Zasiłek wyrównawczy

Zasiłek wyrównawczy

autor wpisu
Julia Wierciło
18 maja 2023

Praca w ciężkich lub zagrażających zdrowiu warunkach wiąże się z szeregiem państwowych uprawnień i przywilejów społecznych. Jednym z nich jest możliwość pobierania zasiłku wyrównawczego, którego wypłacaniem zajmuje się ZUS. Komu dokładnie przysługuje zasiłek wyrównawczy? Sprawdźmy jaka jest jego wysokość, a także jak złożyć wniosek o otrzymanie zasiłku wyrównawczego.

Spis treści:

 1. Zasiłek wyrównawczy - co to jest?
 2. Kto może otrzymać zasiłek wyrównawczy?
 3. Okres przysługiwania zasiłku wyrównawczego
 4. Ile wynosi zasiłek wyrównawczy?
 5. Jak złożyć wniosek o zasiłek wyrównawczy?
 6. Zasiłek wyrównawczy - wymagane dokumenty
 7. Pytania i odpowiedzi
 8. Podsumowanie
Zwiń spis treści

Zasiłek wyrównawczy - co to jest?

Zasiłek wyrównawczy jest specjalnym świadczeniem społecznym. Wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ściśle określonych przypadkach. Świadczenie to przysługuje ubezpieczonemu pracownikowi, którego wynagrodzenie zostało zmniejszone z powodu poddania się rehabilitacji zawodowej.

Rehabilitacja zawodowa jest procesem podnoszenia kwalifikacji i zdolności zawodowych danego pracownika. Rehabilitacji poddane mogą zostać między innymi te osoby, które pracowały dotąd w warunkach szczególnie uciążliwych czy grożących zachorowaniem na chorobę zawodową.

Na rehabilitację zawodową mogą zostać wysłane także osoby, które w wyniku długotrwałej choroby lub wypadku przy pracy utraciły zdolność do wykonywania dotychczasowych obowiązków zawodowych. Cały proces odbywa się na podstawie orzeczenia lekarskiego.

Kto może otrzymać zasiłek wyrównawczy?

Zasiłek wyrównawczy jest świadczeniem, które przysługuje ściśle określonej grupie osób. Aby otrzymać to świadczenie należy spełnić bardzo sprecyzowane i konkretne warunki. Informacje dotyczące ich spełnienia muszą być poparte odpowiednimi orzeczeniami i zaświadczeniami. Dokumenty należy dołączyć do składanego przez nas wniosku o zasiłek wyrównawczy.

Kto otrzyma zasiłek wyrównawczy?

 • osoba, która jest objęta ubezpieczeniem,
 • osoba będąca pracownikiem ze zmniejszoną sprawnością do pracy,
 • osoba, której wynagrodzenie zostało obniżone ze względu rehabilitacji zawodowej.

Nie przysługuje on jednak osobie uprawnionej do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy.

Okres przysługiwania zasiłku wyrównawczego

Prawo do zasiłku wyrównawczego powstaje wraz z dniem, w którym pracownik poddał się rehabilitacji zawodowej. Świadczenie to będzie przysługiwać za cały okres pobierania rehabilitacji. Zasiłek wyrównawczy możemy otrzymywać jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące. Prawo do zasiłku wyrównawczego ustaje zazwyczaj w dniu zakończenia rehabilitacji zawodowej przez ubezpieczonego. Nie może się to odbyć później niż po 24 miesiącach od dnia, w którym ubezpieczony podjął rehabilitację.

Należy pamiętać, że zasiłek wyrównawczy przestanie przysługiwać także wtedy, gdy z uwagi na stan zdrowia ubezpieczonego pracownika dalsza rehabilitacja zawodowa stanie się bezcelowa. Takim przypadkiem może być chwila osiągnięcia całkowitej niezdolności do pracy. W tej sytuacji konieczne będzie przejście na rentę inwalidzką.

Ile wynosi zasiłek wyrównawczy?

Kwota zasiłku wyrównawczego jest uzależniona od osiąganych przez nas dochodów. Będzie to różnica pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem za okres 12 miesięcy poprzedzających rehabilitację, a wynagrodzeniem miesięcznym osiąganym podczas pracy z wynagrodzeniem obniżonym.

Jak możemy obliczyć kwotę zasiłku wyrównawczego? Od obliczonego średniego wynagrodzenia należy odjąć wynagrodzenie otrzymane w miesiącu rehabilitacji zawodowej. Otrzymany wynik będzie wysokością kwoty przysługującego nam zasiłku wyrównawczego.

Posłużmy się przykładem Pana Jana, który ma szansę otrzymać zasiłek wyrównawczy. Osiągany przez niego średni dochód miesięczny wynosi 3000 złotych, natomiast w trakcie rehabilitacji jest to 2600 złotych. Pan Jan otrzyma zasiłek wyrównawczy w kwocie 400 złotych.

Jak złożyć wniosek o zasiłek wyrównawczy?

Aby otrzymać zasiłek wyrównawczy, w pierwszej kolejności należy złożyć odpowiedni wniosek.

 • Jeżeli nasz pracodawca zgłosił powyżej 20 pracowników do ubezpieczenia chorobowego, składamy do niego wniosek o zasiłek wyrównawczy,
 • W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego przez pracodawcę mniejszej liczby osób, wniosek składamy do odpowiedniej jednostki ZUS.

Oprócz wniosku należy złożyć komplet odpowiednich dokumentów. Będą różniły się od siebie w zależności od typu zasiłku, który chcemy otrzymać. Należy dokładnie sprawdzić, które załączniki będą wymagane w naszej sytuacji, a następnie skompletować je i dołączyć do wniosku o zasiłek wyrównawczy.

Zasiłek wyrównawczy - wymagane dokumenty

W zależności od pożądanego zasiłku, składane dokumenty będą się od siebie różniły.
Zasiłek wyrównawczy może zostać wypłacony z dwóch źródeł:

 • z ubezpieczenia chorobowego,
 • z ubezpieczenia wypadkowego – przysługuje on jedynie wtedy, gdy rehabilitacja zawodowa konieczna była z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Niezależnie od źródła wypłacania zasiłku, ubezpieczony powinien przygotować następujące zaświadczenia:

 • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS (lub lekarza wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy) o potrzebie poddania się rehabilitacji zawodowej,
 • zaświadczenie pracodawcy albo zakładowego / międzyzakładowego ośrodka rehabilitacji zawodowej o okresie rehabilitacji zawodowej lub przyuczenia do określonej pracy,
 • zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku Z-3,
 • zaświadczenie pracodawcy albo zakładowego / międzyzakładowego ośrodka rehabilitacji zawodowej o wysokości miesięcznego wynagrodzenia osiągniętego podczas rehabilitacji zawodowej lub przyuczenia do określonej pracy.

Dodatkowo w przypadku wypłacania zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego konieczne jest także dostarczenie następujących dokumentów:

 • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, jeżeli konieczność poddania się rehabilitacji zawodowej została spowodowana wypadkiem przy pracy,
 • decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez inspektora sanitarnego, jeżeli konieczność poddania się rehabilitacji zawodowej została spowodowana chorobą zawodową.

Pytania i odpowiedzi

Zasiłek wyrównawczy to specjalne świadczenie społeczne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) osobom, których wynagrodzenie zostało zmniejszone z powodu poddania się rehabilitacji zawodowej.

Zasiłek wyrównawczy przysługuje osobom będącym ubezpieczonymi pracownikami ze zmniejszoną sprawnością do pracy, które przeszły rehabilitację zawodową lub utraciły zdolność do wykonywania dotychczasowych obowiązków zawodowych z powodu długotrwałej choroby lub wypadku przy pracy.

 

Prawo do zasiłku wyrównawczego powstaje wraz z dniem poddania się rehabilitacji zawodowej i przysługuje przez cały okres pobierania rehabilitacji, ale nie dłużej niż przez 24 miesiące.

Wysokość zasiłku wyrównawczego zależy od różnicy pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem za 12 miesięcy poprzedzających rehabilitację a wynagrodzeniem osiąganym podczas pracy z wynagrodzeniem obniżonym.

