaświadczenie lekarskie o przewidywanej dacie porodu – w przypadku występowania o zasiłek macierzyński za okres rozpoczynający się jeszcze porodem dziecka;

2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka albo jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez płatnika składek lub ZUS - w przypadku występowania o zasiłek macierzyński za okres od dnia porodu.


 

Dokumentami, jakie niezbędne są do uznania zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka podczas pobytu za granicą, są:

1. zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza określające przewidywaną datę porodu, zawierające nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza, opatrzone datą wystawienia i podpisem - za okres rozpoczynający się jeszcze porodem dziecka;

2. W przypadku chęci pobierania zasiłku od daty narodzin dziecka: skrócony odpis aktu urodzenia dziecka albo jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez płatnika składek lub ZUS, a jeśli otrzymanie takowego jest niemożliwe - zagraniczny akt urodzenia dziecka.

 

 

KALKULATOR ZASIŁKU MACIERZYŃSKIEGO


Zasiłek macierzyński przyznawany jest w dwóch wariantach:

1. Przez 12 miesięcy w stałej kwocie równej 80% dotychczas otrzymywanego średniego wynagrodzenia.

2. Przez 6 miesięcy w kwocie równej 100% dotychczas otrzymywanego średniego wynagrodzenia, a przez kolejne 6 miesięcy - w kwocie równej 60% tegoż wynagrodzenia.
 

Warto indywidualnie zastanowić się, który wariant będzie dla nas bardziej dogodny.

 

 

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI A UMOWA ZLECENIA

 

Rodzic zatrudniony na podstawie umowy zlecenia może, tak samo jak osoba zatrudniona na etat, liczyć na przyznanie zasiłku macierzyńskiego.

Stanie się tak, jeśli rodzic w chwili narodzin dziecka podlegał dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, a więc jeśli składka chorobowa odprowadzana była za danego płatnika z tytułu wykonywanej pracy na umowie zleceniu.


 

 

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI A OSOBA BEZROBOTNAWypłacenie zasiłku macierzyńskiego osobie bezrobotnej jest możliwe - lecz tylko wtedy, gdy rodzic zarejestrowany jest w powiatowym urzędzie pracy i z tego tytułu podlega ubezpieczeniu chorobowemu.

W takim przypadku rodzicowi wypłacony zostanie zasiłek w minimalnej wysokości - czyli 1 000 złotych miesięcznie.
 

Skomentuj artykuł
captcha
Twoja ocena
Średnia ocena
5 / 5 z 1 oceny
~mama4latka

piekny to czas pierwszy rok z dzieciatkime pozdrawiam   Odpowiedź