Zawieszenie spłaty rat produktów hipotecznych w DNB Banku

Zawieszenie spłaty rat produktów hipotecznych w DNB Banku

author
Patryk Byczek
01 kwietnia 2020

W oficjalnym komunikacie prasowym DNB Bank poinformował swoich Klientów o uruchomieniu specjalnej, uproszczonej ścieżki wnioskowania o odroczenie spłaty rat produktów hipotecznych na okres do 3 miesięcy. Jednocześnie o trzy miesiące wydłuża się również okres kredytowania.

Decyzję Bank podjął dlatego, by wesprzeć Klientów i jak najbardziej ułatwić im spokojne finansowo przejście przez trudny obecnie okres spowodowany epidemią koronawirusa w Polsce, który dla wielu osób jest przyczyną kłopotów w spłacie zobowiązań.

Jak działa zawieszenie?

DNB Bank informuje, że od 23 marca 2020 roku Klienci Banku posiadający produkty hipoteczne mogą:

zawiesić spłaty rat kapitału (Klient płaci tylko część odsetkową raty),
zawiesić spłaty rat kapitałowo–odsetkowych (Klient przez okres 3 miesięcy nie płaci raty).

Powyższe punkty można rozumieć następująco:

zawieszenie spłaty rat kapitału – bank zawiesza Klientowi raty kapitałowe na 3 miesiące i będzie on płacił tylko odsetki naliczone za dany okres miesięczny. Jednocześnie okres spłaty wydłuży się o 3 miesiące. Nowy harmonogram spłat określi wysokość oraz terminy spłaty rat odsetkowych w okresie zawieszenia, natomiast po upływie terminu zawieszenia – wysokość rat kapitałowo-odsetkowych,

– zawieszenie spłaty rat kapitałowo–odsetkowych – raty kapitałowe oraz odsetkowe Bank zawiesi na okres 3 miesięcy (tak zwany okres karencji). Odsetki naliczone w tym okresie będą doliczone do kapitału kwoty kredytu. Po upływie terminu zawieszenia DNB Bank wygeneruje nowy harmonogram spłat określający wysokość i terminy spłat rat kapitałowo-odsetkowych, uwzględniając również pozostały do spłaty kapitał kredytu powiększony o odsetki naliczone w okresie karencji oraz wydłużony zostanie okres spłaty kredytu o 3 miesiące.

Najważniejsze pytania

Bank w komunikacie przygotował krótką listę najważniejszych pytań i odpowiedzi, które mogą interesować Klientów najbardziej.

Czy złożenie wniosku jest płatne?

Złożenie wniosku jest całkowicie bezpłatne i, co najważniejsze, nie wymaga od Klienta podpisania jakiegokolwiek aneksu do umowy o posiadam produkt hipoteczny.


Czy zawieszenie spłaty następuje automatycznie?

Pierwszym krokiem jest złożenie przez Klienta kompletnych wniosków, podanie serii i numeru dowodu oraz zgadzać się muszą podpisy z danymi banku. Wówczas zawieszenie spłaty następuje po decyzji, którą podejmie Bank.


Jak zawnioskować o odroczenie w spłacie kapitału?

Klient, który chce zawiesić spłatę rat na okres trzech miesięcy z automatycznym przedłużeniem okresu kredytowania o trzy miesiące musi przesłać do DNB Banku wypełniony wniosek, który można pobrać tutaj.

DNB Bank Polska SA

DNB Bank Polska działa na polskim rynku finansowym od 2002 roku. Właścicielem instytucji jest największa finansowa grupa norweska – Grupa DNB. Grupa DNB prowadzi działalność w 19 innych państwach – między innymi w finansowych centrach świata: Londynie, Singapurze, czy Nowym Jorku. Akcje Grupy DNB są notowane na giełdzie w Oslo. DNB Bank Polska jest specjalistycznym bankiem korporacyjnym, który kieruje swoją ofertę do sektora publicznego i dużych przedsiębiorstw. Instytucja skupią swoją uwagę głównie na sektorach: energetycznych, technologicznych, komunikacyjnych oraz motoryzacyjnych.


https://www.dnb.pl/pl/aktualnosci/art83,zawieszenie-splaty-rat-produktow-hipotecznych-na-okres-3-miesiecy.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Kasa Stefczyka Ostrów Wielkopolski
Oddziały
author
Patryk Byczek
17 października 2020

Kasa Stefczyka Ostrów Wielkopolski

Kasa Stefczyka Jarocin
Oddziały
author
Patryk Byczek
17 października 2020

Kasa Stefczyka Jarocin

Bank Pekao w Dębicy
Oddziały
author
Patryk Byczek
14 lipca 2019

Bank Pekao w Dębicy

Porównaj