Zysk Banku Pekao w II kwartale 2019

Zysk Banku Pekao w II kwartale 2019

author
Patryk Byczek
10 sierpnia 2019

Bank Pekao wypracował w drugim kwartale bieżącego roku zysk na poziomie 582 110 000 złotych. Rok wcześniej wynik z tego tytułu wynosił 539 820 000 złotych. Sprawdź wyniki swojego banku.

Wynik okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku, który oczekiwał zysku na poziomie od 575 800 000 złotych.

Wyniki Banku Pekao w II kwartale 2019 roku

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy Banku w I kwartale 2019 roku wyniósł 1 357 500 000 złotych, wzrastając o 10% względem roku poprzedniego i 4% względem poprzedniego kwartału.

Opłaty i prowizje

Z tytułu prowizji wynik wyniósł 632 700 000 złotych, wzrastając o 2,5% rok do roku i prawie 5% kwartał do kwartału.

Koszty ogółem

Ogólne koszty administracyjny z amortyzacją poniesione przez instytucję w drugim kwartale 2019 roku wyniosły 971 400 000 złotych i były zgodne z oczekiwaniami analityków. Koszty wzrosły o o 4% rok do roku i spadły o 23% kwartał do kwartału.

Marża

Marża odsetkowa netto w pierwszym kwartale bieżącego roku wyniosła 2,86%.

Wskaźnik koszty/dochody

Wskaźnik koszty/dochody wyniósł w pierwszym półroczu 2019 roku 42,9%.

Odpisy

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w pierwszym kwartale 2019 roku 109 700 000 złotych.

Wskaźnik ROE

Wskaźnik ROE wzrósł w drugim kwartale bieżącego roku z 9,5% do 10,1%.

Wskaźnik TCR

Wskaźnik kapitałowy banku wyniósł 17,3%.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Składki i wpłaty na BFG wyniosły na koniec pierwszego półrocza 2019 roku 413 600 000 złotych.

Bank Pekao SA

Instytucja istnieje od 1929 roku, a jego akcje widnieją na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1998 roku. Pekao jest notowany w ramach indeksu WIG20 i należy do pięciu najpotężniejszych spółek na polskiej giełdzie. Grupa w 2017 roku osiągnęła skonsolidowany zysk netto na poziomie przekraczającym miliard złotych.

W 2017 roku w banku aktywnie swoje konto prowadziło 3 878 893 Klientów. W roku 2017 spółka odnotowała 1 054 100 000 złotych skonsolidowanego zysku netto. Po pierwszym kwartale roku ubiegłego osiągi z tego tytułu uplasowały się na poziomie nieco wyższym niż 392 300 000 złotych. Trzeci kwartał to zysk na poziomie 606 000 000 złotych. Oznacza to wzrost o około 70 500 000 złotych, względem roku poprzedniego. Ponad 5 000 000 Klientów korzysta z usług i produktów Grupy Pekao. Bank Pekao jest trzecim największym bankiem w Polsce pod względem wysokości posiadanych aktywów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Niewielkie zadłużenie branży mleczarskiej
Wpisy
author
Patryk Byczek
11 października 2017

Niewielkie zadłużenie branży mleczarskiej

BGŻ BNP Paribas wspiera edukację finansową
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
27 marca 2019

BGŻ BNP Paribas wspiera edukację finansową

PKO BP w Jelczu-Laskowicach
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
15 sierpnia 2019

PKO BP w Jelczu-Laskowicach

Ranking darmowych pożyczek przez Internet
Wpisy
autor wpisu
Katarzyna_Meyer
10 sierpnia 2015

Ranking darmowych pożyczek przez Internet

Podwyżki dla policjantów w 2019 roku?
Ekonomia
author
Patryk Byczek
26 września 2018

Podwyżki dla policjantów w 2019 roku?

Porównaj