Praca w ciężkich lub zagrażających zdrowiu warunkach wiąże się z szeregiem państwowych uprawnień i przywilejów społecznych. Jednym z nich jest możliwość pobierania zasiłku wyrównawczego, którego wypłacaniem zajmuje się ZUS. Komu dokładnie przysługuje zasiłek wyrównawczy? Jaka jest jego wysokość?

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 09.02.2019
Udostępnij:

Spis treści

1. Zasiłek wyrównawczy – co to jest?
2. Komu przysługuje zasiłek wyrównawczy?
3. Okres przysługiwania zasiłku.
4. Ile wynosi zasiłek wyrównawczy w 2019?
5. Wymagane dokumenty.
6. Podsumowanie.

 

Zasiłek wyrównawczy – co to jest?

Zasiłek wyrównawczy jest specjalnym świadczeniem społecznym, jakie wypłacane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ściśle określonych przypadkach. Świadczenie to przysługuje ubezpieczonemu pracownikowi, którego wynagrodzenie zostało zmniejszone z powodu poddania się tak zwanej rehabilitacji zawodowej.

Owa rehabilitacja zawodowa to proces podnoszenia kwalifikacji i zdolności zawodowych danego pracownika. Rehabilitacji poddane mogą zostać między innymi te osoby, które pracowały dotąd w warunkach szczególnie uciążliwych czy grożących zachorowaniem na chorobę zawodową.

Co więcej, na rehabilitację zawodową mogą zostać wysłani także ci, którzy w wyniku długotrwałej choroby lub wypadku przy pracy utracili zdolność do wykonywania swych dotychczasowych obowiązków zawodowych. O tym, czy zostani oni oddelegowani, orzeka lekarz orzecznik ZUS. 

 

Komu przysługuje zasiłek wyrównawczy?

Zasiłek wyrównawczy przysługuje wyłącznie temu pracownikowi, który objęty został dobrowolnym lub obowiązkowym ubezpieczeniem. Stanie się tak wtedy, gdy jego wynagrodzenie zostanie pomniejszone z powodu poddania się rehabilitacji zawodowej.

Rehabilitacja musi zostać przeprowadzona w zakładowym lub międzyzakładowym ośrodku rehabilitacji zawodowej. Istnieje także drugi, dopuszczalny sposób przeprowadzenia rehabilitacji: w specjalnie wyodrębnionym i przygotowanym stanowisku w dotychczasowym miejscu pracy ubezpieczonego. 

Co warte uwagi, zasiłek wyrównawczy nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Ponadto na wypłacenie zasiłku nie mogą liczyć także pracownicy objęci nauczycielskim świadczeniem kompensacyjnym. 

Warto także dodać, iż prawo do zasiłku wyrównawczego przestaje obowiązywać w okresie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą i w czasie sprawowania opieki. Co więcej, zasiłek nie zostanie wypłacony razem z zasiłkiem macierzyńskim – przepisy nie przewidują takiej możliwości. 

 

Okres przysługiwania zasiłku

Prawo do zasiłku wyrównawczego powstaje wraz z dniem dnia, w którym pracownik poddał się rehabilitacji zawodowej. Oczywiście świadczenie to przysługiwać będzie za cały okres pobierania rehabilitacji, lecz co istotne – nie dłużej niż przez 24 miesiące.

Prawo do zasiłku wyrównawczego ustaje zazwyczaj w dniu zakończenia rehabilitacji zawodowej przez ubezpieczonego (i przesunięcia do innej pracy). Po raz kolejny znowu nie może się to odbyć później niż po 24 miesiącach od dnia, w którym ubezpieczony będący pracownikiem podjął rehabilitację.

Warto także dodać, iż zasiłek wyrównawczy przestanie przysługiwać także wtedy, gdy z uwagi na stan zdrowia ubezpieczonego pracownika dalsza rehabilitacja zawodowa stanie się bezcelowa. Przypadkiem takim może być chwila osiągnięcia przez niego całkowitej niezdolności do pracy. W takim wypadku konieczne będzie przejście na rentę inwalidzką. 

  

Ile wynosi zasiłek wyrównawczy w 2019?

Wysokość zasiłku wyrównawczego wynosi tyle, co ile wynosi różnica między przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem (za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających rehabilitację) a wynagrodzeniem miesięcznym osiąganym przez ubezpieczonego podczas pracy z obniżonym wynagrodzeniem.

W przypadku nieprzepracowania przez ubezpieczonego pełnego miesiąca kalendarzowego, zasiłek wyrównawczy przysługuje w wysokości różnicy między przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem zmniejszonym o jedną trzydziestą część za każdy dzień tej nieobecności a wynagrodzeniem osiągniętym w tymże miesiącu.

Warto także dodać, iż podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika wylicza się na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego w jednym z poniższych wariantów:

  • za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolności do pracy;
  • za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia.

Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku wyrównawczego przyjmuje się przychód (podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe) lub odpowiednio wypadkowe – po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Wymagane dokumenty

Zasiłek wyrównawczy może zostać wypłacony z dwóch źródeł: z ubezpieczenia chorobowego lub z ubezpieczenia wypadkowego. Pierwsza możliwość występuje zdecydowanie cześciej. 

Zasiłek wypłacony z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje jedynie wtedy, gdy rehabilitacja zawodowa konieczna była z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Niezależnie od źródła wypłacania zasiłku, ubezpieczony powinien przygotować następujące zaświadczenia:

  • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS (lub lekarza wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy) o potrzebie poddania się rehabilitacji zawodowej,
  • zaświadczenie pracodawcy albo zakładowego / międzyzakładowego ośrodka rehabilitacji zawodowej o okresie rehabilitacji zawodowej lub przyuczenia do określonej pracy,
  • zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku Z-3,
  • zaświadczenie pracodawcy albo zakładowego / międzyzakładowego ośrodka rehabilitacji zawodowej o wysokości miesięcznego wynagrodzenia osiągniętego podczas rehabilitacji zawodowej lub przyuczenia do określonej pracy.

 

Dodatkowo w przypadku wypłacania zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego konieczne jest także dostarczenie następujących dokumentów:

  • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, jeżeli konieczność poddania się rehabilitacji zawodowej została spowodowana wypadkiem przy pracy,
  • decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez inspektora sanitarnego, jeżeli konieczność poddania się rehabilitacji zawodowej została spowodowana chorobą zawodową.

 

PodsumowanieŹródła:
http://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-wyrownawczy/

Oceń:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
Średnia: 5 / 5, łącznie 1 ocen
Komentarze (1)

rehabilitacjka zawodowa to nie jest to samo co zwykla rehabilitacja, prawda? jak pojechalam na 3 tygodnie do sanatorium to moge ubiegac sie o zasilek?