zadluzenia.com
zamknij

WIBOR – najważniejsze informacje

Stawki stóp procentowych, jakie każdego dnia ustalane są na światowym rynku międzybankowym, zdają się by zupełnie odległym tematem dla każdego przeciętnego człowieka. W rzeczywistości jednak ze stawkami tymi mamy do czynienia każdego dnia. Najważniejszą z nich w Polsce jest właśnie WIBOR.
 

Spis treści:
1. WIBOR – definicja.
2. Jak jest ustalany?
3. Rodzaje WIBORU.
4. Prognozy.
5. WIBOR a wysokość raty.

 

 


 

WIBOR - DEFINICJA


Nazwa WIBOR pochodzi od terminu „Warsaw Interbank Offered Rate” i oznacza po prostu bieżącą wysokość stopy procentowej na ogólnopolskim rynku międzybankowym. 
 

Wysokość stopy WIBOR ustalana jest na podstawie stawki, według jakiej polskie banki komercyjne uczestniczące w panelu WIBOR udzielają pożyczek między sobą. 
 

Stawka WIBOR jest jedną z najistotniejszych i najczęściej stosowanych stóp procentowych, które wraz z indywidualną marżą każdego banku sumują się na wartość oprocentowania kredytów.


 

 

JAK JEST USTALANY?


Stopa procentowa WIBOR ustalana na nowo każdego dnia roboczego - zawsze o godzinie 11:00. Moment ten nazywany jest w bankowości „fixingiem WIBOR-u”. 
 

W procesie ustalania stawki WIBOR na dany dzień uczestniczy trzynajście największych banków w Polsce, które wchodzą w skład tzw. panelu WIBOR. Każdy z nich podaje wartość stopy bazowej, po której skłonny jest danego dnia pożyczyć pieniądze innym bankom. 
 

Z 13 otrzymanych wyników odrzucane są cztery skrajne - dwa najwyższe i dla najniższe. Z pozostałych wyciągana jest średnia arytmetyczna, której wartość zostaje uznana za stawkę WIBOR na dany dzień roboczy.

 

 

RODZIAJE WIBORU


Istotne jest to, że WIBOR to nie jedna, lecz wiele różnych stawek referencyjnych. Każda z nich wyliczana jest codziennie o godzinie 11:00 przez banki uczestniczące w panelu WIBOR, lecz każda z nich dedykowana jest pożyczce o innym czasie trwania pożyczki.
 

Banki bowiem mogą pożyczać sobie pieniądze na różne okresy: na dzień, na tydzień, miesiąc czy rok. Ustalane są więc wartości stóp bazowych na każdy z tych okresów, a otrzymanym wynikom nadawane są odpowiednie oznaczenia.
 

I tak właśnie WIBOR ON oznacza stopę bazową dla międzybankowego kredytu udzielanego na jeden dzień liczony od dzisiaj, SW odnosi się do stopy dla kredytów tygodniowych, 1M - dla kredytów miesięcznych, a 1Y - dla zobowiązań rocznych.
  

Powyższe oznaczenia mają zastosowanie w przypadku kredytów udzielanych między bankami komercyjnymi działającymi w Polsce. Jeśli chodzi o kredyty dla przeciętnych konsumentów, takich jak my wszyscy, banki wybierają zwykle jednej rodzaj WIBOR-u i na jego podstawie wydają kredyty w konkretnym dniu. 
 

Większość banków działających na polskim rynku stosuje oferuje dla swych produktów oprocentowanie bazujące na stawce WIBOR 3M, czyli stopie wyznaczonej dla 3-miesięcznych kredytów międzybankowych. 
 

Stawki WIBOR 6M bądź 12M możemy znaleźć jedynie w ofercie takich banków, jak BGŻ, BOŚ, ING czy Pekao BH SA. Niemal nie spotyka się natomiast stawek WIBOR-u właściwych międzybankowym kredytom udzielanym na czas krótszy, niż 3 miesiące. 
 

 

 

PROGNOZY


Na obecnym rynku bankowym stawki WIBOR utrzymują już od blisko trzech lat relatywnie niski poziom. Jest to powodem do zadowolenia dla wielu milionów Polaków, którzy wciąż zastanawiają się nad zaciągnięciem kredytu na wymarzony cel. 
 

Wielu ekspertów przewidywało zmianę takie stanu rzeczy już na początku 2019 roku. W ostatnim czasie jednak jeden z największych banków inwestycyjnych na świecie - amerykański Goldman Sachs bacznie obserwujący poziomy stóp bazowych w Polsce - ogłosił pozytywną dla polskich kredytobiorców prognozę.
 

Według analityków z amerykańskiego giganta bankowego wzrost stóp bazowych na polskim rynku możliwy będzie do zaobserwowania dopiero w ostatnich dniach  2019 roku. Do tego czasu warto więc zastanowić się nad realizacją swych kosztownych marzeń. 

 

 

 

WIBOR A WYSOKOŚĆ RATY


Stopa WIBOR nieodzownie związana jest w wysokością oprocentowania polskich kredytów. Większość banków korzysta bowiem z bieżącej stawki WIBOR 3-M (znacznie rzadziej 6-M oraz 12-M) do ustalenia stopy bazowej swych produktów. 
 

Wartości owych stóp wchodzą w skład m.in. oprocentowania kredytów. Na pozostałą jego część sumuje się marża, czyli procentowo określony zysk banku z udzielonej pożyczki. 
 

Im większy WIBOR, tym w konsekwencji wyższe oprocentowanie danego kredytu. A skoro oprocentowanie wzrasta, podwyższa się i koszt całego kredytu, a w raz z nim - wysokość każdej płaconej przez konsumenta raty. 
  

Skomentuj artykuł
captcha
Twoja ocena
Średnia ocena
0 / 5 z 0 ocen
BRAK KOMENTARZY