Czy komornik może zająć zwrot podatku?

Czy komornik może zająć zwrot podatku?

author
Julia Wierciło
28 września 2023
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

Zwrot podatku może stanowić istotne źródło dodatkowych środków finansowych. Niemniej jednak, istnieją sytuacje, w których osoba zadłużona może obawiać się, że oczekiwany przez nią zwrot podatku zostanie zajęty przez komornika. To zagadnienie budzi wiele pytań i niepewności. Sprawdźmy czy komornik sądowy rzeczywiście ma uprawnienia do zajęcia zwrotu podatku.

Spis treści:

  1. Komornik a zwrot podatku
  2. Podstawa prawna
  3. Wspólne rozliczenie podatkowe małżonków
  4. Podsumowanie
Zwiń spis treści

Komornik a zwrot podatku

Zwrot podatku kierowany jest do osób, wobec których nie jest prowadzone postępowanie komornicze. Odpowiedzmy zatem na kluczowe pytanie:

Czy komornik może zająć zwrot podatku?

Nasza odpowiedź:

TAK – zwrot podatku z każdego tytułu może zostać zajęty przez komornika.

Kiedy mierzymy się z komornikiem, istnieje możliwość, że ten podejmie próbę uzyskania dostępu do naszego zwrotu podatku. W takiej sytuacji komornik może skierować wniosek do naszego lokalnego urzędu skarbowego, prosząc o zajęcie środków pochodzących ze zwrotu. W praktyce oznacza to, że pieniądze zostają przekazane nie bezpośrednio nam, ale do komornika sądowego. Możliwość podjęcia tego kroku zależy od aktualnego poziomu naszego zadłużenia. W tej sytuacji warto wiedzieć czy komornik może zająć inne przychody, takie jak świadczenie 500 plus.

Podstawa prawna

Art. 902. Zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku 

§ 1. Zajęcie nadpłaty i zwrotu podatku obejmuje wszelkie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku istniejące w chwili zajęcia oraz powstałe po zajęciu. Przepisu art. 896 zajęcie w egzekucji z wierzytelności § 2 nie stosuje się.

§ 1(1). Zajęcie nadpłaty i zwrotu podatku skierowane do naczelnika urzędu skarbowego nie wywołuje skutku, jeżeli dotyczy dłużnika, który nie jest zaewidencjonowany w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników.

§ 1(2). Zajęcie nadpłaty i zwrotu podatku skierowane do naczelnika urzędu skarbowego jest skuteczne wobec pozostałych naczelników urzędów skarbowych.

§ 2. Dłużnik wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku zawiadamia sądowy organ egzekucyjny o braku swojej właściwości, jeżeli nie jest dłużnikiem wierzytelności. Zdania pierwszego nie stosuje się do naczelnika urzędu skarbowego.

§ 2(1). Do zbiegu egzekucji do wierzytelności z tytułu zajęcia nadpłaty lub zwrotu podatku dochodzi z chwilą zaistnienia podstaw do zwrotu nadpłaty lub zwrotu podatku. W takim przypadku dłużnik zajętej wierzytelności zawiadamia organy egzekucyjne o zbiegu egzekucji i o dacie dokonania uczestniczących w zbiegu zajęć, z jednoczesnym przekazaniem właściwemu organowi egzekucyjnemu środków pieniężnych. W przypadku zbiegu egzekucji przepisów art. 773 zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej § 6 i 8 nie stosuje się.

§ 2(2). Przepisów art 773–7732 i art. 774 obowiązki sądowego organu egzekucyjnego przejmującego prowadzenie łącznie egzekucję sądową i administracyjną nie stosuje się, jeżeli dokonane zajęcie dotyczy wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku w wysokości nie wyższej niż 100 zł. Dłużnik wierzytelności przekazuje środki pieniężne organowi egzekucyjnemu, który jako pierwszy dokonał zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa – organowi egzekucyjnemu, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie.

§ 2(3). Jeżeli po przekazaniu, o którym mowa w § 22, pozostały środki pieniężne, dłużnik wierzytelności przekazuje je, aż do całkowitego rozliczenia wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku, organowi egzekucyjnemu, który jako kolejny dokonał zajęcia nadpłaty i zwrotu podatku, a w razie niemożności ustalenia kolejności – organowi, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie.

