Zasiłek tacierzyński – na czym polega?

Zasiłek tacierzyński – na czym polega?

author
Halszka Gronek
20 lutego 2020
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Narodziny dziecka i jego pierwsze tygodnie w rodzinie są wspaniałym czasem, którego żadne z rodziców nie chce stracić. Od 2010 roku szansę na pozostanie z maluchem w domu mają także ojcowie – wszystko za sprawą urlopu ojcowskiego i wypłacanego na ten czas zasiłku tacierzyńskiego. Sprawdziliśmy, kto może starać się o wypłatę świadczenia i ile wynosi jego wysokość. Zapraszamy do lektury!

Ile wynosi zasiłek tacierzyński?

Zasiłek tacierzyński przyznawany jest za czas urlopu ojcowskiego. Podstawę do jego obliczenia stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie danego pracownika, jakie wypłacane zostało za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku.

Wysokość zasiłku tacierzyńskiego wynosi zwykle 100% podstawy obliczonej na podstawie osiągniętego wynagrodzenia. Od tej kwoty odejmowane są jedynie odpowiednie składki i ubezpieczenie. Sprawdź oferty pożyczek bez baz oraz pożyczek dla zadłużonych.

Art. 29a. Okres przysługiwania zasiłku macierzyńskiego

 1. Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego.

Art. 31. Wysokość miesięcznego zasiłku macierzyńskiego

 1. Miesięczny zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz okres urlopu ojcowskiego wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Źródło: Dz.U.2019.0.645 t.j. – Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Zasiłek tacierzyński - czym jest?

Zasiłek tacierzyński jest specjalnym świadczeniem pieniężnym, jakie wypłacane jest ojcu lub opiekunowi prawnemu dziecka w związku z wzięciem przez niego urlopu ojcowskiego (nie tacierzyńskiego!). Gwoli wyjaśnienia, każdy wychowujący dziecko mężczyzna ma prawo do pobierania zasiłku tacierzyńskiego przez czas prawnie określony przepisami jako okres urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni. Urlop ten można wziąć do momentu ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia. Przepisy polskiego prawa stanowią, że urlop ojcowski i związany z nim zasiłek tacierzyński udzielony jest pracownikowi maksymalnie na 14 dni. Czas ten można go w podziale na co najwyżej 2 części, przy czym żadna z nich nie może trwać krócej niż 7 dni.

Art. 184. Zasiłek macierzyński

Za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Źródło: Dz.U.2019.0.1040 t.j. – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

Komu przysługuje zasiłek tacierzyński?

Na zasiłek tacierzyński liczyć może ojciec dziecka sprawujący nad nim opiekę. Świadczenie to będzie przysługiwało także mężczyźnie, który przyjmie dziecko na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, za wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, niespokrewnionej z dzieckiem. Prawo do zasiłku przysługuje także ubezpieczonemu ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi rodziny – w razie śmierci ubezpieczonej matki lub porzucenia przez nią dziecka.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki? Sprawdź najlepsze:

Kredyty online – do 300 tysięcy złotych

Pożyczki na dowód – bez zaświadczeń o dochodach

Jak otrzymać zasiłek tacierzyński?

Ubezpieczony, który stara się o przyznanie urlopu ojcowskiego, musi złożyć u swego pracodawcy pisemny wniosek o urlop. Pracodawca powinien go otrzymać nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem urlopu. Nie ma wątpliwości, iż wniosek o urlop ojcowski wymaga formy pisemnej i powinien zawierać takie dane, jak miejscowość i datę założenia wniosku, imię i nazwisko pracownika, dane pracodawcy, imię, nazwisko i datę urodzenia dziecka wnioskodawcy, a także początkową i końcową datę planowanego urlopu. We wniosku o urlop ojcowski można dodać również adnotację o niepobieraniu zasiłku tacierzyńskiego z innego tytułu. Wówczas nie będzie konieczności sporządzania odrębnego oświadczenia, które niezbędne jest w przypadku starania się o wypłatę świadczeń bezpośrednio z ZUS-u.

Art. 1823. Urlop ojcowski

 • Urlop ojcowski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 186 [8a] rozporządzenie w sprawie wniosków o udzielenie urlopów: macierzyńskiego, na warunkach urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Źródło: Dz.U.2019.0.1040 t.j. – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

Sprawdź oferty pożyczek na raty oraz pożyczek pozabankowych.

Wniosek o przyznanie zasiłku złożysz:

 • elektronicznie przez PUE ZUS;
 • wysyłając go pocztą tradycyjną;
 • osobiście pojawiając się w placówce ZUS.

Zasiłek tacierzyński - wymagane dokumenty

Aby pójść na urlop ojcowski, wystarczy, iż ojciec dziecka dostarczy swemu pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu do swojego pracodawcy.

Większość firm i zakładów pracy posiada wzory takiego pisma. Co istotne, pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika, o ile ten złoży ów wniosek nie później niż siedem dni przed rozpoczęciem urlopu.

Wniosek o urlop ojcowski wymaga formy pisemnej i powinien zawierać takie dane, jak miejscowość i datę założenia wniosku, imię i nazwisko pracownika, dane pracodawcy, imię, nazwisko i datę urodzenia dziecka wnioskodawcy, a także początkową i końcową datę planowanego urlopu. Sprawdź również ranking pożyczek na 500 plus.

