Komornik nie zajmie rachunku bankowego z dnia na dzień - to efekt nowelizacji dwu ustaw, które weszły w życie 9 lipca. Komornik poczeka na pieniądze aż 7 dni, by dłużnik miał możliwość zareagowania na sytuację. 

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 19.08.2018
Udostępnij:

Jak było? 

Dotychczas w przypadku egzekucji z rachunku bankowego środki były przelewane na konto komornika lub urzędu skarbowego niezwłocznie. Rodziło to wiele problemów związanych z tym, że niektóre zajęcia dokonywane były niesłusznie. Dłużnicy musieli długo czekać na zwrot zajętych środków w sytuacji, gdy okazywało się, że zajęcia dokonano, mimo że dług był przedawniony albo już opłacony. 

Niezwłoczne przelewanie pieniędzy z konta osoby poddawanej egzekucji komorniczej nie dawało dłużnikom szan na wyjaśnienie sytuacji – pieniądze po prostu znikały, niezależnie od tego, czy słusznie, czy nie. Zmiana w prawie była zatem konieczna.

Jak jest?

Od 9 lipca w życie weszły nowe przepisy, które nakazują wstrzymanie się z przelewaniem pieniędzy na konto komornik lub urzędu skarbowego na 7 dni. W tym czasie osoba zadłużona może wnieść powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, jeżeli nie zgadza się z tym, że został on wydany. Dzięki temu każdy dłużnik zyskuje czas na wyjaśnienie sprawy. 

Podstawa prawna

Główne przepisy, które zmieniają obowiązujące zasady, to: 
– Art. 80. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego z Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
– Art. 889. Egzekucja z wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika z Kodeksu postępowania cywilnego

Zajęcie rachunku bankowego na nowych zasadach

1. Komornik przesyła do banku dłużnika zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego.
2. Najpóźniej w tym momencie organ egzekucyjny zawiadamia dłużnika o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego poprzez doręczenie mu odpisu tytułu wykonawczego.
3. Komornik zastrzega, by od momentu dostarczenia pisma bank nie dokonywał wypłat dłużnikowi.
4. Od tego momentu liczone jest 7 dni przeznaczone na ewentualne wniesienie powództwa przez dłużnika o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.
5. Dalszy ciąg wydarzeń rozgrywa się w zależności od tego, czy dłużnik wniósł powództwo, czy też nie:
– jeżeli powództwo zostało wniesione, to środki nie są przekazywane na konto komornika do momentu wyjaśnienia sprawy,
– jeżeli powództwo nie zostało wniesione, środki z rachunku bankowego po siedmiu dniach przekazywane są niezwłocznie na konto komornika.

PODSTAWA PRAWNA
Rozdział 4. Egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych
Art. 80. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego

§ 1. Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego przez przesłanie do banku zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej zobowiązanego z rachunku bankowego do wysokości egzekwowanej należności pieniężnej wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie dochodzonej wierzytelności oraz kosztami egzekucyjnymi. Organ egzekucyjny jednocześnie wzywa bank, aby bez zgody organu egzekucyjnego nie dokonywał wypłat z rachunku bankowego do wysokości zajętej wierzytelności, lecz niezwłocznie po upływie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia przekazał zajętą kwotę organowi egzekucyjnemu na pokrycie egzekwowanej należności albo zawiadomił organ egzekucyjny o przeszkodzie w dokonaniu wpłaty, w tym również o nieprowadzeniu rachunku bankowego zobowiązanego.

Dz.U.2018.0.1314 t.j. – Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji


 

Oceń:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
Średnia: 1 / 5, łącznie 1 ocen
Komentarze (0)

Właśnie spotkał mnie los opisany powyżej. Jest gorzej niż przed nowelizacją. Bank od razu zajął pieniądze w kwocie 324 zł na wszystkich moich rachunkach i zapowiedział, że nie odda mi tej kwoty przed upływem 7 dni. Urząd Skarbowy był chętny na zniesienie blokady o ile wpłacę pieniądze, ale bank zapowiedział, że i tak nie odda mi pieniędzy przed upływem 7 dniu. Zablokowano mi kwotę nie na jednym lecz na trzech rachunkach i dano mi do zrozumienia, że bez względu na wszystko i tak nie oddadzą mi pieniędzy wcześniej niż przed upływem 7 dni. Jak to ma być udogodnienie to ja mam w dupie takie udogodnienia. Adres banku to https://mbank.pl