Jeśli pracodawca zgłosił powyżej 20 pracowników do ubezpieczenia chorobowego, wniosek należy złożyć do pracodawcy. W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych pracowników, wniosek składa się do odpowiedniej jednostki ZUS.

Wymagane dokumenty obejmują orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, zaświadczenie pracodawcy lub ośrodka rehabilitacji zawodowej, zaświadczenie płatnika składek oraz dodatkowe dokumenty w przypadku zasiłku wyrównawczego z ubezpieczenia wypadkowego.

Zasiłek wyrównawczy można otrzymywać przez cały okres pobierania rehabilitacji, ale nie dłużej niż przez 24 miesiące.

Zasiłek wyrównawczy przestaje przysługiwać w dniu zakończenia rehabilitacji zawodowej lub w przypadku, gdy dalsza rehabilitacja staje się bezcelowa z uwagi na całkowitą niezdolność do pracy. W takiej sytuacji konieczne może być przejście na rentę inwalidzką.

Nie, zasiłek wyrównawczy nie przysługuje osobom uprawnionym do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy.

Tak, zasiłek wyrównawczy może być wypłacony z ubezpieczenia wypadkowego w przypadku, gdy rehabilitacja zawodowa była konieczna z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Podsumowanie

Zasiłek wyrównawczy jest przyznawany ubezpieczonym pracownikom ze zmniejszoną sprawnością do pracy, którzy przeszli rehabilitację zawodową. Może być również przyznany osobom, które utraciły zdolność do wykonywania dotychczasowych obowiązków zawodowych z powodu długotrwałej choroby lub wypadku przy pracy. Wniosek o zasiłek wyrównawczy należy złożyć do pracodawcy lub odpowiedniej jednostki ZUS, w zależności od liczby zgłoszonych pracowników do ubezpieczenia chorobowego.

Prawo do zasiłku wyrównawczego powstaje wraz z dniem poddania się rehabilitacji zawodowej i przysługuje przez cały okres pobierania rehabilitacji, ale nie dłużej niż przez 24 miesiące. Wysokość zasiłku zależy od różnicy pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem za 12 miesięcy poprzedzających rehabilitację a wynagrodzeniem osiąganym podczas pracy z wynagrodzeniem obniżonym.

Wnioskujący musi dostarczyć odpowiednie dokumenty, takie jak orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, zaświadczenie pracodawcy lub ośrodka rehabilitacji zawodowej, zaświadczenie płatnika składek. W przypadku zasiłku wyrównawczego z ubezpieczenia wypadkowego, dodatkowo wymagane są dokumenty potwierdzające okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy lub decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej.

Podsumowując, zasiłek wyrównawczy stanowi ważne świadczenie społeczne dla osób, których zdolność do pracy została ograniczona i które przeszły rehabilitację zawodową. Artykuł przedstawia szczegółowo kto może otrzymać zasiłek, jak go obliczyć, jak złożyć wniosek oraz jakie dokumenty są wymagane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

milenka76
milenka76
2019-02-16 13:38:53

rehabilitacjka zawodowa to nie jest to samo co zwykla rehabilitacja, prawda? jak pojechalam na 3 tygodnie do sanatorium to moge ubiegac sie o zasilek?

Podobne artykuły

Pożyczki bez BIK Lipno
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
01 lipca 2022

Pożyczki bez BIK Lipno

ZUS oddział w Słupsku
Oddziały
author
Patryk Byczek
13 września 2019

ZUS oddział w Słupsku

Arbiter Bankowy pomoże w sporze z Bankiem
Dla zadłużonych
autor wpisu
Maciej_Stanko
02 stycznia 2013

Arbiter Bankowy pomoże w sporze z Bankiem

Jak działa GroszConnect
Ekonomia
author
Dominika Sobieraj
13 kwietnia 2018

Jak działa GroszConnect

Credit Agricole w Braniewie
Oddziały
author
Patryk Byczek
19 lipca 2019

Credit Agricole w Braniewie

thumbnail
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
20 czerwca 2019

Alior Bank w Mosinie

Porównaj