ING Bank Śląski ze Złotym Listkiem CSR

ING Bank Śląski ze Złotym Listkiem CSR

author
11 czerwca 2020

ING Bank Śląski poinformował w najnowszym komunikacie o przyznanej instytucji nagrodzie Złotego Listka CSR Polityki. Bank otrzymał nagrodę, ponieważ jako jedna z wielu organizacji wyróżnia się działaniami z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Dodatkowo ING Bank Śląski otrzymał wyróżnienie za zaangażowanie w zakresie klimatu w obszarze elektromobilności.

Listki CSR Polityki

W roku bieżącym odbyła się dziewiąta edycja przyznawania Listków CSR Polityki. Tygodnik Polityka we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firmą doradczą Deloitte, na podstawie nadesłanych ankiet wyróżnili najbardziej zaangażowane i odpowiedzialne społecznie firmy. W ankietach znajdowały się pytania odnoszące się do:

– dbałości o Klienta,
– ładu korporacyjnego, 
– ochrony środowiska,
– praw człowieka,
– uczciwości biznesowej,
– zaangażowania społecznego,
– zachowań wobec pracowników.

Złote Listki CSR, podobnie jak ING Bank Śląski, przyznawane są firmom, dla których kluczowym elementem strategicznych działań w biznesie oraz w relacjach z interesariuszami, jest realizacja wytycznych zawartych w normie ISO 26000.

Listkom CSR Polityki towarzyszył w tegorocznej edycji przegląd inicjatyw wspierających realizację siedemnastu Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). W zestawieniu wyróżniono działania i projekt firm, które wspierały Cel 13., który stricte dotyczył ochrony klimatu i środowiska naturalnego. ING Bank Śląski otrzymał wyróżnienie za działania w obszarze elektromobilności.

Społeczna odpowiedzialność biznesu oraz zrównoważony rozwój są wpisane w codzienną działalność biznesową, a także pozabiznesową. Ponadto te elementy są nieodłącznie wpisane w strategię Banku. Potwierdza to przyjęta Strategia Zrównoważonego Rozwoju, realizowana przez ING Bank Sląski w trzech kluczowych obszarach:

– #ING dla przedsiębiorczych,
– #ING dla równych szans,
– #ING dla klimatu.


ING Bank Śląski

Pod koniec 2019 roku ING Bank Śląskiego obsługiwał ponad 4 400 000 Klientów instytucji. Obecnie instytucja liczy nieco ponad 4 000 000 współpracujących z nią Klientów detalicznych oraz 71 900 średnich i dużych firm. Wypracowany zysk netto na koniec trzeciego kwartału ubiegłego roku wynosił blisko 379 000 000 złotych. Zysk osiągnięty w czwartym kwartale 2019 roku wyniósł około 450 300 000 złotych. Na koniec 2019 roku wynosiły 158 610 000 000 złotych. ING Bank Śląski posiada 351 placówek oraz 63 punkty ING Express. Bank dysponuje dodatkowo tysiącem bankomatów i wpłatomatów. Bank posiada swoje akcje na GPW od 1996 roku.


źródło: https://media.ing.pl/informacje-prasowe/926/pr/524597/zloty-listek-csr-dla-ing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Inspektorat ZUS w Chełmie
Oddziały
author
05 sierpnia 2019

Inspektorat ZUS w Chełmie

e-PITy rozliczyło już 850 tys. Polaków
Bez kategorii
author
25 lutego 2020

e-PITy rozliczyło już 850 tys. Polaków

Komornik Sądowy Jan Staszewski
Wpisy
author
15 maja 2015

Komornik Sądowy Jan Staszewski

Kredyt konsolidacyjny Knurów
Kredyty miasta
author
12 stycznia 2021

Kredyt konsolidacyjny Knurów

Ile wynosi mandat za parkowanie na chodniku?
Bez kategorii
author
27 stycznia 2020

Ile wynosi mandat za parkowanie na chodniku?

Wydatki świąteczne Polaków – raport BIK S.A.
Bez kategorii
author
26 grudnia 2019

Wydatki świąteczne Polaków – raport BIK S.A.