zadluzenia.com
zamknij

Gigantyczna kara dla PKO BP

 

Urząd Ochrony Kokurencji i Konsumentów nałożył na Bank PKO BP łączną karę w wysokości ponad 29 mln złotych za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.

 

UOKiK wszczął postępowanie przeciwko PKO BP w listopadzie 2012. Zastrzeżenia budziły wzorce umowne dotyczące kredytu konsumenckiego zawierające niedozwolone postanowienia oraz niedopełnienie przez Bank obowiązków informacyjnych.

 

Łącznie zakwestionowanych zostało 6 praktyk ze strony PKO BP.

 

Jakie wzorce umowne Prezes UOKiK uznał za niedozwolone ? Bank PKO BP zastrzegał, że "(...) oprocentowanie pożyczki może ulegać zmianom." Zdaniem UOKiK nie specyzowano w jakich sytuacjach może dojść do zmiany i jaka może być jej wysokość.

 

Jak informuje Urząd: "Taki warunek daje przedsiębiorcy możliwość podejmowania dowolnych decyzji o zmianie oprocentowania, a konsument nie jest w stanie przewidzieć kiedy i o ile wzrośnie rata. Zdaniem UOKiK, postanowienie to jest zbyt ogólne i niejednoznaczne."

 

Dodatkowo Bank naruszył obowiązki informacyjne. Przed zawarciem umowy Bank musi przedstawić Klientowi formularz informacyjny zawierający m.in dane o kosztach pożyczki/kredytu.

 

Taki dokument powinien być ważny przez stosowny  czas, aby Konsument mógł porównać konkurencyjne oferty.

 

Formularz Banku PKO BP był ważny jedynie jeden dzień. Zdaniem Prezesa UOKiK to zdecydowanie za krótko, aby podjąć decyzję o zaciągnięciu zobowiązania. Ponadto Bank nie informował o opłatach za zaległości w spłacie rat oraz wysokości oprocentowania przy zadłużeniu przeterminowanym.

 

Decyzja UOKiK nie jest ostateczna. Bankowi przysługuje od niej odwołanie.

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY