Zmiany prawne dotyczące upadłości małżonka

Zmiany prawne dotyczące upadłości małżonka

author
Halszka Gronek
26 grudnia 2019
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Koniec z szybkim ustalaniem rozdzielności majątkowej małżonków w przypadku, gdy jednemu z nich grozi upadłość konsumencka. Sąd Najwyższy wydał uchwałę, w świetle której rozdzielność ta będzie ustanawiana z automatu, w chwili sądowego ogłoszenia niewypłacalności. Warto jednak dodać, że majątek wspólny, którego podział nie jest dopuszczalny, wchodzić będzie do masy upadłości.

W poniedziałek 16 grudnia br. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę, w myśl której w prawie dotyczącym upadłości konsumenckiej małżonka wprowadzone zostaną istotne zmiany. Zgodne z uchwaloną nowelizacją z dniem ogłoszenia upadłości małżonka nieprowadzącego działalności gospodarczej i pozostającego w ustroju wspólności majątkowej między małżonkami automatyczne utworzona zostane rozdzielność majątkowa. Z kolei majątek wspólny, którego podział nie jest dopuszczalny, wchodzić będzie do masy upadłości.

Eksperci Związku Przedsiębiorstw Finansowych wyjaśniają, że wprowadzenie regulacji prawnych było odpowiedzią na licznie zgłaszane skargi dotyczące istniejącej luki prawnej. 

"

Zagadnienie powyższe budziło wątpliwości prawne, gdyż art. 124 ust. 1 Prawa upadłościowego, stanowiący, że z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje między nimi rozdzielność majątkowa, […] nie znajduje się w tytule V ustawy dotyczącym upadłości konsumenckiej. W związku z tym niejasnym było, czy przepis ten należy odpowiednio stosować do upadłości konsumenckiej, czy też nie

– tłumaczył Mecenas Marcin Czugan, wiceprezes Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Spór o zmiany w prawie upadłościowym

Część uczestników sporu o zmiany w prawie upadłościowym argumentowało, że wprowadzenie automatycznego zasądzania rozdzielności ograniczy szanse na doprowadzenie do pokrzywdzenia małżonka upadłego. W rzeczy samej, współmałżonek samym swym udziałem w majątku dorobkowym ponosiłby odpowiedzialność za zobowiązania męża lub żony nawet w sytuacji, gdy nie był współdłużnikiem. Z drugiej strony słychać było głosy, że gdyby majątek wspólny małżonków nie wchodził do masy upadłości, wierzyciele najpewniej nie byliby zaspakajani.

Po długiej debacie Sąd Najwyższy podjął uchwałę, mając na uwadze przede wszystkim wykładnię językową. Jak stanowi bowiem prawo upadłościowe, w sprawach nieuregulowanych przepisami o postępowaniu upadłościowym sąd powinien stosować odpowiednio, przepisy o postępowaniu upadłościowym. Zdaniem SN dopuszczenie do przeprowadzania podziału majątku w trakcie postępowania upadłościowego prowadziłoby do znacznego jego spowolnienia i skomplikowania, czyniąc takie rozwiązanie dysfunkcyjnym i obniżającym poziom zaspokojenia wierzycieli.

"

Ponadto Sąd Najwyższy wskazał, że ostatnia nowelizacja Prawa upadłościowego, dokonana ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r., wchodząca w życie co do zasady w dniu 24 marca 2020 r., potwierdza i przesądza, jak należy rozumieć, odpowiednie stosowanie art. 124 w przypadku upadłości konsumenckiej

– dodał cytowany wyżej Mecenas Marcin Czugan.

Upadłość konsumencka – co warto wiedzieć?

Do ogłoszenia upadłości potrzeba naprawdę wielu “starań” ze strony pogrążonego w długach konsumenta. Cały proces zaczyna się zwykle od windykacji nieuregulowanych należności finansowych. Gdy komornik dotrze do dłużnika, dokładnie bada jego sytuację finansową i stara się rozplanować najkorzystniejszy dla zadłużonego sposób spłaty zobowiązania. Niekiedy jednak owa analiza sytuacji materialnej wykazuje, iż konsumenta po prostu nie stać na spłatę zobowiązania. Wówczas ostatnim wyjściem może okazać się właśnie ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Istotą upadłości konsumenckiej jest sądowe zredukowanie lub umorzenie zobowiązań finansowych konsumenta w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności. Podlegający zajęciu majątek dłużnika podlega wówczas licytacji komorniczej, a zysk z owych aukcji przeznaczony zostaje na spłatę wierzytelności – w takim stopniu, w jakim jest to możliwe. 

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zadłużony konsument składa do sądu. Po stronie organów władzy sądowniczej leży natomiast zbadanie, czy dłużnik, wpadając z pętlę zadłużenia, nie popełnił rażącego niedbalstwa lub czy świadomie nie doprowadził do powstania / pogłębienia swej niewypłacalności.


Źródła:
https://zpf.pl/orzeczenie-sadu-najwyzszego-dotyczace-upadlosci-konsumenckiej/

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Dark mode w aplikacji Revolut

Po testach i wzmożonych pracach Revolut w końcu wdrożył na stałe tryb ciemny do swojej aplikacji. Dark mode pozwoli na zaoszczędzenie baterii oraz wzroku, który łatwiej przyzwyczaja się do ciemnego ekranu, kiedy poza nim również jest ciemno. Jak włączyć ciemny tryb? Sprawdzamy.

author
Dominika Byczek
08 sierpnia 2020
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Darmowe pożyczki chwilówki – grudzień 2014

Grudzień to istotny czas z perspektywy naszych budżetów. Co zrobić jeżeli zabraknie gotówki na wszystkie potrzeby ? Niekoniecznie trzeba iść po kredyt gotówkowy do banku. Warto zastanowić się nad darmową pożyczką chwilówką dostępną przez Internet.

author
Dominika Byczek
30 listopada 2014
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Promocja: „Konto Mocno Oszczędnościowe – edycja IV” w Alior Banku

Czwarta edycja promocji Konta Mocno Oszczędnościowego w Alior Banku wystartowała. Nowi i obecni Klienci zakładając konto oszczędnościowe mogą liczyć na oprocentowanie wynoszące 2,7% w skali roku. Do oferty przystąpić można do 22 stycznia 2019 roku.

author
Patryk Byczek
23 listopada 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Bank Spółdzielczy w Mikołajkach – oddziały, kontakt, kod SWIFT, IBAN

Bank Spółdzielczy w Mikołajkach to polski bank, który jest zrzeszony w Grupie BPS. Sprawdzamy oddziały banku, godziny otwarcia, kod SWIFT, infolinię oraz dane kontaktowe.

author
Patryk Byczek
09 stycznia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Kredyt hipoteczny Łomża

Zastanawiasz się, który kredyt mieszkaniowy w Łomży spełni wszystkie Twoje oczekiwania? Sprawdź nasz ranking i porównaj dostępne na rynku oferty hipoteczne. Maksymalny okres spłaty to aż 35 lat.

author
Dominika Byczek
21 kwietnia 2017
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Finansoaktywni 2020 – kolejna odsłona rządowego konkursu

W swoim najnowszym komunikacie Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęcie 6. edycji konkursu Finansoaktywni. Podczas zmagań uczniowie wraz z nauczycielami klas V-VIII szkół podstawowych mogą nauczyć się wiele na temat planowania domowego budżetu. Nigdy nie jest za wcześnie na naukę podstaw o finansach.

author
Alicja Hirsekorn
10 marca 2020
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i pracy, a także w aspektach prawniczych działalności gospodarczej. Autorka artykułów o zmianach w prawie finansowym.
Porównaj