Dobre wyniki sprzedażowe banków – Newsletter kredytowy BIK

Dobre wyniki sprzedażowe banków – Newsletter kredytowy BIK

author
Halszka Gronek
31 sierpnia 2019

W lipcu bieżącego roku banki i SKOK-i działające na polskim rynku udzieliły kredytów na wyższą kwotę w porównaniu do wyników sprzedażowych z lipca 2018 roku. Tendencja wzrostowa dotyczy wszystkich grup produktowych, choć największy wzrost sprzedaży odnotowano w przypadku kart kredytowych (+27%) i kredytów mieszkaniowych (+26%).

Banki komercyjne i SKOK-i przeżywają dobry czas. Potwierdzają to chociażby wyniki sprzedażowe zestawione przez Biuro Informacji Kredytowej w najnowszym raporcie pt. „Newsletter kredytowy BIK”. W publikacji czytamy, iż w lipcu bieżącego roku banki i SKOK-i działające na polskim rynku udzieliły kredytów na wyższą kwotę w porównaniu do wyników sprzedażowych z lipca 2018 roku. Co więcej, wzrost kwoty sprzedażowej dotyczył wszystkich grup produktowych oferowanych przez te instytucje.

Największy wzrost sprzedaży w ujęciu wartościowym, a więc pod względem wartości (kwoty) udzielonych produktów, odnotowano w obszarze kart kredytowych. Mowa aż o 27-procentowej różnicy między wartością przyznanych limitów na kartach kredytowych między lipcem bieżącego roku a lipcem 2018 r. Na drugim miejscu pod względem wzrostu sprzedaży w ujęciu wartościowym znalazła się grupa kredytów mieszkaniowych. W tym wypadku różnica wynosiła 26 procent.

Dodatnia dynamika sprzedaży nie została zaobserwowana jedynie poprzez zestawienie danych za lipiec bieżącego i lipiec ubiegłego roku. Wzrost odnotowano także, porównując dane banków i SKOK-ów za pierwsze siedem miesięcy roku 2018 i 2019. W tym wypadku można powiedzieć o wzroście wartości udzielonych kredytów mieszkaniowych na poziomie 13,2% oraz kredytów konsumpcyjnych (a więc ratalnych i gotówkowych) na poziomie 7,9%. Dodatnią dynamikę w ujęciu wartościowym odnotowały także karty kredytowe – tu mowa o 24,1% wzrostu.


Sprawdź najlepsze oferty pożyczek na dowód.

Wyniki w ujęciu liczbowym równie zadowalające

Biuro Informacji Kredytowej zestawiło nie tylko dane dotyczące wartości kredytów udzielonych we wskazanym okresie roku 2019 i poprzedniego, lecz także informacje na temat liczby przyznanych kredytów i kart kredytowych. Wyniki sprzedaży w ujęciu liczbowym można uznać za równie zadowalające, choć warto doprecyzować, iż w nielicznych obszarach odnotowano spadki liczby podpisanych umów (przy jednocześnie utrzymującym się wzroście ogólnej wartości przyznanych finansowań).

Ujemna dynamika sprzedaży w ujęciu liczbowym dotyczyła limitów kredytowych. Tych w lipcu bieżącego roku udzielono o 5,5% mniej niż w lipcu 2018 roku. Ponadto w okresie styczeń-lipiec 2019 roku udzielono mniej (-0,9%) kredytów konsumpcyjnych niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W tej grupie produktowej najmniejszym zainteresowaniem cieszą się małe kredyty, a więc finansowania do kwoty 1 tysiąca złotych. 

"

W okresie styczeń – lipiec 2019 r. dodatnie dynamiki liczby udzielonych kredytów konsumpcyjnych dotyczyły jedynie kredytów średnio i wysokokwotowych. W przypadku kredytów konsumpcyjnych do 3,5 tys. zł dynamika była ujemna. I co ciekawe, najwyższa ujemna dynamika wystąpiła w kredytach konsumpcyjnych do 1 tys. zł na poziomie (-15,3%)

– precyzuje prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej.

Lipcowy boom na kredyty mieszkaniowe

W najnowszym „Newsletterze kredytowym BIK” czytamy, iż w lipcu bieżącego roku banki komercyjne w Polsce udzieliły łącznie aż 22,5 tysiąca kredytów mieszkaniowych na łączną wartość 6,18 mld złotych. Wyniki te oznaczają wzrost na poziomie 26,0% w ujęciu wartościowym w porównaniu do sprzedaży kredytów w lipcu 2018 roku. Natomiast w ujęciu liczbowym banki udzieliły blisko aż o 16% więcej kredytów mieszkaniowych.

Nie trudno zauważyć, iż dodatnia dynamika wartościowa sprzedaży kredytów mieszkaniowych wynika przede wszystkim ze struktury udzielanych kredytów. W okresie styczeń-lipiec br.  już ponad 68% wartości udzielonych kredytów dotyczyło finansowań na kwotę wyższą niż 250 tysięcy złotych. Polacy potrzebują coraz większych kredytów mieszkaniowych, bowiem ceny nieruchomości pną w górę. To z kolei przekłada się na dodatnią sprzedaż w ujęciu wartościowym.

"

Dodatnie dynamiki sprzedaży kredytów mieszkaniowych zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym dotyczą jedynie kredytów powyżej 250 tys. zł., w tym w szczególności kredytów powyżej 350 tys. zł, których w okresie styczeń – lipiec 2019 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego w ujęciu liczbowym udzielono o 37,4% więcej a w wartościowym o 38,15%. 51% tych kredytów w okresie styczeń – lipiec 2019 r. zaciągnęły osoby w wieku 25 – 34 lata

– wyjaśnia prof. Waldemar Rogowski z BIK.


Źródła:
https://media.bik.pl/informacje-prasowe/459020/newsletter-kredytowy-bik-najnowsze-dane-o-sprzedazy-kredytow-w-polsce-2019-08-28

 

Podobne artykuły

Pożyczki bez BIK Bartoszyce
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
18 grudnia 2021

Pożyczki bez BIK Bartoszyce

Kredyt samochodowy Wolsztyn
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
21 grudnia 2017

Kredyt samochodowy Wolsztyn

Pożyczki bez BIK Inowrocław
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
18 maja 2022

Pożyczki bez BIK Inowrocław

Rośnie liczba przyznanych cudzoziemcom zezwoleń na pracę
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
21 maja 2019

Rośnie liczba przyznanych cudzoziemcom zezwoleń na pracę

Porównaj