Zasiłek tacierzyński a działalność gospodarcza

Każdy przedsiębiorca, który zostaje ojcem, ma prawo do skorzystania z 14-dniowego urlopu ojcowskiego. Możliwość taka dedykowana mężczyznom została wprowadzona w życie w 2010 roku. Zasiłek tacierzyński przysługuje każdemu mężczyźnie, który został ojcem – zarówno zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, jak i temu, który prowadzi własną działalność gospodarczą. Za okres urlopu ojcowskiego przedsiębiorcy przysługuje zasiłek wypłacany z ZUS-u. Co istotne, młody tata ma prawo obniżyć płacone przez siebie składki ZUS w okresie trwania urlopu. Zasiłek za okres urlopu ojcowskiego wypłacany jest przedsiębiorcom, podobnie etatowym pracownikom, w kwocie 100% podstawy wymiaru. By otrzymać owe świadczeniem za okres urlopu ojcowskiego wymagane jest przesłanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka, wypełnionego formularzu ZUS Z-3b oraz wniosku o urlop ojcowski (formularz ZAS-34). Dokumenty powinny zostać wysłane do ZUS-u najpóźniej jeden dzień przed rozpoczęciem okresu urlopu.

Podsumowanie

Zasiłek tacierzyński – najważniejsze informacje

 1. Zasiłek tacierzyński to świadczenie pieniężne, jakie wypłacane jest ojcu lub opiekunowi prawnemu dziecka w związku z wzięciem urlopu ojcowskiego.
 2. Wypłata zasiłku następuje “z automatu” – wystarczy, że pracownik skorzysta z urlopu ojcowskiego. Nie trzeba składać kolejnego wniosku o samo wypłacenie zasiłku.
 3. Urlop ojcowski można wziąć do momentu ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia. Wymiar urlopu wynosi natomiast 14 dni. 
 4. Na zasiłek tacierzyński liczyć może ojciec dziecka sprawujący nad nim opiekę. Świadczenie to będzie przysługiwało także mężczyźnie, który przyjmie dziecko na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, za wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, niespokrewnionej z dzieckiem.
 5. Podstawę do obliczenia wysokości zasiłku stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie danego pracownika, jakie wypłacane zostało za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku.
 6. Wysokość zasiłku tacierzyńskiego wynosi zwykle 100% podstawy obliczonej na podstawie osiągniętego wynagrodzenia. Od tej kwoty odejmowane są jedynie odpowiednie składki i ubezpieczenie.
 7. Ubezpieczony, który stara się o przyznanie urlopu ojcowskiego, musi złożyć u swego pracodawcy pisemny wniosek o urlop. Pracodawca powinien go otrzymać nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem urlopu.

Źródło:

https://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-macierzynski/prawo-do-zasilku-i-okres-przyslugiwania/za-okres-dodatkowego-urlopu-ojcowskiego

https://www.zus.pl/-/jak-uzyskac-zasilek-macierzynski-przez-ojca-dziecka-za-okres-urlopu-ojcowskiego

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

trombalski
trombalski
2019-04-15 08:54:51

zasiłek tacieryński jest za urlop ojcowski, a za urlop tacierzyński ... zasiłek macierzyński hahaha co za dureń to wymyślał

cecyliaignaczak
cecyliaignaczak
2018-08-03 12:04:50

dpbrze ze pjcom tez dają juz brawo polska

Podobne artykuły

PKO BP w Rydzynie

W Polsce największym bankiem jest PKO BP. Sprawdziliśmy placówki i oddziały w Rydzynie – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
08 sierpnia 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Wirtualne karty płatnicze

Karty płatnicze nie muszą mieć wyłącznie fizycznej formy. Coraz bardziej popularne stają się wirtualne karty, dzięki którym możemy dokonywać zakupów zdecydowanie szybciej i wygodniej. Sprawdzamy, jak działają karty wirtualne i czy warto ich używać.

author
Dorota Grycko
14 maja 2023
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

Promocja: „2,7% na Lokacie Bezkompromisowej” w BGŻOptima

Wraca promocja z Lokatą Bezkompromisową od BGŻOptima w BGŻ BNP Paribas. Z promocji mogą skorzystać wyłącznie nowi Klienci banku.

author
Patryk Byczek
11 lutego 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Alior Bank w Staszowie

Alior Bank jest jednym z największych banków detalicznych w kraju. Sprawdziliśmy oddziały i placówki w Staszowie – zobacz godziny otwarcia, dane kontaktowe i opinie.

author
Aleksandra Gościnna
11 czerwca 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Wczasy pod gruszą

Wczasy pod gruszą kojarzą się dziś przede wszystkim z czasami PRL-u i budżetowymi wyjazdami do krajowych ośrodków wypoczynkowych niskiej lub średniej klasy. Niewielu z nas wie, że tego typu wypoczynek nie jest jedynie reliktem przeszłości. Dziś pracownicy także mają prawo starać się o sfinansowanie urlopu. Komu przysługuje prawo do wczasów pod gruszą? Odpowiedź na to pytanie znaleźć można w naszym dzisiejszym artykule.

author
Halszka Gronek
06 marca 2020
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

LendOn – kolejna pożyczka

LendOn to jedna z najpopularniejszych pożyczek dostępnych przez Internet. Trudno się dziwić – pierwsza pożyczka do 3000 zł jest całkowicie za darmo, a pieniędzy dostaniemy bez wychodzenia z domu. Coraz więcej Klientów decyduje się na kolejną pożyczkę w LendOn – sprawdzamy, kto może ją otrzymać, jak to zrobić oraz ile kosztuje.

author
Dominika Byczek
05 listopada 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Porównaj