zadluzenia.com
zamknij

3,5 mln kary dla Raiffeisen Polska

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że Raiffeisen Bank Polska naruszył zbiorowe interesy konsumentów i nałożył na bank 3,5 mln złotych kary.

 

 

 UOKiK podał w swoim komunikacie:

 

"Prezes UOKiK nałożył na bank karę w wysokości ponad 3,5 mln zł, nakazał przeliczenie oprocentowania i zrekompensowania strat konsumentom za wszystkie okresy, kiedy wystąpiło ujemne oprocentowanie".

 

W październiku dwa lata temu urząd wszczął postępowanie przeciwko bankowi. Dotyczyło ono również umów zawieranych przez konsumentów z Polbankiem. Bez akceptacji klientów próbował on jednostronnie wprowadzić do umów postanowienie. Zgodnie z nim, ujemna stawka LIBOR wynosiła zero. Według przepisów jest to istotny element umowy. Urząd zaznaczył, że na każdą zmianę musi się zgodzić konsument . 

 

UOKiK zaznaczył, że “Raiffeisen Bank Polska wycofał się z tej praktyki, lecz pomimo tego nie uwzględnia ujemnego oprocentowania kredytów we frankach szwajcarskich (CHF), jeśli wystąpi ujemny LIBOR”.

 

W umowach kredytowych sposób ustalania oprocentowania bank określił jako sumę stawki bazowej LIBOR i marży kredytu, ale gdy LIBOR spada poniżej zera, zaś suma stawki LIBOR i marży kredytu wynosi poniżej zera, nie obniża odpowiednio rat kredytów.

 

W takim przypadku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że Raiffeisen BP nadszarpnął zbiorowe interesy konsumentów. W komunikacie prezes UOKiK Marek Niechciał mówi:

 

"Bank określił w umowie sposób ustalania oprocentowania. Jednak nie przestrzega tej reguły. Gdy LIBOR jest ujemny i jednocześnie jego wartość bezwzględna przewyższa wysokość marży przyjmuje, że wartość oprocentowania wynosi zero. W efekcie klienci banku płacą wyższe raty" 

 

W trakcie postępowania bank oddał już klientom w części różnicę między pobranym oprocentowaniem, a tym, które powinien pobrać, uwzględniając przy tym ujemne oprocentowanie. Zgodnie z decyzją Raiffeisen Bank Polska został zobowiązany do wynagrodzenia krzywd klientom za wszystkie okresy, kiedy wystąpiło ujemne oprocentowanie. 

 

Bank określił w umowie sposób ustalania oprocentowania. Jednak nie przestrzega tej reguły. Gdy LIBOR jest ujemny i jednocześnie jego wartość bezwzględna przewyższa wysokość marży przyjmuje, że wartość oprocentowania wynosi zero. W efekcie klienci banku płacą wyższe raty – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY