Nieprawidłowości w zajmowaniu rachunków bankowych

Nieprawidłowości w zajmowaniu rachunków bankowych

autor wpisu
Maciej_Stanko
12 września 2013
Rzecznik Praw Obywatelskich, profesor Irena Lipowicz, zwróciła się do Ministra Finansów z prośbą o zajęcia stanowiska w sprawie zajmowania rachunków bankowych przez organy egzekucyjne administracji publicznej (czyli nie przez komornika).

Jak czytamy w wystąpieniu Rzecznika, "w sytuacji, gdy organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego, na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jest ono skuteczne w odniesieniu do wszystkich rachunków bankowych zobowiązanego. W praktyce banki automatycznie dokonują blokady na każdym z rachunków do wysokości egzekwowanej kwoty, nawet jeżeli na jednym z nich znajdują się wystarczające środki na uregulowanie należności".

W związku z powyższym im "bogatszy" dłużnik, tym większą szkodę wyrządza organ egzekucyjny wraz z bankiem. Dlaczego? Wysokość długu jest w takich sytuacjach sprawą drugorzędną – zajęte zostaną wszystkie rachunki bankowe dłużnika, niezależnie od kwoty egzekwowanej należności.

W odpowiedzi Minister Finansów wskazał, iż "praktyka blokowania przez banki dostępu do środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ponad kwotę egzekwowanych należności pieniężnych jest niedopuszczalna". Miejmy nadzieję, iż powyższe wystąpienie Rzecznika stanie się początkiem zmian w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Przypomnijmy, iż egzekucyjna administracyjna ma na celu wyegzekwowanie należności z tytułu m.in. podatków, grzywien, kar pieniężnych itp. Najczęściej organem egzekucyjnym jest naczelnik urzędu skarbowego lub właściwy organ samorządu terytorialnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

„Wsparcie dla Ciebie” od Credit Agricole
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
01 kwietnia 2020

„Wsparcie dla Ciebie” od Credit Agricole

PKO BP w Goleniowie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
06 sierpnia 2019

PKO BP w Goleniowie

Kredyt hipoteczny Zabrze
Kredyty miasta
author
Dominika Sobieraj
17 maja 2017

Kredyt hipoteczny Zabrze

Jak płacić mniej za ogrzewanie?
Poradnik
author
Dominika Sobieraj
15 grudnia 2022

Jak płacić mniej za ogrzewanie?

Gdzie Polacy kupują ubrania przez Internet ?
Blog
author
Patryk Byczek
18 października 2017

Gdzie Polacy kupują ubrania przez Internet ?

Vivus daje 61 dni na spłatę ?
Wpisy
autor wpisu
Marek_Rutkowski
13 lutego 2017

Vivus daje 61 dni na spłatę ?

Porównaj