§ 3. Zawiadomienie o zajęciu nadpłaty i zwrotu podatku oraz inne związane z dokonanym zajęciem dokumenty doręcza się dłużnikowi zajętej wierzytelności przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 67 zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego § 2c ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Doręczenia pomiędzy komornikiem a naczelnikiem urzędu skarbowego dokonywane są za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

§ 4. Nadwyżkę środków pieniężnych uzyskanych z tytułu zajęcia nadpłaty lub zwrotu podatku komornik zwraca bezpośrednio dłużnikowi.

(Dz.U.2021.0.1805 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego)

Zajęcie dochodu oraz dodatkowego przychodu, takiego jak np. zwrot podatku, może okazać się bardzo kłopotliwe. Komornik może przejąć również zwrot z tytułu ulgi prorodzinnej. Dla wielu dłużników taka sytuacja może być równoznaczna z brakiem dostępu do jakichkolwiek środków. W takim wypadku warto rozważyć pożyczki z komornikiem.

Wspólne rozliczenie podatkowe małżonków

W wypadku wspólnego rozliczenia małżonków przy zaległych płatnościach także nie możemy liczyć na otrzymanie środków ze zwrotu podatku. Zmiany przepisów, które zostały wprowadzone w 2022 r. mówią o solidarnej wierzytelności. Oznacza to, że jeżeli jeden z małżonków posiada długi, a jego wierzytelność zostanie zajęta to ich wspólna wierzytelność także podlega zajęciu. To samo dotyczy zwrotu podatku przy wspólnym rozliczeniu. Jeżeli posiadamy długi i jesteśmy w trakcie postępowania sądowego jednym z kilku etapów dalszych działań powinno być sprawdzenie co może zająć komornik.

Podsumowanie

1. Komornik może zająć zwrot podatku.

2. Komornik może zająć zwrot podatku także z tytułu ulgi prorodzinnej.

3. Wspólne rozliczenie podatkowe małżonków nie chroni przed zajęciem komorniczym.

author
Julia Wierciło
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Obowiązki pracodawcy wobec komornika

Pracodawca Dłużnika jest osobą, do której w pierwszej kolejności komornik prowadzący egzekucję zgłasza się, chcąc uzyskać informację o Zadłużonym. Przygotowaliśmy artykuł szeroko objaśniający obowiązki pracodawcy wobec komornika sądowego. Wyjaśnimy, czego żądać może komornik i jakie grzywny grożą za niewywiązanie się z obowiązków Pracodawcy.

author
Halszka Gronek
04 października 2023
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Jak złożyć reklamację w Banku BPH?

Jesteś niezadowolony z usług w Banku BPH? Możesz złożyć reklamację. Sprawdź, jak to zrobić szybko i poprawnie.

author
Dorota Grycko
28 maja 2023
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

Alior Bank w Kraśniku

Alior Bank jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Sprawdziliśmy placówki i oddziały w Kraśniku – zapoznaj się z godzinami otwarcia, danymi kontaktowymi i opiniami.

author
Aleksandra Gościnna
06 czerwca 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Ile kosztuje rejestracja samochodu z Niemiec?

Sprowadzenie samochodu z Niemiec w perspektywie czasu wiąże się z rejestracją auta w Polsce. Ile to kosztuje? Sprawdź cennik aktualny na 2021.

author
Sandra Tessmer
13 grudnia 2020
Jej obszarem zainteresowań w ramach pracy na stronie zadluzenia.com są pytania typu "ile kosztuje" oraz "ile zarabia," a jej teksty dostarczają czytelnikom wglądu w koszty różnych usług i życiowych wydatków, oraz średnie zarobki w różnych zawodach.

1000 pracowników dobrowolnie odejdzie z Pekao

Koszty działania w Banku Pekao SA zostaną obniżone o około 70 000 000 złotych rocznie. Wiąże się to z programem dobrowolnych odejść, w ramach których z instytucją, jeszcze w bieżącym roku, rozstanie się mniej więcej tysiąc pracowników. Tomasz Kubiak, wiceprezes banku informuje, że koszty programu nie powinny przekroczyć 40 000 000 złotych.

author
Patryk Byczek
11 maja 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Szybkie pożyczki Ruda Śląska

Szukasz najtańszej pożyczki w Rudzie Śląskiej? Sprawdź ranking z najlepszymi ofertami przez Internet. Maksymalnie możemy otrzymać nawet 200 000 zł ze spłatą do 10 lat. Pieniądze dostępne są od ręki.

author
Patryk Byczek
12 stycznia 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj