Nieprawidłowości w zajmowaniu rachunków bankowych

Nieprawidłowości w zajmowaniu rachunków bankowych

autor wpisu
Maciej_Stanko
12 września 2013
Rzecznik Praw Obywatelskich, profesor Irena Lipowicz, zwróciła się do Ministra Finansów z prośbą o zajęcia stanowiska w sprawie zajmowania rachunków bankowych przez organy egzekucyjne administracji publicznej (czyli nie przez komornika).

Jak czytamy w wystąpieniu Rzecznika, "w sytuacji, gdy organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego, na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jest ono skuteczne w odniesieniu do wszystkich rachunków bankowych zobowiązanego. W praktyce banki automatycznie dokonują blokady na każdym z rachunków do wysokości egzekwowanej kwoty, nawet jeżeli na jednym z nich znajdują się wystarczające środki na uregulowanie należności".

W związku z powyższym im "bogatszy" dłużnik, tym większą szkodę wyrządza organ egzekucyjny wraz z bankiem. Dlaczego? Wysokość długu jest w takich sytuacjach sprawą drugorzędną – zajęte zostaną wszystkie rachunki bankowe dłużnika, niezależnie od kwoty egzekwowanej należności.

W odpowiedzi Minister Finansów wskazał, iż "praktyka blokowania przez banki dostępu do środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ponad kwotę egzekwowanych należności pieniężnych jest niedopuszczalna". Miejmy nadzieję, iż powyższe wystąpienie Rzecznika stanie się początkiem zmian w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Przypomnijmy, iż egzekucyjna administracyjna ma na celu wyegzekwowanie należności z tytułu m.in. podatków, grzywien, kar pieniężnych itp. Najczęściej organem egzekucyjnym jest naczelnik urzędu skarbowego lub właściwy organ samorządu terytorialnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Popyt na kredyty mieszkaniowe na koniec 2019 roku
Aktualności
author
Dominika Sobieraj
10 października 2020

Popyt na kredyty mieszkaniowe na koniec 2019 roku

SK Bank na sprzedaż
Aktualności
author
Halszka Gronek
13 czerwca 2018

SK Bank na sprzedaż

Pięciu notariuszy podejrzanych o lichwiarstwo
Aktualności
author
Halszka Gronek
25 maja 2018

Pięciu notariuszy podejrzanych o lichwiarstwo

Chwilówki Kalisz
Chwilówki miasta
author
Aleksandra Gościnna
16 marca 2022

Chwilówki Kalisz

10 najbezpieczniejszych miast świata
Blog
author
Aneta Jankowska
17 października 2017

10 najbezpieczniejszych miast świata

BNP Paribas oddziały w Pszczynie
Oddziały
author
Patryk Byczek
24 kwietnia 2019

BNP Paribas oddziały w Pszczynie

Porównaj