Bank Millennium bardzo dobrze wszedł w rok 2018. Wyniki grupy w pierwszym są lepsze, niż te odnotowane rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto po trzech pierwszych miesiącach bieżącego roku wyniósł ponad 155 000 000 złotych, co oznacza wzrost o prawie 15 000 000 złotych względem roku poprzedniego.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 26.04.2018
Udostępnij:

Warto zaznaczyć, że oszczędności Klientów Banku Millennium, których jest już ponad 1 700 000, przekroczyły granicę 50 000 000 000 złotych


 

Wynik odsetkowy

Z tytułu odsetek wynik po pierwszym kwartale bieżącego roku wyniósł ponad 428 300 000 złotych, względem 393 500 000 złotych w roku poprzednim.

Wynik z tytułu prowizji    

Korzystny okazał się również wynik w segmencie prowizji. Po pierwszym kwartale bank odnotował z tego tytułu ponad 172 500 000 złotych. Oznacza to wzrost o około 6 000 000 złotych wobec roku 2017.


 

Aktywa razem
 

Pierwszy kwartał 2018 roku okazał się także korzystny w sektorze aktywów. W roku bieżącym aktywa razem Banku Millennium wyniosły nieco ponad 73 000 000 000 złotych, natomiast rok wcześniej odnotowano wynik na poziomie około 71 000 000 000 złotych.
 

Koszty ogółem    

W pierwszym kwartale 2018 roku ogólne koszty banku wyniosły ponad 330 000 000 złotych, względem 314 500 000 złotych odnotowanych w roku poprzednim.
 

Podatek bankowy

Podatek bankowy, wyniósł Bank Millennium w roku bieżącym 52 200 000 złotych wobec 47 200 000 złotych w roku poprzednim.


 

Sprzedaż kredytów

Z komunikatu wystosowanego przez bank można dowiedzieć się, że sprzedaż nowych kredytów hipotecznych wzrosła do 748 000 000 złotych, co oznacza wzrost o 75%. W górę o 38% poszła także sprzedaż pożyczek gotówkowych, osiągając wynik 769 000 000 złotych.
 

Komentarze