zadluzenia.com
zamknij

Niespodziewana obniżka stóp procentowych !

W dniach 7-8 maja 2013 roku odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 punktu procentowego do poziomu:

 

-stopa referencyjna 3% w skali rocznej;


- stopa lombardowa 4,50% w skali rocznej;


- stopa depozytowa 1,50% w skali rocznej;


- stopa redyskonta weksli 3,25% w skali rocznej;


Obniżka stóp procentowych powinna obniżyć wskaźnik WIBOR, istotny dla ustalenia wysokości raty kredytu. W konsekwencji kredytobiorcy i pożyczkobiorcy mogą oczekiwać niższych rat. Przypominamy, że obniżka stóp procentowych nie powoduje automatycznego obniżenia rat. Mechanizm ustalania wskaźnika WIBOR jest bardziej skomplikowany. Z drugiej strony obniżka stóp procentowych prawdopodobnie obniży oprocentowanie produktów oszczędnościowych.

 

Przypomnijmy, iż w niektórych przypadkach zmiana wysokości podstawowych stóp procentowych powoduje automatyczną zmianę wskaźników istotnych dla pożyczkobiorców czy kredytobiorców:

 

Aktualna wysokość odsetek za zwłokę wynosi 11%.


Zgodnie z ustawą Ordynacja Podatkowa stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego i 2%, z tym, że stawka ta nie może być niższa niż 8%.

 

Aktualna wysokość tzw. odsetek maksymalnych wynosi 18%.


Zgodnie z Kodeksem Cywilnym maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne).

 

Przy porównaniu ofert kredytowych banków bardziej miarodajnym wskaźnikiem jest tzw. RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania), który aktualnie może być wyższy od 18%, bowiem uwzględnia również inne koszty kredytu/pożyczki (np. ubezpieczenie).

 

Aktualne oprocentowanie pożyczki studenckiej jest nie mniejsze niż 1,63%.


Zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108, poz. 685, z późn. zm.) stopa oprocentowania pożyczki studenckiej wynosi nie mniej niż połowę stopy redyskontowej  Narodowego Banku Polskiego.

 

Oficjalny komunikat Rady dostępny pod adresem http://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/files/rpp_2013_05_08.pdf.

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY