zadluzenia.com
zamknij

Nieprawidłowości w zajmowaniu rachunków bankowych

Rzecznik Praw Obywatelskich, profesor Irena Lipowicz, zwróciła się do Ministra Finansów z prośbą o zajęcia stanowiska w sprawie zajmowania rachunków bankowych przez organy egzekucyjne administracji publicznej (czyli nie przez komornika).

 

Jak czytamy w wystąpieniu Rzecznika, "w sytuacji, gdy organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego, na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jest ono skuteczne w odniesieniu do wszystkich rachunków bankowych zobowiązanego. W praktyce banki automatycznie dokonują blokady na każdym z rachunków do wysokości egzekwowanej kwoty, nawet jeżeli na jednym z nich znajdują się wystarczające środki na uregulowanie należności".

 

W związku z powyższym im "bogatszy" dłużnik, tym większą szkodę wyrządza organ egzekucyjny wraz z bankiem. Dlaczego? Wysokość długu jest w takich sytuacjach sprawą drugorzędną - zajęte zostaną wszystkie rachunki bankowe dłużnika, niezależnie od kwoty egzekwowanej należności.

 

W odpowiedzi Minister Finansów wskazał, iż "praktyka blokowania przez banki dostępu do środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ponad kwotę egzekwowanych należności pieniężnych jest niedopuszczalna". Miejmy nadzieję, iż powyższe wystąpienie Rzecznika stanie się początkiem zmian w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Przypomnijmy, iż egzekucyjna administracyjna ma na celu wyegzekwowanie należności z tytułu m.in. podatków, grzywien, kar pieniężnych itp. Najczęściej organem egzekucyjnym jest naczelnik urzędu skarbowego lub właściwy organ samorządu terytorialnego.

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY