Zysk sektora bankowego wyniósł 14,71 mld zł

Zysk sektora bankowego wyniósł 14,71 mld zł

author
Patryk Byczek
20 lutego 2019

Komisja Nadzoru Finansowego podała, że zysk netto sektora bankowego wraz z zagranicznymi oddziałami wyniósł w ubiegłym roku ponad 14 710 000 000 złotych. Oznacza to wynik wyższy o 7,5% względem roku poprzedniego.

W oficjalnym komunikacie Komisji Nadzoru Finansowego wyczytać można, że „Wynik finansowy netto sektora bankowego na koniec grudnia 2018 r. osiągnął 14,7 mld zł i był wyższy o ponad 1 mld zł (o 7,5%) od osiągniętego w 2017 r. Na koniec grudnia 2018 r. aktywa sektora bankowego osiągnęły wartość 1,9 bln zł i były wyższe od stanu na koniec grudnia 2017r. o 119,4 mld zł, tj. o 6,7%”.

Wyniki szczegółowe

Komisja Nadzoru Finansowego podała w komunikacie, że w okresie styczeń-grudzień wynik z:

odsetek wzrósł o 5,2%, czyli do ponad 44 850 000 000 złotych,
prowizji spadł o 10,5%, czyli do około 12 320 000 000 złotych,
działalności operacyjnej wzrósł o 1,8%, czyli do 18 750 000 000 złotych,
odpisów spadł o 0,4%, czyli do 8 820 000 000 złotych.

Koszty działalności sektora bankowego wzrosły o 1,7% i wyniosły pod koniec ubiegłego roku ponad 18 750 000 000 złotych. Współczynnik kapitałowy sektora banków spółdzielczych i komercyjnych wyniósł pod koniec trzeciego kwartału 2018 roku 19,21%, względem 18,96% pod koniec 2017 roku.

Dane miesięczne w nowym układzie

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że od stycznia 2018 roku miesięczne dane sektora bankowego są dostępne na stronie KNF w całkowicie nowym układzie. Uwzględnia on zmiany, które zaszły w obszarze sprawozdawczości obowiązkowej oraz zmiany w zasadach rachunkowości. Ponadto tak zwane dane historyczne dopasowano do układu prezentacyjnego, który obowiązuje obecnie.

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego, jak sama nazwa wskazuje, sprawuje nadzór na sektorem finansowym w Polsce. Zadaniem KNF jest utrzymanie stabilizacji i bezpieczeństwa na rynku finansowym w naszym kraju. Wszelkie zależności między podmiotami, które podlegają KNF, a usługami, które trafiają do adresatów podmiotów, również są kontrolowane przez komisję. Obecnie Przewodniczącym KNF jest Jacek Jastrzębski.

Zadaniami KNF są ponadto:

– podejmowanie czynności mających na celu prawidłowe funkcjonowanie rynku finansowego,
– prowadzenie czynności służących rozwojowi rynku finansowego oraz jego konkurencyjności,
– podejmowanie działań edukacyjno informacyjnych odnośnie działania rynku finansowego,
– przygotowywanie projektów aktów prawnych w kwestii sprawowania nadzoru nad rynkiem finansowym,
– inne zadania określone ustawami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Inspektorat ZUS w Kluczborku
Oddziały
author
Patryk Byczek
19 sierpnia 2019

Inspektorat ZUS w Kluczborku

Santander Bank Polska w Gorlicach
Oddziały
author
Patryk Byczek
26 maja 2019

Santander Bank Polska w Gorlicach

Czy listy i paczki dojdą na czas mimo pandemii koronawirusa?
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
15 marca 2020

Czy listy i paczki dojdą na czas mimo pandemii koronawirusa?

Raport KNF dot. SKOKów
Wpisy
autor wpisu
Maciej_Stanko
07 czerwca 2013

Raport KNF dot. SKOKów

Bank Pekao wesprze mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
27 marca 2020

Bank Pekao wesprze mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Zysk Euro Banku w 2018
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
28 marca 2019

Zysk Euro Banku w 2018

Porównaj