Home Pożyczki Pożyczka
WIBOR
Udostępnij:

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) – ustalona z góry wysokość oprocentowania kredytów na naszym (polskim) rynku międzybankowym. Wyznacza się ją każdego dnia poprzez uśrednienie oprocentowań, które codziennie o 11:00 podają największe polskie banki. Jest to kwota, po której banki pożyczają pieniądze innym bankom (udzielają sobie nawzajem pożyczek). Proces codziennego ustalania tej stawki nazywamy fixingiem WIBOR. Już w ciągu 15 minut od ogłoszenia tej wartości banki są zobowiązane do jej uwzględnienia podczas wzajemnych transakcji udzielanych na różne okresy czasowe: 1 dzień, tydzień, 2 tygodnie, 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy, 9 miesięcy, 1 rok. 


Porównaj