BGK dofinansuje instalacje fotowoltaiczne – gwarancja kredytu

BGK dofinansuje instalacje fotowoltaiczne – gwarancja kredytu

author
25 maja 2019

Banki coraz głośniej i coraz wyraźniej angażują się w działania prośrodowiskowe. Po Santander Banku Polskim i banku BNP Paribas przyszła kolejna kolejnego rynkowego gracza – Bank Gospodarstwa Krajowego. Zarząd banku ogłosił, iż wesprze inwestycje w fotowoltaikę gwarancją bankową do 2,5 milionów euro. 

Jak wynika z założeń polskiej Polityki Energetycznej Państwa, a przede wszystkim – z licznych nacisków unijnych, do 2020 roku Polska ma zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii (OZE) do 15% ogólnego zużycia. Niestety krajowej energetyce wciąż wiele brakuje do tego, by osiągnąć docelowy poziom. Obecny rząd blokuje niemal wszystkie projekty skutkujące zmniejszeniem udziałyu energii węglowej w całej produkcji. Nic więc dziwnego, że prywatne instytucje musiały wziąć sprawy w swoje ręce. 

Jako pierwsze o aktywnym wsparciu inwestycji w odnawialne źródła energii otwarcie powiedziały takie banki, jak Santander Bank Polska i BNP Paribas. W ostatnich dniach do grona instytucji wspierających polską fotowoltaikę dołączył także Bank Gospodarstwa Krajowego. Zarząd BGK ogłosił, iż wesprze proekologiczne inwestycje polskich przedsiębiorstw, ubezpieczając je gwarancją bankową do kwoty 2,5 miliona euro. 

"

Każda megawatogodzina wyprodukowana w instalacjach fotowoltaicznych to 800 kg CO2 mniej w polskim powietrzu. Wszyscy polscy prosumenci, którzy na koniec 2018 roku na swoich dachach mieli zainstalowane instalacje fotowoltaiczne, to są tacy cisi bohaterowie redukcji emisji CO2 w Polsce.

– podsumował Piotr Woźny, pełnomocnik premiera ds. Programu Czyste Powietrze.

Gwarancja bankowa – na czym polega?

Gwarancja bankowa jest jedną z form zabezpieczenia wierzytelności, a swą formą przypomina poręczenie kredytu. W przypadku gwarancji bankowej poręczycielem nie jest osoba fizyczna lecz cały bank jako instytucja. Stronami wierzytelności są natomiast przedsiębiorstwa prowadzące wspólne interesy. W przypadku inwestycji w fotowoltaikę są to: bank komercyjny udzielający kredytu na inwestycję oraz przedsiębiorstwo zaciągające kredyt. 

Gwarancja stosowana jest przy większości dużych transakcji – w celu zabezpieczenia wypłacalności finansowej i pozycji sprzedającego. Co równie istotne, gwarancja niejako potwierdza wiarygodność kupującego (w przypadku gwarancji na kredyt – kredytobiorcy). BO W końcu jeśli solidny bank zgodził się udzielić mu gwarancji, musi być on godny zaufania. 

Jeśli gwarancja zostanie przyznana przez BGK, bank komercyjny podpisze umowę kredytową i transakcja dojdzie do skutku. W razie ewentualnych problemów ze uregulowaniem należności, BGK (gwarant) przejmie na siebie obowiązek spłaty zobowiązania, dzięki czemu kredytodawca utrzyma swą płynność finansową i wypłacalność. Natomiast inwestor będzie musiał rozliczyć się z gwarantem – w przeciwnym wypadku straci swoją wiarygodność jako partnera biznesowego.

Proekologiczna gwarancja bankowa w BGK 

Biznesmax, czyli proekologiczna gwarancja bankowa oferowana przez BGK, jest bezpłatnym zabezpieczeniem kredytu udzielanym przez bank na rzecz tych przedsiębiorców, którzy chcą zaciągnąć kredyt na sfinansowanie zakupu instalacji fotowoltaicznej. Maksymalna kwota gwarancji udzielanej przez BGK wynosi 2,5 mln euro. Zabezpieczenie przyznawane jest na okres maksymalnie 20 lat i obejmuje ono do 80% kwoty inwestycji (wartości kredytu). 

Jak wynika z zapowiedzi zarządu banku BGK, z oferty Biznesmax skorzystać mogą przedsiębiorcy działający w sektorze MŚP. Aby móc liczyć na wsparcie instytucji, muszą oni jednak zainwestować w inwestycje fotowoltaicze – nie tylko jako zewnętrzny projekt mogący przynieść zysk, lecz także wewnętrznie, wdrażając OZE do własnych systemów energetycznych. W zamian za inwestycję w fotowoltaikę bank BGK zabezpieczy interesy klienta i dopłaci do jego odsetek z tytułu kredytu inwestycyjnego. 

Proekologiczny program gwarancji bankowych finansowany jest ze środków unijnych. Jak wynika z danych zebranych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, proekologiczne gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego wspomogły do dej pory blisko 150-milionowe inwestycje przedsiębiorstw sektora MŚP. Co istotne, w przypadku gwarancji BGK nie ma żadnych górnych ograniczeń kwotowych dla zabezpieczanych kredytów. Wnioski o gwarancję można składać w trybie ciągłym, a ocena projektu jest maksymalnie ubezpieczona. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Credissimo – nowa pożyczka online
Firmy pożyczkowe
author
22 listopada 2017

Credissimo – nowa pożyczka online

Jak zastrzec kartę w Banku Pocztowym?
Banki
author
17 października 2017

Jak zastrzec kartę w Banku Pocztowym?

Jak zrezygnować z UPC?
Bez kategorii
author
12 lipca 2020

Jak zrezygnować z UPC?

Alior Bank w Olkuszu
Bez kategorii
author
25 czerwca 2019

Alior Bank w Olkuszu

Umowa o pracę – najważniejsze informacje
Bez kategorii
author
10 września 2019

Umowa o pracę – najważniejsze informacje

Blik inwestuje w reklamę
Wpisy
author
18 sierpnia 2018

Blik inwestuje w reklamę