Państwo polskie oferuje wiele rodzajów wsparcia dla osób, które zdecydowały się na założenie rodziny. Jednym w elementów polityki prorodzinnej jest możliwość uzyskania zasiłku wychowawczego. Sprawdziliśmy, na jakich zasadach jest on przyznawany i kto może liczyć na jego przyznanie. 

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 13.04.2019
Udostępnij:

Spis treści

1. Zasiłek wychowawczy – co to jest?
2. Komu przysługuje zasiłek wychowawczy?
3. Ile wynosi zasiłek w 2018?
4. Jak otrzymać zasiłek?
5. Zasiłek wychowawczy – wymagane dokumenty.
6. Kryterium dochodowe.
7. Zasiłek wychowawczy a urlop wychowawczy.
8. Kto nie dostanie zasiłku?
9. Podsumowanie.

 

ZASIŁEK WYCHOWAWCZY – CO TO JEST?

Zasiłek wychowawczy zwany jest także dodatkiem z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Z przywileju pieniężnego można skorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 lat. W przypadku dzieci niepełnosprawnych okres ten wydłuża się do 18. roku życia potomka.

Dodatek wychowawczy przysługuje zarówno rodzicom dziecka, jak i faktycznym lub prawnym opiekunom – o ile dana osoba pobiera zasiłek rodzinny i posiada także prawo do korzystania z urlopu wychowawczego. Zasiłek wypłacany jest tylko raz na dane dziecko – niezależnie od tego, czy oboje rodziców mają prawo do jego pobrania, czy tylko jedno z nich.

Wymiar urlopu wychowawczego wynosi łącznie aż 36 miesięcy. Czas ten można wykorzystać jednorazowo, lecz można także podzielić pulę dni wolnych na kilka mniejszych części. Co istotne, jedno z rodziców nie może skorzystać z więcej niż 35 miesięcy wolnego. Pozostały czas powinien wykorzystać drugi rodzic.

 

KOMU PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK WYCHOWAWCZY?

Dodatek wychowawczy przysługuje wszystkim osobom, które przebywają na urlopie wychowawczym. Może to być zarówno matka, jak i ojciec dziecka, a także jego faktyczny lub prawny opiekun. Co istotne, zasiłek zostanie przyznany tylko na jednego rodzica (nawet jeśli oboje skorzystają z urlopu).

By móc uzyskać prawo do urlopu wychowawczego, należy wykazać co najmniej 6-miesięczny staż pracy. Poza tym zasiłek wychowawczy, jak i sam urlop wychowawczy, przysługuje jedynie osobom pozostającym w stosunku pracy. Z przywileju tego nie skorzysta więc rodzic zatrudniony na umowie cywilnoprawnej (na przykład umowie zlecenia).

Kolejnym warunkiem do nabycia dodatku wychowawczego jest spełnienie kryteriów dochodowych wymaganych przez ustawę o świadczeniach rodzinnych. Aby móc skorzystać z dodatku, należy mieć prawo do zasiłku rodzinnego – a zasiłek ten przyznawany jest tylko osobom o odpowiednim dochodzie.

    

ILE WYNOSI ZASIŁEK WYCHOWAWCZY 2019?

Kwota zasiłku wychowawczego aktualna na rok 2019 wynosił 400 złotych dodatku miesięcznego. Stawka nie uległa zmianie od wielu lat i nic nie wskazuje na to, by i w 2020 roku rząd zmienił stanowisko w tej sprawie.

Jeśli chcemy pobrać świadczenie za niepełny miesiąc, za każdy dzień urlopu wychowawczego wypłacona zostanie nam równowartość 1/30 całek miesięcznej kwoty zasiłku (może być zaokrąglona do 10 groszy w górę).

 

JAK OTRZYMAĆ ZASIŁEK?

Aby otrzymać dodatek wychowawczy należy przede wszystkim wypełni odpowiedni wniosek i złożyć we właściwym pod względem miejsca zamieszkania urzędzie gminy lub miasta.

Jeśli w danym urzędzie nie znajduje się dział świadczeń społecznych, wniosek włożyć można w lokalnym ośrodku pomocy Społecznej. Warto jednak pamiętać o zabraniu kilku dodatkowych dokumentów, jakie mogą okazać się niezbędne.

Przyznany dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacany jest co miesiąc – wraz z zasiłkiem rodzinnym. Harmonogram owych wypłat ustala podmiot realizujący świadczenia (ośrodek pomocy społecznej lub właściwy urząd gminy).

 

ZASIŁEK WYCHOWAWCZY – WYMAGANE DOKUMENTY

Starając się o przyznanie dodatku wychowawczego pamiętać należy o przygotowaniu odpowiednich dokumentów. Są to:

  1. wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego, którego druk znaleźć można w każdym ośrodku pomocy społecznej oraz na stronach internetowych tychże placówek;
  2. zaświadczenie o udzieleniu urlopu wychowawczego i czasie, w jakim wnioskodawca będzie z niego korzystać;
  3. zaświadczenie o co najmniej 6-miesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy;
  4. zaświadczenie potwierdzające posiadane ubezpieczenia w ZUS-ie waznego na miesiąc, który poprzedzał złożenie wniosku.

 

KRYTERIUM DOCHODOWE

Aby móc skorzystać z dodatku wychowawczego, należy mieć prawo do zasiłku rodzinnego, którego warunkiem przyznania jest spełnienie kryterium dochodowego.

Kryterium wynosi obecnie 674 zł dochodu miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie, a 764 zł w przypadku rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem.

Owy dochód kryterialny wyliczany jest na podstawie średniego dochodu osiągniętego przez każdego członka danej rodziny (gospodarstwa domowego).

 

ZASIŁEK WYCHOWAWCZY A URLOP WYCHOWAWCZY

Zasiłek wychowawczy, czyli dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, jak sama nazwa wskazuje – przysługuje rodzicom lub opiekunom dziecka, którzy korzystają z urlopu wychowawczego.

Wymiar tego urlopu wynosi maksymalnie 36 miesięcy, a czas ten można wykorzystać nie później niż do końca roku kalendarzowego w którym dziecko kończy sześć lat. W przypadku niepełnosprawnego dziecka urlop wychowawczy można wykorzystać do chwili ukończenia przez potomka 18. roku życia.

Co istotne, z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać obydwoje rodzice lub opiekunowie dziecka. Niezależnie od tego jednak, zasiłek zostanie przyznany tylko raz, na jednego rodzica.

 

KTO NIE DOSTANIE ZASIŁKU?

Dodatek wychowawczy nie przysługuje m.in. wtedy, gdy osoba wnioskująca pobiera już inne świadczenie (np. zasiłek macierzyński lub tzw. „kosiniakowe”).

Na przyznanie tego świadczenia nie mogą liczyć także osoby, które pracowały krócej niż 6 miesięcy lub obecnie podjęły pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w czasie trwania urlopu wychowawczego.

Dodatek nie przysługuje także wtedy, gdy dziecko zostało umieszczone na więcej niż 5 dni w tygodniu w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym- z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

  

Podsumowanie

Oceń:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
Średnia: 5 / 5, łącznie 1 ocen
Komentarze (2)

czyli w sumie nie kazdy kto jest na wychowawczym moze liczyc na zailek… to ja nie rozumie po co jest tern urlop wychowawzy ze niby tak komus sie chce za darmo siedziec w. domu albo inaczej ze ktos moze sobie na to pozwolic? dobre zarty…..

super pmocna praca dzieki