Narodziny dziecka i jego pierwsze tygodnie w rodzinie są wspaniałym czasem, którego żadne z rodziców nie chce stracić. Od 2010 roku szansę na pozostanie z maluchem w domu mają także ojcowie - wszystko za sprawą urlopu ojcowskiego i wypłacanego na ten czas zasiłku tacierzyńskiego.

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 27.07.2018
Udostępnij:

Spis treści:
1. Co to jest zasiłek tacierzyński?
2. Komu przysługuje zasiłek?
3. Ile wynosi zasiłek tacierzyński 2018?
4. Jak otrzymać zasiłek?
5. Wymagane dokumenty.
6. Zasiłek tacierzyński a działalność gospodarcza.

 

CO TO JEST ZASIŁEK TACIERZYŃSKI?

Zasiłek tacierzyński jest specjalnym świadczeniem pieniężnym, jakie wypłacane jest ojcu lub opiekunowi prawnemu dziecka w związku z wzięciem urlopu ojcowskiego.

Wychowujący dziecko mężczyzna ma prawo do pobierania zasiłku tacierzyńskiego przez czas prawnie określony przepisami jako okres urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni. Urlop ten można wziąć do  momentu ukończenia przez dziecko 24 miesięcy życia.

Urlop ojcowski i związany z nim zasiłek tacierzyński udzielony jest pracownikowi maksymalnie na 14 dni. Czas ten można go w podziale na co najwyżej 2 części, przy czym żadna z nich nie może trwać krócej niż 7 dni.

 

KOMU PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK?

Na zasiłek tacierzyński liczyć może ojciec dziecka sprawujący nad nim opiekę. Świadczenie to będzie przysługiwało także mężczyźnie, który przyjmie dziecko na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, za wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, niespokrewnionej z dzieckiem.

Prawo do zasiłku przysługuje także ubezpieczonemu ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi rodziny – w razie śmierci ubezpieczonej matki lub porzucenia przez nią dziecka.

 

ILE WYNOSI ZASIŁEK TACIERZYŃSKI 2018?

Zasiłek tacierzyński przyznawany jest za czas urlopu ojcowskiego.

Podstawę do jego obliczenia stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie danego pracownika, jakie wypłacane zostało za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku.

Wysokość zasiłku tacierzyńskiego wynosi zwykle 100% podstawy obliczonej na podstawie osiągniętego wynagrodzenia. Od tej kwoty odejmowane są jedynie odpowiednie składki i ubezpieczenie.

 

JAK OTRZYMAĆ ZASIŁEK?

Ubezpieczony, który stara się o przyznanie urlopu ojcowskiego, musi złożyć u swego pracodawcy pisemny wniosek o urlop. Pracodawca powinien go otrzymać nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem urlopu.

Nie ma wątpliwości, iż wniosek o urlop ojcowski wymaga formy pisemnej i powinien zawierać takie dane, jak miejscowość i datę założenia wniosku, imię i nazwisko pracownika, dane pracodawcy, imię, nazwisko i datę urodzenia dziecka wnioskodawcy, a także początkową i końcową datę planowanego urlopu. 
 

We wniosku o urlop ojcowski można dodać również adnotację o niepobieraniu zasiłku tacierzyńskiego z innego tytułu. Wówczas nie będzie konieczności sporządzania odrębnego oświadczenia, które niezbędne jest w przypadku starania się o wypłatę świadczeń bezpośrednio z ZUS-u. 
 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Aby pójść na urlop ojcowski, wystarczy, iż ojciec dziecka dostarczy swemu pracodawcy  wniosek o udzielenie urlopu do swojego pracodawcy. 
 

Większość firm i zakładów pracy posiada wzory takiego pisma. Co istotne, pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika, o ile ten złoży owy wniosek nie później niż siedem dni przed rozpoczęciem urlopu.

Wniosek o urlop ojcowski wymaga formy pisemnej i powinien zawierać takie dane, jak miejscowość i datę założenia wniosku, imię i nazwisko pracownika, dane pracodawcy, imię, nazwisko i datę urodzenia dziecka wnioskodawcy, a także początkową i końcową datę planowanego urlopu. 

 

ZASIŁEK TACIERZYŃSKI A DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Każdy przedsiębiorca, który zostaje ojcem, ma prawo do skorzystania z 14-dniowego urlopu ojcowskiego. Możliwość taka dedykowana mężczyznom została wprowadzona w życie w 2010 roku.

Zasiek tacierzyński przysługuje każdemu mężczyźnie, który został ojcem – zarówno zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, jak i temu, który prowadzi własną działalność gospodarczą.

Za okres urlopu ojcowskiego przedsiębiorcy przysługuje zasiłek wypłacany z ZUS-u. Co istotne, młody tata ma prawo obniżyć płacone przez siebie składki ZUS w okresie trwania urlopu.
 

Zasiłek za okres urlopu ojcowskiego wypłacany jest przedsiębiorcom, podobnie etatowym pracownikom, w kwocie 100% podstawy wymiaru.  

By otrzymać owe świadczeniem za okres urlopu ojcowskiego wymagane jest przesłanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka, wypełnionego formularzu ZUS Z-3b oraz wniosku o urlop ojcowski (formularz ZAS-34).

Dokumenty powinny zostać wysłane do ZUS-u najpóźniej jeden dzień przed rozpoczęciem okresu urlopu.

Oceń:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
Średnia: 5 / 5, łącznie 1 ocen
Komentarze (0)
cecyliaignaczak, 3 sierpnia 2018 o 12:04

dpbrze ze pjcom tez dają juz brawo polska